,

Vademecum motywatora: grywalizacja, jako sposób na wzrost motywacji pracownika

Vademecum motywatora: grywalizacja, jako sposób na wzrost motywacji pracownika

By pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki w sposób efektywny, musi być odpowiednio zmotywowany. Niestety, jak pokazują badania, ponad 60 procent osób zatrudnionych nie wykazuje zaangażowania w codziennej pracy. To jednak nie wszystko – nawet ci z nich, którzy próbują się zaangażować, po drodze napotykają szereg przeszkód i rozpraszaczy, skutecznie zniechęcających do wytężonych działań. Jak łatwo się domyślić, taki stan rzeczy nie wpływa w sposób korzystny na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jeszcze do niedawna głównym sposobem na motywowanie pracowników były różnego rodzaju systemy motywacyjne i szkolenia rozwojowe. Obecnie wydają się być one jednak niedostosowane do panujących aktualnie realiów, a zamiast nich stawia się między innymi na grywalizację. Czym ona jest i na czym polega jej skuteczność?

Grywalizacja – co to takiego?
Grywalizacja, jak łatwo się domyślić, łączy w sobie grę oraz rywalizację. Opiera się ona o zastosowanie znanych z gier mechanizmów do zmian zachowań i nastawienia pracownika. Warto tu podkreślić, że sposób ten jest skuteczny dla każdego, bez względu na zajmowane stanowisko. Chodzi w nim o rywalizację między zespołami o uzyskanie najlepszego wyniku. Badania wykazują bowiem, że największy wpływ na motywację pracownika ma możliwość nieustannego rozwoju, a także pochwały i nagrody zdobyte w odpowiednim momencie. Wszystko to sprawia, że chętnie dąży on do wyznaczonego zarówno przez pracodawcę, jak i przez siebie samego, celu.

Na chwilę obecną, w czołówce znajduje się gra Global Management Challenge polegająca na tym, że managerowie i specjaliści dobierają się w 3-5 osobowe zespoły, wcielają w rolę zarządu i podejmują kluczowe decyzje odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Taka rywalizacja nie tylko motywuje, lecz umożliwia także wykorzystanie zdobytej w trakcie gry wiedzy w codziennym życiu zawodowym. Dobrze przeprowadzona grywalizacja ma znaczący wpływ na wzrost zysków firmy. Wynika to z prostej zasady, zgodnie z którą zaangażowany pracownik, to efektywny pracownik.

Co poza grywalizacją?
Mimo, że grywalizacja to świetny sposób na motywowanie pracowników, nie jest ona narzędziem wystarczającym. Zaangażowanie zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób uzależnione jest bowiem nie tylko od możliwości rywalizacji, lecz także od tego, jak czują się one w swojej pracy. Zachęcająca do wytężonego wysiłku firma to taka, w której panuje poczucie bezpieczeństwa, stabilności warunków zatrudnienia, szacunku i życzliwości. Gdy tego zabraknie, nawet najlepiej przeprowadzona grywalizacja nie przyniesie założonych efektów.

Mimo to, jest ona narzędziem zasługującym na uwagę. Doskonale optymalizuje bowiem czas poświęcany na organizację szkoleń i przyczynia się do redukcji kosztów z nimi związanych. Wydaje się być ona także znacznie bardziej ciekawa i angażująca dla samych pracowników.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *