Regulamin rocznych konsultacji po realizacji usługi

Gniezno, dnia 11-12-2017

 

 Regulamin rocznych konsultacji po realizacji usługi

  1. W ramach usług Warto Szkolić zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji po zrealizowanej usłudze.
  2. Forma konsultacji: wyłącznie kontakt mailowy.
  3. Czas trwania konsultacji: do 12 miesięcy po zrealizowanej usłudze.
  4. Usługobiorca ma możliwość zadania 1 zapytania w miesiącu (do 12 pytań w trakcie trwania konsultacji).
  5. Ekspert w ramach jednego zapytania udziela odpowiedzi nie dłuższej niż 2000 zzs (znaków ze spacjami).
  6. Czas oczekiwania na odpowiedź eksperta: standardowo do 7 dni roboczych (czas oczekiwania może się wydłużyć w przypadku niedostępności eksperta).
  7. Wszystkie przygotowane przez ekspertów Warto Szkolić odpowiedzi w ramach rocznych konsultacji po usłudze służą wyłącznie uzupełnieniu wiedzy zdobytej podczas usługi i mają charakter informacyjny.
  8. W przypadku zapytań wykraczających poza program zrealizowanej usługi, eksperci Warto Szkolić nie są zobligowani do udzielenia odpowiedzi.