Szkolenie „Inteligencja Emocjonalna” dla firmy PAK Serwis
Szkolenie „Inteligencja Emocjonalna” dla firmy PAK Serwis

Szkolenie „Inteligencja Emocjonalna” dla firmy PAK Serwis

 Dnia 2 grudnia 2017 przeprowadziliśmy dla firmy PAK Serwis szkolenie z zakresu inteligencji emocjonalnej w pracy zespołowej. W szkoleniu wzięło udział trzydziestu sześciu pracowników z kadry zarządzającej firmy: kierownicy i dyrektorzy.

PAK Serwis działa w silnie wyspecjalizowanej branży usług remontowo-budowlanych, realizowanych dla elektrowni i innych obiektów przemysłowych, i posiada stabilną pozycję na rynku wypracowaną pięćdziesięcioletnią działalnością (współpraca z takimi firmami jak np. TAURON Polska, Siemens, Nowa Dolina Nidy czy Emerson).

Cele szkolenia

Pewnie ciekawi Was, skąd pomysł na doszkalanie się z zakresu inteligencji emocjonalnej w firmie bardzo silnie inżynierskiej, w której kluczowym czynnikiem sukcesu projektu nie są umiejętności interpersonalne, ale  wykorzystanie wysoko specjalistycznej wiedzy technicznej. No cóż, to tylko połowa prawdy i na szczęście właściciele firmy PAK Serwis również o tym wiedzą. Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania do osiągania coraz lepszych wyników, są obecnie niezbędne w każdej branży.

Głównym celem szkolenia było profilowanie zespołu.

Przebieg szkolenia

Szkolenie składało się z dwóch części: wykładu i ćwiczeń w grupach. Pierwsza część była tą krótszą i miała na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu inteligencji emocjonalnej i uświadomienie jej wartości (m.in. zapoznanie uczestników z wynikami ogólnopolskiej ankiety wśród pracodawców, jasno pokazującej, że to, czego szukają obecnie pracodawcy w potencjalnym pracowniku, to umiejętności związane przede wszystkim z inteligencją emocjonalna, a na drugim miejscu z konkretną, wymaganą na danym stanowisku, wiedzą merytoryczną).

Druga część szkolenia miała charakter warsztatowy. Zostały m.in. zastosowane narzędzia debaty oksfordzkiej oraz pracy w grupach, nad konkretnymi problemami zidentyfikowany w firmie.  

Uczestnicy otrzymali konkretne rozwiązania problemów pracy w zespole:

 • Jakimi działaniami można zwiększyć zaufanie?
 • Jak doprowadzić do konstruktywnego konfliktu?
 • Jak zwiększyć zaangażowanie?
 • Jak zwiększyć odpowiedzialność za pracę zespołu?
 • Jak zwiększyć dbałość o wyniki?

Na zakończenie, trenerzy przekazali również zestaw pytań kontrolnych, które pozwolą uczestnikom szkolenia ocenić, w jakim stopniu udało się polepszyć komunikację i pracę zespołu. 

Rezultaty

Chcieliśmy podkreślić, że uczestnicy szkolenia podeszli do spotkania z dużą otwartością na nasze pomysły i pracowali z zaangażowaniem. Taka postawa, sama w sobie, przyczyni się do wysokiego poziomu przyswojenia wiedzy przekazywanej podczas szkolenia. A jakie konkretnie rezultaty powinny być widoczne w pracy przeszkolonych pracowników? Oto one:

1. Komunikacja w zespole oparta na ZAUFANIU.

2. Dyskusje nad rozwiązaniami BEZ unikania konfliktów.

3. Podkreślanie przez członków zespołu WSPÓLNEJ odpowiedzialności za wynik zespołu.

4. LEPSZA KOMUNIKACJA  w zespole.

Szkolenie warte polecenia

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie – w rozdawanej pod koniec zajęć ankiecie firma Warto Szkolić otrzymała średnią ocenę 4,7 na 5 możliwych do zdobycia punktów. Wysoko oceniono również dopasowanie tematyki szkolenia do konkretnej branży, w której działa firma, ze średnią 4,2 w skali 5. Co nie mniej ważne, pracownicy wysoko ocenili wpływ zaangażowanego, profesjonalnego podejścia samych trenerów na łatwość przyswajania przekazywanych informacji, dając 4,8 punktów na 5 możliwych.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za udział, życząc dobrych Świąt Bożego Narodzenia i samych sukcesów w zbliżającym się Nowym Roku.

Szkolenie dla firmy Blick Punkt. „Profesjonalna obsługa klienta (w tym trudnego) i techniki sprzedaży”
Szkolenie dla firmy Blick Punkt. „Profesjonalna obsługa klienta (w tym trudnego) i techniki sprzedaży”

Szkolenie dla firmy Blick Punkt. „Profesjonalna obsługa klienta (w tym trudnego) i techniki sprzedaży”

 

W dniu 25.11.2017 , trenerzy zespołu „Warto Szkolić” zorganizowali z ramach Bazy Usług Rozwojowych, szkolenie w zakresie budowania współpracy w zespole dla pracowników firmy Blick Punkt.

Szkolenie odbyło się w Jeleniej Górze w Hotelu Fenix. W szkoleniu wzięli udział Pracownicy zajmujący się telefoniczną i mailową obsługa klienta i sprzedażą. Wśród Uczestników znajdował się również Pracownik magazyny oraz jeden mobilny Przedstawiciel Handlowy, który obsługuje Klientów bezpośrednio.

Jak przebiegało szkolenie?

Szkolenie przebiegło zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Szkolenie było realizowane metodą warsztatową łączoną z mini wykładami, które stanowiły podstawę do pracy warsztatowej. Część praktyczna stanowiła 80 % zrealizowanego szkolenia. Stosowane metody miały za cel aktywnie angażować wszystkich Uczestników do intensywnej pracy.  

W trakcje szkolenie zastosowano między innymi: 

 • dyskusje moderowaną,
 • analizę materiału wideo
 • analizę sytuacji problemowych z miejsca pracy uczestników,
 • ćwiczenia aktywizujące wprowadzające wykorzystanie narzędzi obsługi klienta
 • nauka przez zabawę

W celu aktywizacji grupy, budowania zaangażowania, uwagi uczestników, a także sprawdzania poziomu zrozumienia przekazywanych treści, Trener prowadzący zadawał pytania ukierunkowane na konkretne sytuacje i pytania per osoba oraz per grupa.   

W trakcie warsztatów pracowano nad rozwojem kompetencji związanych z obsługa klienta oraz technikami sprzedaży.

Czego nauczyli się uczestnicy szkolenia?

Uczestnicy poznali nowy model sprzedaży relacyjnej, który z jednej strony pozwoli im podnieść efektywność sprzedaży, z drugiej podniesie jeszcze bardziej jakość obsługi klienta w Blick Punkt. Podczas warsztatów Uczestnicy wypracowali sposoby na odróżnienie się od konkurencji na samym początku rozmowy z Klientem. Stworzyli szereg pytań oraz katalog języka korzyści, który umożliwi im budować relację z Klientem oraz przekonywać do myślenie ukierunkowanego na pozytywne doświadczenie.

Uczestnicy poznali również model, który pomoże im w trudnych sytuacjach z Klientem, dojść do porozumienia lub przynajmniej zminimalizować jego negatywne doświadczenie po kontakcie z firmą.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu osób w trakcie całego warsztatu udało się omówić wiele sytuacji i wypracować konkretne ścieżki postępowania w danych symulacjach obsługowych.

Jak szkolenie pomoże w realizacji zadań w firmie?

 • Podniesie jakość obsługi klienta
 • Pozwoli szybciej zbudować mocne relacje z Klientami
 • Umożliwi odpowiednio reagować na trudne sytuacje w obsłudze Klienta

Sugestie rozwojowe

Poniżej kilka rekomendacji odnośnie pracy z zespołem, opartych o doświadczenie, rozmowy przeprowadzone przed szkoleniem, jak również obserwacje poczynione podczas szkolenia:

 • Motywowanie Pracowników do stosowania nowo nabytej wiedzy
 • Ciągłe podnoszenia ich umiejętności poprzez bezpośrednią pracę z nimi za pomocą coachingu, udzielania informacji zwrotnych
 • Wprowadzenie stałego procesu szkolenia Pracowników, który pomoże w utrzymaniu odpowiedniej jakości, utrwalaniu pozytywnych zachowań oraz eliminowaniu tych złych
 • Rozwinięcie szkolenia w zakresie technik sprzedażowych
 • Praca OJT (on the job training), która umożliwi wdrożenie szybkich zmian na poziomie zachowań

Dziękujemy bardzo pracownikom firmy Blick Punkt za udział w szkoleniu oraz okazane zaufanie.