Czas pracy kierowcy oraz pojazdy nienormatywne

Czas pracy kierowcy oraz
pojazdy nienormatywne

Program szkolenia:

I. Czas pracy kierowców
a) normy regulujące maksymalne okresy prowadzenia pojazdu oraz minimalne wartości przerw i odpoczynków
• dla pojedynczego kierowcy,
• dla załogi
b) system kar związanych z naruszeniem przepisów związanych z czasem pracy
• wysokość kar w Polsce oraz ich omówienie na tle innych krajów Europy,
• podmioty podlegające karaniu,
• praktyka nakładania kar
c) tachografy – użytkowanie i błędy popełniane przez kierowców
d) przewozy wyłączone spod obowiązku rejestracji

II. Pojazdy nienormatywne
a) definicja
b) rodzaje dróg w kontekście dopuszczalnego nacisku osi
c) dopuszczalna masa całkowita – definicja,
d) system zezwoleń jego pułapki,
e) odmienności przy przewozie drewna i ładunków sypkich,
f) metodologia kontroli i rola kierowcy w czasie jej trwania,
g) podmioty podlegające ukaraniu,
h) praktyka nakładania kar,
i) krótkie omówienie orzecznictwa sądowego
j) załadowca – przewoźnik, kto płaci kary za kogo?

III. Metodologia kontroli na przykładzie Inspekcji Transportu Drogowego
a) prawa i obowiązki kontrolującego,
b) prawa i obowiązki kontrolowanego,
c) dokumenty wymagane przy kontroli i podstawa obowiązku ich posiadania,
d) kontrola stanu technicznego,
e) protokół jako efekt końcowy kontroli
f) błędy popełniane podczas kontroli, prowadzące do zwielokrotniania kar
g) metodologia kontroli w siedzibie firmy

IV. IV. Zakazy ruchu
a) rodzaje pojazdów objętych zakazami,
b) kto może jechać – pojazdy i przewozy nieobjęte zakazem ruchu,
c) praktyka kontrolna ze szczególnym uwzględnieniem dowodzenia pracy w zaopatrzeniu odbiorcy prowadzącego zakład w ruchu ciągłym

V. Omówienie najnowszych zmian prawnych o gigantycznym wręcz znaczeniu dla przyszłości polskiego transportu – nowe kary

VI. Pytania i wątpliwości

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

Szkolenia dla spedytorów

Przykładowy program: Prawne podstawy pracy spedytorów

Czas pracy kierowców

Przykładowy program: Czas pracy kierowcy oraz pojazdy nienormatywne.

Obsługa tachografów

Przykładowy program: Normy czasu pracy kierowcy i obsługa tachografów

Zmiany w przepisach

Przykładowy program: Zmiany w przepisach 2018

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu