,

Vademecum motywatora: istota motywacji

Vademecum motywatora: istota motywacji

O tym, że jedną z najważniejszych cech współczesnego, skutecznego menedżera jest motywowanie podwładnych i współpracowników, raczej nikogo nie trzeba przekonywać. Okazuje się jednak, że wiedza na temat motywacji wcale nie jest powszechna. Postanowiliśmy zatem stworzyć cykl, w którym pochylimy się głębiej nad istotą tego zjawiska oraz jego wszechstronnym wykorzystaniem w przedsiębiorstwach.

Istota motywacji

W pierwszym odcinku naszego cyklu chcemy pochylić się nad tym, czym właściwie jest motywacja. Specjaliści określają ją, jako stan gotowości do konkretnego działania, który został pobudzony za pomocą potrzeby. Składa się na nią zespól określonych procesów fizjologicznych i psychicznych, który determinuje podłoże zachowań i zmian, jakie w nich zachodzą. Słowo „motywacja” pochodzi z języka łacińskiego od wyrazu „movedo” oraz „movere”, oznaczających „popychanie”, „dźwiganie” czy „wprawianie w ruch”. Sam termin powstał dzięki połączeniu dwóch wyrazów, a więc „motyw” i „akcja”, co samo w sobie sugeruje, iż aby działanie zostało podjęte, konieczny jest cel.

Motywowanie polega zatem na celowym oddziaływaniu na zachowanie ludzi i może być prowadzone w różnoraki sposób, natomiast motywacja jest procesem bardziej złożonym, w skład którego wchodzi rozpoznawanie celów, dokonywanie wyborów, określenie potrzeb oraz motywy (czyli bodźce), stanowiące bardzo istotny jej składnik. To one inspirują ludzkie działanie, jak również kryją się za każdym postepowaniem człowieka. Inaczej mówiąc, stanowią one wewnętrzną podnietę, jaka skłania ludzi do działania w każdej sferze ich życia. U ich podstaw leżą właśnie potrzeby, warunkujące ludzkie zachowanie, jakie prowadzi do ich zaspokojenia.

Motywacja w firmie

Jak widać, motywacja ma silny związek z przeżyciami ludzi, ponieważ to ona wpływa na kierunek ich aktywności. W odniesieniu stosunków pracy, w ogólnie ujętym procesie motywowania pojawia się przedmiot motywujący, a więc przełożony i przedmiot motywacji, czyli podwładny oraz bodźce lub inaczej motywatory, za pomocą jakich przełożony wywiera wpływ na swoich pracowników. Owe bodźce/motywatory mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny, a także zróżnicowane natężenie oraz częstotliwość. Im jednak zostanie poświęcony osobny artykuł.

Jak wykazują liczne badania, motywacja do pracy jest podstawą efektywnego działania każdej firmy, a jej brak prowadzi do obniżenia efektywności pracy. Jest ona również indywidualną sprawą każdego człowieka. Jedni pracownicy są motywowani premią, innych motywuje rozwój własny, a jeszcze innych osiąganie wspólnych celów przedsiębiorstwa. W każdej firmie znajdą się pracownicy dobrze zmotywowani i pracujący efektywnie, bardziej dokładnie, jak też ci o słabej motywacji, którzy unikają przemęczania się pracą. Stąd wiedza menedżera na temat sposobów motywacji ludzi o konkretnych charakterach i temperamentach jest tak niezbędna. Więcej na jej temat opowiemy w kolejnych odcinkach cyklu.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *