,

Prawa i obowiązki pracodawców podczas zatrudniania obcokrajowców

Prawa i obowiązki pracodawców podczas zatrudniania obcokrajowców

Prawa i obowiązki pracodawców podczas zatrudniania obcokrajowców

Przepisy w naszym kraju szczegółowo regulują obowiązki pracodawcy w przypadku, gdy zatrudnia on obywateli innych państw. Z tego też powodu zarówno właściciele firm, jak i pracownicy działów HR, a także kadr w większych przedsiębiorstwach powinni orientować się w najważniejszych zagadnieniach. Zatrudnianie obcokrajowców wiąże się również z pewnymi prawami.

Zatrudnianie obcokrajowców – obowiązki pracodawców

Obowiązki pracodawców w sytuacji, gdy zatrudniają cudzoziemców z krajów trzecich to skomplikowany temat. Pracodawca ma obowiązki w zakresie między innymi:

  • sprawdzenia ważności dokumentów,
  • upewnienia się, że cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium RP,
  • sformułowania pisemnej umowy z cudzoziemcem (jej rodzaj zawsze powinien być dostosowany do charakteru wykonywanej pracy)

Zasady, które dotyczą pracy obcokrajowców na terenie Polski zostały zawarte w wielu aktach prawnych (ustawach, a także rozporządzeniach). 29 stycznia 2022 roku pojawiły się kolejne przepisy, które znowelizowały niektóre ustawy, a także rozporządzenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców. W wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie wprowadzono także pewne udogodnienia w kwestii zatrudniania osób z tamtego regionu. Wszystkie te informacje skondensowane są w jednym szkoleniu z zakresu prawa pracy.

Prawa pracodawców podczas zatrudniania obcokrajowców

Najważniejsze prawa pracodawców dotyczą między innymi kierowania procesem pracy, a także ochrony mienia. Istnieje szereg zapisów dotyczących prawa do:

  • zatrudniania pracowników,
  • zwalniania pracowników,
  • wymierzania kar porządkowych,
  • wyróżniania i nagradzania,
  • dokonywania potrąceń z wynagrodzenia,
  • egzekwowania obowiązków,
  • dochodzenia od pracownika naprawienia szkody.

Pracodawców w Polsce, którzy zatrudniają cudzoziemców, dotyczą w kwestii praw podobne przepisy, jak w przypadku zatrudniania obywateli polskich. Z tą jednak różnicą, że samo zatrudnianie obcokrajowców stało się w roku 2022 znacznie prostsze. Aby dowiedzieć się więcej, warto wziąć udział w szkoleniu z zakresu prawa pracy.

Wiedza, której nabywcami stają się wszyscy adepci szkolenia dotyczy zarówno zatrudniania cudzoziemców z terenów Unii Europejskiej, jak i z pozostałych państw świata. Specjaliści, którzy prowadzą kursy doskonale orientują się w aktualnych przepisach i chętnie odpowiadają na kierowane do nich indywidualnie pytania.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *