,

RZECZ O MENTORACH W BIZNESIE

RZECZ O MENTORACH W BIZNESIE

Źródeł terminu mentor należy poszukiwać w greckim eposie ,,Odyseja”. Tak bowiem miał na imię przyjaciel Odyseusza, która zajmował się wychowaniem oraz nauczaniem jego syna, Telemaha podczas nieobecności jego ojca.

W biznesie mianem mentoringu nazywa się wyjątkową, opartą na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu relację, która pomaga uczestnikowi osiągać ważne dla niego cele.

Mentor bowiem pomaga swojemu podopiecznemu wyznaczyć pożądany kierunek rozwoju oraz pozostać na wytyczonej drodze do sukcesu. Uczestnik w procesie nie uzyskuje od takiego opiekuna gotowych odpowiedzi – jest raczej naprowadzany na odpowiednie dla siebie rozwiązania. Zamiast wyręczać w poszukiwaniach mentor otwiera przed nim szanse i możliwości oraz pomaga mu do nich dotrzeć. Dzięki temu mentoring wspiera realny i wszechstronny rozwój kariery lub przedsiębiorstwa.

Kiedy droga rozwoju, czy też cel zostaną już ustalone, mentor dba o konsekwentne jej realizowanie przez uczestnika. Pomaga swojemu podopiecznemu w wytrwałym dążeniu do celu, dbając jednocześnie o rozwój jego kompetencji osobistych oraz społecznych. Dzięki ciągłemu kontaktowi oraz udzielaniu feedbacku mentor może wspierać uczestnika w trudnych momentach procesu oraz dokonywać wspólnie z nim oceny osiągnięcia poszczególnych etapów drogi.

Ważnym warunkiem powodzenia mentoringu jest jego dobrowolność. Żadna ze stron relacji nie może być przymuszona do uczestnictwa w niej. Ponadto obie strony powinny posiadać przekonanie o sensowności tego procesu oraz o jego pozytywnym wpływie na rozwój podopiecznego.

Mentoring powszechnie stosuje się w dużych firmach, korporacjach w celu dbania o rozwój oraz aktywizację pracowników. Taki proces ma swoje zastosowanie także jako metoda dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w biznesie, gdzie doświadczony menadżer staje się mentorem dla mniej doświadczonego przedsiębiorcy i pomaga mu w szeroko pojętym rozwoju zawodowym.

Najczęściej stosowaną formą jest mentoring tradycyjny, w którym pod opieką jest jedna osoba. Mniej powszechne jest stosowanie mentoringu grupowego, w którym mentor bierze pod swoje skrzydła kilka osób. W tym przypadku proces ten może obejmować wspólne konsultacje.

Ciekawą i coraz częściej stosowaną metodą jest e-mentoring – najbardziej otwarta forma, w której przestają mieć znaczenie odległość i ograniczenia czasowe.

Mentor powinien być ekspertem i odznaczać się szerokim doświadczeniem w swojej dziedzinie, a także posiadać umiejętność sprawnego nawiązywania oraz pielęgnowania kontaktów. Nieodpowiednia osoba w roli mentora może nie tylko zaburzyć proces, ale też zaszkodzić swojemu podopiecznemu.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *