,

Błędy w systemie ocen okresowych

Błędy w systemie ocen okresowych

Ocenianie okresowe pracowników znane jest już od wielu lat i mimo tego nadal często jest ono problemem dla większości firm. Jest to zazwyczaj problem nie dla samej organizacji, jednak dla pracowników i dotyczy tak samo przełożonych, jak i podwładnych. Czym jest więc ocena okresowa, w jaki sposób się ją przeprowadza i co oznacza ona dla pracownika?

Ocena okresowa jest metodą weryfikacji kompetencji pracownika w kontekście wymagań stanowiska na jakim pracownik pracuje. Polega ona na wartościowaniu zachowań i efektów pracy w oparciu o standardy wymagane przez pracodawcę na danym stanowisku. Co ważne regularne ocenianie pracowników jest instrumentem polityki motywacyjnej, który umożliwia diagnozę potencjału rozwojowego pracownika. Pozwala to na optymalne wykorzystanie jego zdolności i kwalifikacji oraz planowanie ścieżki rozwoju. Na podstawie ocen okresowych można wnioskować, które elementy pracy całych działów są na zbyt niskim, a które na zadowalającym bądź bardzo dobrym poziomie. Oceny okresowe służą również do tego, by na ich podstawie ustalać plany szkoleniowe, które pomogą pracownikom poradzić sobie z brakami w zakresie ich kompetencji.

Co do wpływu systemu ocen okresowych na pracowników, to – pomijając stres – wynik oceny okresowej może mieć znaczny wpływ na poziom wynagrodzenia pracownika, jego awans, szkolenia w których będzie brał udział a nawet na jego obecność w firmie.

Dość często spotykanym zjawiskiem jest obawa pracowników przed oceną okresową. Zdarza się nawet, że sami kierownicy, bądź szefowie również odczuwają lęk przed tym instrumentem. Jak okazuje się w wielu przypadkach przyczyną problemu jest strach przełożonych przed rozmową z pracownikiem twarzą w twarz przez dłuższy czas, wykraczający poza zdawkowe, bieżące uwagi związane z przekazywaniem zadań. Co do samych pracowników, to boją się oni ocen okresowych, ponieważ rezultaty ich przeprowadzenia mogą być podstawą uzasadniającą decyzję o zwolnieniu lub likwidacji stanowiska pracy. Inną przyczyną wywołującą strach przed tym przedsięwzięciem są złe doświadczenia, związane z systemem ocen np. w poprzedniej pracy. Wiele osób nabrało dystansu z powodu błędów przy wdrażaniu procesu ewaluacji.

I tu przechodzimy do niezwykle ważnego zagadnienia, jakim są błędy w systemie prowadzenie ocen okresowych. Najlepszym sposobem na ich unikanie jest dopilnowanie by od początku opracowano porządny system ocen oraz przeprowadzano szkolenia kierownictwa w zakresie jego stosowania. Jakie zatem błędy przełożeni popełniają najczęściej oceniając pracowników? Bardzo często sugerują się oni osobistymi sympatiami, przez co brakuje im obiektywizmu. Niejednokrotnie bywa też tak, że kierownik wartościuje samą osobę, a nie efekty jej pracy, czy też umiejętności. Innym błędem jest zbyt mała ilość czasu poświęcana słabszym pracownikom (przyjemniej przecież rozmawia się z lepszymi). Bywa, że oceny są też zawyżane z powodu wysokiego miejsca w hierarchii służbowej osoby ocenianej. Wszystko to są tzw. błędy psychologiczne. Oprócz nich wyróżnić można też błędy techniczne, do których zalicza się niepoinformowanie pracowników o założeniach i celowości oceny, bazowanie na wcześniejszych ocenach bez weryfikacji stanu obecnego, brak konsekwencji w stosowaniu przyjętych kryteriów czy też nieinformowanie pracowników o wynikach oceny.

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się w jaki sposób można zniwelować zagrożenia związane z błędami w systemie ocen okresowych, zapraszamy do kontaktu.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *