,

Bariery komunikacyjne – czym są i jak je pokonać?

Bariery komunikacyjne – czym są i jak je pokonać?

Bariery komunikacyjne – czym są i jak je pokonać?

Zdarzają się sytuacje, w których porozumienie między nadawcą i odbiorcą komunikatu jest utrudnione. Wpływ na to mogą mieć różne czynniki. W psychologii są one nazywane barierami komunikacyjnymi. To właśnie te bariery tworząc dystans pomiędzy rozmówcami, mogą doprowadzić do powstawania nowych problemów. Pamiętaj jednak, że istnieją sposoby, aby pokonać bariery komunikacyjne.

Bariery komunikacyjne – co to jest?

Bariery komunikacyjne to przeszkody, które można napotkać w trakcie procesu komunikacji. Zazwyczaj mają na nią negatywny wpływ. Barierami może okazać się wszystko, co uniemożliwia bądź też utrudnia proces komunikowania się. Według różnych opracowań barierami komunikacyjnymi może stać się na przykład: porównywanie (w trakcie wypowiedzi odbiorca komunikatu zastanawia się na przykład, kto ma lepiej), przygotowywanie odpowiedzi w momencie, gdy druga osoba jeszcze mówi, domyślanie się (czytanie w myślach nadawcy), a także słuchanie wybiórcze. W ostatnim przypadku chodzi o filtrowanie informacji, które docierają do odbiorcy.

Istnieje także teoria, która dzieli bariery komunikacyjne na trzy grupy. Wymienić można w tym przypadku: osądzanie, dawanie rozwiązań i unikanie udziału w troskach drugiego człowieka. Według jeszcze innej kategoryzacji bariery komunikacyjne można podzielić na semantyczne, psychologiczne, a także fizyczne i środowiskowe. Często również za główne bariery komunikacyjne uważa się:

  • różnice w postrzeganiu,
  • szum (czynniki zakłócające komunikowanie się),
  • różnice językowe,
  • emocje,
  • niezgodność komunikatów (mowa ciała/komunikat werbalny),
  • wzajemną nieufność.

Na szczęście istnieją sprawdzone i skuteczne sposoby, które pozwalają pokonać bariery komunikacyjne. Zarządzając zespołem bądź też pracując w grupie, warto je znać!

Jak je pokonać?

Bardzo ważne w przełamywaniu barier komunikacyjnych jest słuchanie. Powinno ono być zarówno aktywne, jak i empatyczne, a także otwarte i świadome. Co to znaczy? Słuchanie aktywne to przede wszystkim zadawanie pytań, a także udzielanie odpowiedzi zwrotnych. Empatyczne słuchanie to wczuwanie się w sytuację rozmówcy. Słuchanie otwarte polega z kolei na tym, aby wysłuchać w całości, co chce przekazać druga osoba. Dopiero w dalszej kolejności odbiorca komunikatu może ocenić wypowiedź. Słuchanie świadome oparte jest z kolei na wiedzy ogólnej odbiorcy, a także obserwacji i wsłuchaniu się w spójność wypowiedzi. Ważnym elementem przy pokonywaniu barier komunikacyjnych jest także komunikacja niewerbalna. W związku z tym pamiętaj o odpowiedniej mimice twarzy, gestykulacji, zachowaniu dystansu itp. Oczywiście to, co przedstawiliśmy powyżej to zaledwie ułamek wiedzy dotyczącej barier komunikacji. Jeżeli chcesz nauczyć się więcej, koniecznie zapisz się na organizowane przez nas szkolenia z zakresu umiejętności osobistych.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *