Szkolenie - Budowanie zintegrowanych strategii komunikacyjnych

Budowanie zintegrowanych strategii komunikacyjnych

Branding, Public Relations, marketing

Dla kogo jest szkolenie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Rzeszowa i okolic

Lokalizacja i termin szkolenia:

Rzeszów, 07.09.2018 r.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę z zakresu planowania i realizacji nowoczesnych, zintegrowanych strategii marketingowych, umożliwiającą tworzenie stabilnych, wyróżniających się marek swoich firm. Uczestnicy szkolenia nauczą się: samodzielnie planować strategię komunikacji dla własnej marki; skuteczne pozycjonować i prowadzić markę w oparciu o wyróżnik; efektywnie realizować działania marketingowe oraz PR oraz realizować działania, które będą efektywnie wspierać realizację celów biznesowych.

Pozyskaj środki na szkolenia!

My jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.

Dofinansowania szkoleń

Dofinansowanie średnie przedsiębiorstwo
50%
Dofinansowanie małe przedsiębiorstwo
60%
Dofinansowanie mikro przedsiębiorstwo
70%

Program szkolenia:

Moduł I Wprowadzenie do planowania strategii

 • Myśl strategicznie, działaj taktycznie
 • Czym jest strategia komunikacji?
 • Dlaczego warto mieć strategię?
 • Strategie w przedsiębiorstwach – główne trendy
 • Co powinno znaleźć się w strategii?
 • Proces projektowania strategii
 • Cele strategii oraz KPI – co chcemy i możemy osiągnąć?

 Moduł II Tworzenie strategii krok po kroku

 • Czego chcą klienci? Profilowanie grupy docelowej
 • Efektywna segmentacja i insight w strategii
 • Persony w działaniach strategicznych
 • Grupy otoczenia – dopasowanie działań strategicznych
 • Planowanie strategii a cykl życia marki
 • 21 praw marketingowych w tworzeniu strategii dla marki

Moduł III Wyróżnik i pozycjonowanie marki

 • Wyróżnij się, albo zgiń – pozycjonowanie strategiczne marki
 • Fioletową krową być – wyróżnik dla marki
 • Misja, wizja i korzyści wiodące marki
 • Komunikaty wiodące w strategii
 • Działania wizerunkowe/ produktowe/ taktyczne/ promocyjne

Moduł IV Implementacja i ewaluacja strategii

 • Plan operacyjny strategii w praktyce
 • Wdrożenie strategii – wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • Bariery w procesie wdrożenia strategii
 • Trzy poziomy pomiaru efektywności strategii
 • ROI w realizacji strategii

Moduł V Warsztat strategiczny

 • Drzewo marki – narzędzie praktycznego planowania strategii
 • Przygotowanie przez uczestników zintegrowanej strategii komunikacyjnej dla marki

Szkolenie poprowadzi:

Katarzyna Zych

Strateg komunikacji marki, specjalista public relations, socjolog. Od ponad 9 lat związana z obszarem komunikacji marketingowej i kompetencji miękkich. Działa zgodnie z przekonaniem, że obecnie nie wystarczy, kiedy marki opowiadają własną historię – liczy się to, w jaki sposób działają.

Jako trener, zrealizowała ponad 10 000 h szkoleniowych oraz doradczych. Pracuje zarówno z markami komercyjnymi jak i podmiotami ekonomii społecznej – udowadnia, że biznes może być dobry, a to, co społeczne może być również biznesem. Pozostaje aktywna na forum mediów branżowych tworząc m.in. artykuły dla magazynu Marketer+. Bywa, że staje oko w oko nie tylko z wyzwaniami biznesu, ale również ze studentami, realizując od 5 lat jako wykładowca – praktyk zajęcia z obszaru komunikacji interpersonalnej.

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Nasi partnerzy

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Realizowane przez Nas szkolenie organizowane jest w ramach Bazy Usług Rozwojowych, dlatego dzięki zdobyciu środków na szkolenie z Unii Europejskiej, koszt szkolenia na jednego uczestnika można obniżyć do kwoty 900 zł. To w przypadku pracownika mikro firmy ponad 2 000 zł zysku!

W szkoleniu może wziąć udział pracownik mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać aby zapisać się na nasze szkolenie jest kontakt z Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem tel. (17) 86 76 226.

Oczywiście jeżeli zdecydujecie się Państwo wziąć udział w szkoleniu, my ze swojej strony, oferujemy swoją pomoc przy wypełnianiu wszelkich formalności.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie Operatora RARR Rzeszów

Ilość miejsc na szkolenie ograniczona.

Koszt szkolenia

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

 • pracownik mikro firmy – 900 zł*
 • pracownik małej firmy – 1 200 zł*
 • pracownik średniej firmy – 1 500 zł*

 *W przypadku dofinansowania poniżej 70% należy doliczyć podatek VAT (+ 23 %)

Ale to nie wszystko!

Dodatkowo możesz uzyskać dodatkowe środki do wydania na rozwój swojej firmy: Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo to aż: 80 000,00 zł
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 784 762 567 (godz. 8-16) lub mailowo: [email protected]

Procedura zdobycia dofinansowania

Znajdź interesujące Cię szkolenie z oferty firmy Warto Szkolić w Bazie Usług Rozwojowych

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go u Operatora.

Podpisz umowę z Operatorem.

Zapisz się na szkolenie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych

Zrealizuj szkolenie

Opłać fakturę.

Oceń szkolenie za pomocą kwestionariusza dostępnego w Bazie Usług Rozwojowych

Rozlicz szkolenie z Operatorem.

Otrzymaj refundację poniesionych kosztów za szkolenie.