,

Uzyskaliśmy najwyższą ocenę w audycie PARP!

Uzyskaliśmy najwyższą ocenę w audycie PARP!
W dniach 28-29 września 2017 w siedzibie naszej firmie gościliśmy audytorów, przeprowadzających okresową kontrolę jakości oferowany przez nas usług. Warto Szkolić zostało wylosowane do badania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako jedna z firm oferujących szkolenia dofinansowane ze środków tej instytucji.
Nasza firma przeprowadza szkolenia dofinansowane ze środków z Bazy Usług Rozwojowych i dlatego również podlega okresowej kontroli PARP – podmiotu prowadzącego ww. bazę. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą prowadzonych przez nas dofinansowanych szkoleń na stronie PARP)

Cel audytu przeprowadzonego przez PARP

Celem audytu było sprawdzenie poziomu świadczonych przez nas usług, aby potwierdzić zgodę na dalszą współpracę firmy z PARP.

Wysoka jakość świadczonych przez Warto Szkolić usług

Mamy się czym pochwalić! Udało się uzyskać najwyższą, pierwszą kategorię!

Cytując PARP, oznacza to, że:

„W wyniku audytu potwierdzono zgodność poprzez spełnienie kryteriów wpisu do Bazy potwierdzających działania zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu BUR”.

A oto kryteria oceny, które pozwoliły nam osiągnąć tak dobry wynik:

Kryterium oceny Wynik oceny dla naszej firmy
Potencjał kadrowy Odpowiednia liczba, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zatrudnionych pracowników do prowadzenia szkoleń. Trenerzy firmy posiadają udokumentowane doświadczenie trenerskie poparte kierunkowym wykształceniem.
Potencjał ekonomiczny Dobry stan finansowy firmy, wszystkie należności opłacane na bieżącą – firma nie posiada zaległości.
Zasady etyki zawodowej Firma przestrzega zasad etyki zawodowej i prowadzi swoją działalność z poszanowanie zasady uczciwej konkurencji.
Zapewnienie należytej
jakości świadczonych usług
Podmiot aktywnie komunikuje się z usługobiorcami oraz niezwłocznie reaguje na wszelkie możliwe sytuacje mogące mieć wpływ na prawidłową realizację usługi.

Firma jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i może się pochwalić skutecznym wdrożeniem standardu szkoleń SUS 2.0, co potwierdza certyfikat jakości przyznany nam przez Dekra Certification, jednej z największych niezależnych jednostki certyfikujących na świecie.

Standardy świadczonych usług Warto Szkolić prowadzi działania mające na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń informacji: dla każdego uczestnika szkolenia przygotowuje „zeszyt uczestnika” zawierający kompendium wiedzy z zakresu objętego szkoleniem. Oprócz tego, również sam usługobiorca otrzymuje raport ze zrealizowanego szkolenia. Podmiot po zakończeniu szkolenia przeprowadza ankiety ewaluacyjne wśród jego uczestników oraz kontaktuje się telefonicznie z organizatorem szkolenia w celu uzyskania opinii. Ankiety dotyczą nie tylko przydatności odbytego szkolenia, ale również ocenę trenera i dokładne obszary w których wykorzystają zdobytą wiedzę.
Potencjał techniczny Adekwatny potencjał techniczny koniecznych do realizacji zleconych usług, dane osobowe przechowywane w bezpieczny sposób.

W wyniku kontroli w naszej firmie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Wyniki audytu potwierdzają opinie naszych klientów

Cieszymy się z pozytywnego wyniku audytu, ale jest on wyłącznie potwierdzeniem opinii naszych klientów i uczestników biorących udział w szkoleniach. W Bazie Usług Rozwojowych zamieszczono ponad 100 opinii o zrealizowanych przez nas usługach, z których średnia wartość oceny to 4.5. Opinie znajdziecie Państwo również na naszym profilu facebookowym.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *