„Pan Marcin Grzelak jest rzetelnym dydaktykiem. Należy do wykładowców bardzo dobrze zorganizowanych i zawsze sumiennie przygotowanych do zajęć. Jego współpraca z pracownikami Uczelni nie budzi żadnych zastrzeżeń. Szkołę Wyższa Psychologii Społecznej wyraża zadowolenie ze współpracy z Panem Marcinem Grzelakiem”