Barbara Każarnowicz

Barbara Każarnowicz

Prawo, Administracja, Ochrona danych osobowych

Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych).

Uczestnik prac legislacyjnych – w tym przy ustawie o kredycie konsumenckim i odwróconym kredycie hipotecznym. Wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy wyniesione z różnych instytucji - od firm przez urzędy administracji rządowej i samorządowej oraz ukończone kursy z zakresu prawa angielskiego, amerykańskiego i europejskiego, a także działalność publicystyczna dały bazę do specyficznego podejścia w zakresie prowadzonych szkoleń, stąd praktyczne przykłady i ćwiczenia dobrane do zapotrzebowania kursantów są ich nieodzownym elementem.

Od lat związana z sektorami gospodarczymi gdzie ochrona danych osobowych, zagadnienia poufności są podstawą prowadzenia działalności biznesowej. Wprowadzała normę ISO, wdrażała politykę ochrony danych osobowych, jednocześnie doradzała w bieżącej obsłudze prawnej firm. Od kwestii podatkowych, poprzez tworzenie umów, ogólnych warunków ubezpieczenia, obsługę spraw sądowych, tworzenie zapisów ustawowych. Do jej doświadczeń zawodowych zalicza się także współpraca z syndykiem masy upadłości, firmami z sektora budowlanego, komputerowej, gospodarki odpadami, JST.