„Pan Marcin należycie zrealizował wszystkie edycje szkoleń (…) zarówno pod kątem merytorycznym jak i jakości szkolenia. Warsztatowy sposób prowadzenia zajęć znacznie zwiększył efektowność szkoleń oraz zainteresowanie słuchaczy”