Marcin Piwoński

Marcin Piwoński

Szkolenia transportowe, szkolenia dla kierowców

Obszar specjalizacji

Specjalizuje się w zakresie polskich i europejskich przepisów określających:

- czas pracy kierowców,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy,

- rozliczanie wynagrodzeń kierowców i podróży służbowych.

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi tachografów.

Doświadczenie zawodowe

Wiedzę z zakresu czasu pracy kierowców zdobył pracując jako specjalista ds. wdrożeń i szkoleń u producenta oprogramowania służącego do analizy czasu pracy kierowców wykorzystywanego m.in. przez służby kontrolne. Twórca własnego oprogramowania online umożliwiającego odczyt i analizę plików cyfrowych z kart kierowców i tachografów.

 

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wdrożenia oprogramowania do analizy czasu pracy kierowców.

Szkolenia „otwarte” i u klientów:

- dla kierowców i osób nadzorujących ich pracę z zakresu czasu pracy kierowców i obsługi tachografów;

- dla osób rozliczających czas pracy kierowców z zakresu prowadzenia prawidłowej ewidencji czasu pracy kierowców, naliczania  wynagrodzeń, rozliczania podróży służbowych.

Wykształcenie

Wyższe informatyczne