Konstytucja biznesu

Konstytucja biznesu

KONSTYTUCJA BIZNESU  – SZKOLENIE DLA URZĘDÓW

Program szkolenia:

MODUŁ I

Prawo przedsiębiorców

 • Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej;
 • Instytucja działalności nieewidencjonowanej – art. 5 ust. 1 – ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • Ulga dla osób rozpoczynających działalność, a dotacja na działalność gospodarczą;
 • Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej;
 • Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy – a żądanie przedłożenie różnych dokumentów na potwierdzenie istotnych faktów;
 • Reglamentacja działalności gospodarczej;
 • Kontrola działalności gospodarczej;

MODUŁ II

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

 • Wpis do CEIDG danych informacyjnych oraz ewidencyjnych;
 • Wpis do CEIDG informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG;
 • Udostępnianie danych przez CEIDG;
 • Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy;

MODUŁ III

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców:

 • Rola i zadania Rzecznika dla przedsiębiorców;
 • Procedura powołania Rzecznika;

MODUŁ IV

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP

 • Działalność gospodarcza osób zagranicznych;
 • Transgraniczna działalność usługowa;
 • Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;

KONSTYTUCJA BIZNESU – DLA PRZEDSIĘBIORCY

Program szkolenia:

1. Podstawowe cele i filary pakietu Konstytucji Biznesu – zagadnienia wstępne

 • zasady ogólne Prawa przedsiębiorców
 • klauzula pewności prawa
 • zasady tworzenia prawa gospodarczego
 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

2. Prawo przedsiębiorców – nowe uregulowania prawne

 • zasada wolności gospodarczej
 • działalność nierejestrowa
 • ulga na start
 • wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy
 • NIP jako główna dana identyfikacyjna przedsiębiorców
 • możliwość wydawania przez organy tzw. objaśnień prawnych

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

 • wpis do CEIDG danych informacyjnych oraz ewidencyjnych
 • wpis do CEIDG informacji o zwieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
 • udostępnianie danych przez CEIDG
 • punkt informacji dla Przedsiębiorcy

4. Zmiany w postępowaniu administracyjnym

 • wprowadzenie zasady in dubio pro libertata
 • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
 • wprowadzenie zasady pewności prawa
 • przyspieszenie postępowania administracyjnego
 • mediacja w administracji
 • ulepszenie współpracy między organami
 • możliwość zrzeczenia się odwołania
 • milczące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem strony
 • kontrole i kary
 • wprowadzenie ogólnych wytycznych stosowania kar
 • wprowadzenie terminów przedawnienia wymierzania i egzekucji kary

5. Ułatwienie dochodzenia wierzytelności

 • zabezpieczenia i zwiększenie możliwości informowania o czynnościach dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • wydłużenie terminu upadku zabezpieczenia
 • żądanie wyjawienia czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela
 • usprawnienie postępowania grupowego
 • uzyskiwanie informacji o możliwościach płatniczych kontrahenta

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

Zmiany PIT_CIT

Przykładowy program: Projektowane zmiany PIT_CIT 2019

Dokumentacja kadrowa

Przykładowy program: Dokumentacja kadrowa – akta osobowe na nowych zasadach

Pracownicze programy kapitałowe

Przykładowy program: Pracownicze programy kapitałowe

Praktyczne warsztaty RODO

Przykładowy program: Praktyczne warsztaty RODO

Zmiany w przepisach

Przykładowy program: Zmiany w przepisach prawa

Konstytucja biznesu

Przykładowy program: Konstytucja biznesu - dla urzędów i przedsiębiorców

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu