fbpx
Marcin Grzelak

Marcin Grzelak

Merchandising, Sprzedaż

Posiada ponad 18 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy biznesowej. Piastował stanowiska handlowe, menedżerskie i trenerskie w największych sieciach handlowych (Intermarche, Albert, Media Expert).

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży, obsługi klienta oraz merchandisingu. Jego domeną jest trening handlowców i menedżerów w miejscu pracy. Prowadził prawie 6400 godzin szkoleniowych dla ponad 120 klientów. Wśród nich znalazły się wiodące firmy z branży spożywczej: Dino, Lidl, Eko, Rosa, Społem oraz innych: VOX, Altom, PZU, Saturn i wiele innych.

Z wykształcenia magister zarządzania, trener biznesu i akredytowany trener Insight Discovery. Uzyskał certyfikat Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji (poziom zaawansowany oraz Akademii Mistrzów Treningu (poziom mistrzowski). Od 2016 roku posiada także Międzynarodowy Certyfikat Trenerów Zarządzania.

W praktyce trenerskiej jest zagorzałym zwolennikiem metod warsztatowych. Uważa, że najbardziej efektywne metody szkoleniowe to takie, które aktywizują do działania i angażują doświadczenie uczestników.

Więcej informacji na stronie: www.marcingrzelak.pl

Jacek Andrusiewicz

Jacek Andrusiewicz

Sprzedaż, Zarządzanie

Trener, Coach umiejętności handlowych i osobistych. Doradca biznesowy i zawodowy. Szkolenia handlowe i ogólnorozwojowe, prowadzi od 1999 roku.

Przez 22 lata swojej kariery zawodowej zdobył wiele doświadczeń z zakresu skutecznych negocjacji handlowych, marketingu, zarządzania firmami i zespołami pracowniczymi.

Prowadził własną hurtownię artykułów przemysłowych i kilka (8) sklepów, budując przy tym sieć odbiorców w całej Polsce i za granicą.

Posiada doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej i budowy struktur marketingu wielopoziomowego MLM oraz w szkoleniu takich organizacji (LR, FM, Flavon, Colway, Libertas, Lavylites).

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów doskonalenia sprzedaży i rozwoju kompetencji zawodowych w korporacjach finansowych i w przemyśle. Prowadzi indywidualne treningi przyspieszające osiąganie wybranych celów zawodowych i osobistych.

Współpracuje jako trener wewnętrzny i zewnętrzny animator z firmami i dla firm o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Zajmuje się coachingiem dla handlowców i menedżerów, wprowadzaniem nowych pracowników do firmy, tworzeniem systemów ocen pracowniczych, budowaniem i integrowaniem zespołów oraz indywidualnym przygotowaniem do negocjacji. W tym celu prowadzi coaching handlowców i menedżerów, warsztaty dedykowane zespołom i działom handlowym firm, szkolenia otwarte i działania mentorskie ucząc i podnosząc kompetencje sprzedażowe na rynku.

Bierze czynny udział w rozwijaniu struktur sprzedażowych (rekrutacja i budowanie zespołów) oraz budowaniu nowych rynków zbytu i tworzeniu wizerunku firm.

Prowadzi szkolenia i coaching (Indywidualny i grupowy) m.in. z zakresu: negocjacji, technik sprzedaży, obsługi klienta, motywacji, etyki pracowniczej, obsługi reklamacji i trudnych klientów, windykacji należności, systemów jakości 5S, KAIZEN, TQM, telemarketingu, technik kreatywnego myślenia, zarządzania zespołami, prezentacji, organizacji i przeprowadzania spotkań, skutecznej rekrutacji i coachingu, zarządzaniu stresem w pracy, motywacji, rekrutacji i selekcji, asertywności, prowadzenia działalności gospodarczej.
Posługuje się technikami NLP. Posiada międzynarodowe certyfikaty.

Szkolenia autorstwa Jacka Andrusiewicza w naszej ofercie to m.in.:
• Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
• Visual Merchandising
• Profesjonalna obsługa klienta. Psychologia sprzedaży
• Relaksacja Stres Wypalenie Zawodowe
• Negocjacje, perswazja i wywieranie wpływu na ludzi

Małgorzata Mrug

Małgorzata Mrug

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Relacje interpersonalne

Jest aktywna zawodowo od ponad 17 lat, w tym przez 13 lat piastowała stanowiska menedżerskie. W swojej karierze miała styczność z różnorodnymi branżami i kulturami organizacyjnymi.

Jako trener biznesu specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich oraz zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych oraz sprzedaży i obsługi klienta. Pełni także rolę doradcy w zakresie HR, usprawniania działania organizacji oraz rozwoju. Prelegentka na wielu konferencjach branżowych.

W trakcie swojej kariery trenera przeprowadziła 3500 godzin szkoleń oraz 700 godzin warsztatów na uczelniach wyższych. Do grona jej klientów należą m.in. firmy: Aquanet, Avans, Bemo Motors, Bonduelle, BZWBK, Coccodrillo, Makro i Volkswagen.

Absolwentka studiów podyplomowych z psychologii zarządzania, mediacji i negocjacji oraz zarządzania wartością klienta. Ponadto ukończyła Akademię Trenera Biznesu WSB i uzyskała certyfikaty: akredytowany konsultant Insight Discovery i Extended DISC, coach ICC oraz trener metodyki TenStep™.

Paweł Muzyczyszyn

Paweł Muzyczyszyn

Zarządzanie, Motywacja

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi klienta i sprzedaży. W swojej karierze zajmował się zarządzaniem oraz budowaniem sieci sprzedaży i relacji z klientem.

Obecnie jako trener i wykładowca specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, sprzedaży, motywacji, zarządzania oraz budowania zespołów. Przeprowadził ponad 2000 dni szkoleniowych dla około 24000 uczestników.

Absolwent stosunków międzynarodowych na UMK oraz Akademii Trenera Biznesu. Ukończył także Szkołę Zarządzania Sprzedażą Mc Heyes& Steward Group.

Praca trenerska jest jego pasją. Na co dzień kieruje się mottem: ,,Dawaj bez zapamiętywania, biorąc zawsze pamiętaj”.