Pracownicze programy kapitałowe

Pracownicze programy kapitałowe

19 listopada 2018r. prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Emerytalnych.

Wprowadza  ona powszechny system oszczędzania z myślą o emeryturze. Kosztem nieco mniejszego wynagrodzenia zatrudnieni mają systematycznie oszczędzać na starość. Do składki pracownika swoją część dołoży też pracodawca i państwo. Pierwsze firmy zostaną objęte obowiązkiem utworzenia PPK już w 2019 roku.

Zakresem ustawy objętych zostanie ok. 11 mln Polaków pracujących na umowy o pracę. Cel to zachęcenie pracujących do dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze, bo obecnie trzy czwarte Polaków w żaden sposób nie odkłada pieniędzy na zabezpieczenie swojej przyszłości.

Na PPK złoży się pracownik, pracodawca i państwo. Z punktu widzenia pracownika program będzie dobrowolny w tym sensie, że każdy pracownik zostanie do niego automatycznie zapisany, ale będzie mógł z PPK zrezygnować. Natomiast dla pracodawców utworzenie PPK będzie obowiązkowe (z pewnymi wyjątkami, bo działające u pracodawcy PPE może w niektórych przypadkach zwolnić z tego obowiązku).

Pracodawca będzie płacić składkę podstawową 1,5 proc., a pracownik 2 proc. Oszczędności będzie można zwiększyć o składki dobrowolne – do 2,5 proc. w przypadku pracodawcy i do 2 proc. w przypadku pracownika. Łączna minimalna składka wynosiłaby więc 3,5 proc., a maksymalna 8 proc. Państwo miałoby płacić składkę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł.

Projekt przewiduje też pewną ulgę dla najmniej zarabiających, którzy najdotkliwiej odczuliby brak w portfelu comiesięcznej składki na PPK. Otóż takie osoby będą mogły odprowadzać obniżone składki – mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 proc. minimalnego wynagrodzenia. Osoby takie utrzymają przy tym prawo do dopłaty 1,5 proc. ze strony pracodawcy i dopłaty rocznej z budżetu w wysokości 240 zł.

Termin wprowadzania PPK uzależniony będzie od wielkości podmiotu zatrudniającego. Dla:

 • podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 roku) – od 1 lipca 2019 roku,
 • podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 roku) – od 1 stycznia 2020 roku,
 • podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 roku) – od 1 lipca 2020 roku,
 • pozostałych podmiotów i całego sektora finansów publicznych (niezależnie od liczby zatrudnionych) – od 1 stycznia 2021 roku.

Na zasady wykorzystania środków gromadzonych w ramach PPK można spojrzeć z różnych perspektyw. Dla jednych instytucja wypłaty na cele mieszkaniowe z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu (i to sobie samemu) tych środków, mija się z zasadami logiki. Dla innych to jedna z największych zalet PPK. Niewątpliwie pozytywnie należy ocenić instytucję wypłaty w razie poważnego zachorowania, choć pojawia się pytanie, czy w praktyce nie będzie nadużywana. Z kolei zasady wypłat z PPK po osiągnięciu 60 roku życia są krytykowane ze względu na brak możliwości wypłaty dożywotniej bezpośrednio z PPK, choć na rynku nie ma obecnie sensownych produktów oferujących takie rozwiązanie. Ustawa o PPK zawiera wiele obszarów, w których możliwa jest różna interpretacja przepisów. Dopiero praktyka oraz stosowanie ustawy dadzą możliwość wypracowania sprawnie funkcjonujących rozwiązań.

Firmy już powinny rozpocząć przygotowania do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych.

Już teraz trzeba utworzyć rezerwy na składki i zapewnić obsługe  systemu PPK . Być może konieczne będzie utworzenie dodatkowego etatu lub kilku  a także pomoc specjalistów, np. brokerów, prawników. Kolejne kwestie na które muszą przygotować się pracodawcy to zmiany oprogramowania kadrowo-księgowego do dokonywania wyliczeń i potrąceń. Trzeba go albo rozbudować, albo wymienić na inny. Firm, które takie oprogramowanie zapewniają, nie jest dużo, a zapotrzebowanie na zmiany i dostosowanie wzrośnie nagle. PPK to też szereg nowych dokumentów, którymi trzeba będzie zarządzać: oświadczenia, różne deklaracje. Zarządzanie nimi też trzeba przemyśleć, szczególnie w kontekście zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Być może warto pomyśleć o elektronizacji dokumentacji, ale trzeba jednocześnie pamiętać, że niektóre dokumenty muszą mieć formę pisemną, a pracownicy nie mają podpisów elektronicznych kwalifikowanych.

Program szkolenia:

I. Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę w Polsce.

II. Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia

 • Założenia teoretyczne.
 • Ogólne zasady PPK.
 • Umowy zawierane w ramach PPK.
 • Zasilenia w ramach PPK.

III. PPK -z punktu widzenia pracodawcy

 • Procedura tworzenia PPK.
 • Wybór usługodawcy PPK .
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne
 • PPK a PPE oraz inne formy dodatkowego oszczędzania.
 • Podatki i zwolnienia podatkowe
 • Terminy wymagane prawem.
 • PPK – z punktu widzenia uczestnika
 • Zapisanie i wystąpienie z PPK .
 • Zmiana pracodawcy.
 • Rozwód i dziedziczenie w PPK
 • Rozporządzenie środkami z PPK

IV. Podsumowanie

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

Zmiany PIT_CIT

Przykładowy program: Projektowane zmiany PIT_CIT 2019

Dokumentacja kadrowa

Przykładowy program: Dokumentacja kadrowa – akta osobowe na nowych zasadach

Pracownicze programy kapitałowe

Przykładowy program: Pracownicze programy kapitałowe

Praktyczne warsztaty RODO

Przykładowy program: Praktyczne warsztaty RODO

Zmiany w przepisach

Przykładowy program: Zmiany w przepisach prawa

Konstytucja biznesu

Przykładowy program: Konstytucja biznesu - dla urzędów i przedsiębiorców

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu