,

Co każdy trener powinien wiedzieć o stylach uczenia się

Co każdy trener powinien wiedzieć o stylach uczenia się

Styl uczenia się to preferowany przez człowieka sposób przetwarzania i przyswajania nowo poznanych informacji, a także utrwalania starych. O ile w dzieciństwie jesteśmy skłonni do testowania różnorodnych wzorców myślenia i działania w procesie uczenia, to wchodząc w dorosłość posiadamy już raczej określone właściwe dla nas preferencje dotyczące tego obszaru.

W trakcie bardzo często występującej w trakcie rozwoju chęci lub konieczności nauki każda jednostka dokonuje samopoznania swoich właściwości w tym procesie. Człowiek obserwuje i doświadcza, że niektóre sposoby przyswajania i utrwalania informacji są dla niego bardziej, a inne mniej efektywne. Ponadto czuje, że w niektórych sytuacjach związanych z uczeniem odnajduje się zdecydowanie lepiej, niż w innych. W ten sposób każdy z nas odnajduje własne preferencje, tj. styl uczenia się, który będzie najbardziej skłonny stosować w przyszłości.

Naukowcy wielokrotnie już próbowali opisywać i strukturyzować indywidualne style uczenia się. Często wyszczególnione przez nich typy preferencji są podobne. Jednym z bardziej znanych podziałów jest podział na wzrokowców, słuchowców, dotykowców oraz kinestetyków.

Wzrokowiec uczy się, patrząc. Dobrze zapamiętuje obrazy, kolory. Słuchowiec z kolei wykorzystuje zmysł słuchu: najlepiej przyswaja informacje mówiąc i dyskutując z innymi. Dotykowiec uczy się, łącząc nowe informacje z wrażeniami na powierzchni skóry. Ostatni typ, czyli kinestetyk w procesie nauki wykorzystuje ruch. Przyswaja informacje angażując się w różne czynności i działania, które wymagają pracy tzw. dużych mięśni.

Inną, ciekawą koncepcją jest opracowany przez Educatieve Faculteit Amsterdam podział preferencji uczenia na cztery typy: obserwatorów, myślicieli, decydentów oraz ludzi czynu. System ten, poza umiejętnościami i preferencjami, uwzględnia także uwarunkowanie środowiskowe i temperamentalne, a także indywidualne potrzeby, występujące w procesie nauczania (schemat).

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *