Sztuka prezentacji i wystąpień: szkolenie jeden na jeden

Sztuka prezentacji i wystąpień: szkolenie jeden na jeden

21 marca 2018 r. w Lubinie zrealizowaliśmy jednoosobowe szkolenie „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”. Uczestniczka chciałaby lepiej zapanować nad stresem towarzyszącym wystąpieniom publicznym przed dużą grupą odbiorców i ze spokojem reagować na nieprzewidziane sytuacje.

Cele szkolenia

Celem szkolenia było poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania oraz realizacji prezentacji i wystąpień.

Przebieg szkolenia

Podczas szkolenia skoncentrowano się przede wszystkim na wzmocnieniu poczucia pewności siebie w sytuacjach prezentacyjnych. Znaczna część szkolenia przebiegała w oparciu o pracę z kamerą, a na jej podstawie analizę i modyfikację zachowań niewerbalnych oraz zarządzanie strukturą prezentacji.
Przepracowane zostały zarówno sytuacje prezentacji perswazyjnych, jak i zorientowanych na czysto informacyjny przekaz. Konieczna była również praca nad zachowaniem w przestrzeni wystąpienia, mową ciała oraz opanowaniem stresu w sytuacjach nieprzewidzianych.

Rezultaty szkolenia

Zrealizowane szkolenie to pierwsze tego typu warsztaty, w których wzięła udział uczestniczka. Ze względu na charakter prowadzonych działań biznesowych oraz obiektywnie wskazane potrzeby rozwojowe, rekomenduje się dalsze szkolenia w strategicznych obszarach:

  • budowanie poczucia własnej wartości,
  • komunikacja interpersonalna i asertywność,
  • radzenie sobie ze stresem.

Spotkanie w pełni spełniło oczekiwania uczestniczki, co odzwierciedlają oceny dokonane w ankiecie ewaluacyjnej.

 

 

Trenerzy firmy „Warto Szkolić”

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *