Dokumentacja kadrowa

Dokumentacja kadrowa – akta osobowe na nowych zasadach

Program szkolenia:

 Akta osobowe po zmianie rewolucyjnej przepisów od 1 stycznia 2019 r.:

 • warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
 • zasady przechodzenia na e-teczkę,
 • odbiór dokumentów z papierowej teczki osobowej przez pracownika,
 • niszczenie dokumentacji z teczki osobowej,
 • nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika – związane ze zniszczeniem i odbiorem teczki,
 • czy teczka osobowa będzie składała się z 4 części, czy pojawi się w niej karta ewidencji czasu pracy i inne propozycje zmian przedstawione w projekcie nowego rozporządzenia,
 • aktualne zasady prowadzenie teczek osobowych (dokumentacja w językach obcych, tłumaczenie przysięgłe czy zwykle? Zatrudnienie po przerwie, numeracja, chronologia, zatarcie kary porządkowej w teczce, itd.).

 

Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:

 • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych,
 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
 • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,
 • referencje i zdjęcia pracowników,
 • czy wdrożenie rozporządzenie UE RODO od 25 maja 2018 r. wpłynie na prowadzenie spraw kadrowych?

 

Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:

 • sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
 • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej,
 • czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
 • ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
 • praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
 • kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
 • interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,
 • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

Zmiany PIT_CIT

Przykładowy program: Projektowane zmiany PIT_CIT 2019

Dokumentacja kadrowa

Przykładowy program: Dokumentacja kadrowa – akta osobowe na nowych zasadach

Pracownicze programy kapitałowe

Przykładowy program: Pracownicze programy kapitałowe

Praktyczne warsztaty RODO

Przykładowy program: Praktyczne warsztaty RODO

Zmiany w przepisach

Przykładowy program: Zmiany w przepisach prawa

Konstytucja biznesu

Przykładowy program: Konstytucja biznesu - dla urzędów i przedsiębiorców

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu