napis

telefon-fiolet

+48 608 816 943

facebook-iconyoutube-iconviemo-icon

Strona GłównaPolityka Reklamacyjna

Polityka Reklamacyjna


Polityka reklamacyjna 
w Warto Szkolić Sp. z o.o.Opracował: Wojciech Popowski
Zatwierdził: Marcin Grzelak
Data obowiązywania: 14.09.2016 r.


 1. Firma Warta Szkolić Sp. z o.o. świadczy wszelkie usługi z zamiarem zachowania najwyższej ich jakości.
 1. W przypadku wszczęcia postępowania reklamacyjnego celem nadrzędnym jest znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego naszego Klienta, gdyż zadowolenia
  z naszych usług jest dla nas priorytetem.
 1. Wniesienie reklamacji przysługuje w przypadku:
 - niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia,
 - niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą szkoleniową,
 - zastrzeżeń co do jakości pracy trenera,
 - innych, zasadnych zastrzeżeń w stosunku do szkolenia lub trenera.

 1. Reklamacje można zgłaszać w terminie do 30 dni od zakończenia szkolenia.
 1. Reklamacje można zgłaszać pod adresem wskazanym w umowie szkolania:
 - w formie pisemnej: listownie lub drogą elektroniczną,
 - osobiście: w siedzibie firmy.
 1. Pismo reklamacyjne powinno obejmować:
 - opis zgłaszanego problemu,
 - dane firmy zgłaszającej reklamacje,
 - nazwe i date szkolenia,
 - uzasadnienie złożenia reklamacji,
 - proponowany sposób rozwiązania sytuacji.
 

Procedura reklamacyjna:

 1. W przypadku zgłoszenia przez usługobiorcę zastrzeżeń lub niezadowolenia w stosunku do przeprowadzonej usługi zostaje on poinformowany o możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 1. Wszczęcie postępowania następuje z dniem złożenia pisma reklamacyjnego.
 1. Firma Warto Szkolić Sp. z o.o. ma obowiązek w ciągu 15 dni roboczych rozpatrzyć pismo reklamacyjne i wydać decyzje w formie elektronicznej oraz pisemnej na adres wskazany w piśmie.
 1. W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, firma składająca reklamacje ma prawo odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od jej wydania.
 1. Firma Warto Szkolić Sp. z o.o. ma obowiązek w terminie 10 dni roboczych rozpatrzyć odwołanie od decyzji i zakomunikować ją zainteresowanej stronie w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres wskazany w piśmie. 

Newsletter - Bądź na bieżąco!newsletter templates powered by FreshMail

WAŻNE:
Zapisując się na nasz newsletter Wyrażaasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Warto Szkolić Sp. z o.o. z siedzibą we Gnieźniew celu otrzymywania newsletterów.