Akademia fachowego sprzedawcy – szkolenie dla pracowników firmy Evora Sp. z o.o

Akademia fachowego sprzedawcy – szkolenie dla pracowników firmy Evora Sp. z o.o.

 Szkolenia pracownicze są niezwykle ważną częścią rozwoju całego zespołu. We wrześniu 2021 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników firmy Evora Sp. z o.o. Projekt Akademia Fachowego Sprzedawcy  składał się z IV modułów, podczas których szczegółowo omawiane były wszystkie najważniejsze i kluczowe elementy fachu sprzedawcy.

Moduł pierwszy – teoria na temat najważniejszych aspektów bycia sprzedawcą 

W pierwszej kolejności, pracownicy firmy Evora poznali najważniejsze zagadnienia teoretyczne, dotyczące pracy na stanowisku sprzedawcy. Szkolenie przeprowadzał Adrian Wojciechowski, czyli szkoleniowiec z 23-letnim doświadczeniem zawodowym.

Na samym początku uczestnikom szkolenia został przedstawiony wskaźnik poziomu zaangażowania i motywacji pracowników. Naturalnym tego następstwem było omówienie minimalizacji rotacji pracowników w sklepie, gdyż stała destabilizacja zespołu bardzo niekorzystnie wpływa na działanie całego sklepu.

Następnie kursanci zostali zaznajomieni z kluczowymi pojęciami szkolenia. Szczegółowe przeanalizowanie „mojego miejsca w sklepie” pozwoliło pracownikom zrozumieć jak ważna w pracy sprzedawcy jest perspektywa pracownika – kierownika – właściciela. W module pierwszym, pracownicy dowiedzieli się także, w jaki sposób spełniać wymagania klientów, aby serwis był perfekcyjny, szczególnie podczas pandemii. Ciekawym zagadnieniem była również asertywność podczas codziennej pracy w sklepie.

Sama asertywność, czyli umiejętność stanowczego mówienia „nie” w taki sposób, aby mocno kogoś nie urazić, jest umiejętnością, która zdecydowanie przydaje się w pracy w sklepie. Balans pomiędzy agresywnością a uległością jest w sklepie jest wyjątkowo istotny. W nawiązaniu do asertywności, uczestnicy szkolenia poznali metodę ZUS, czyli Zachowanie ->Uczucie->Skutek i jest to doskonały sposób na wyrażanie własnych opinii w taki sposób, aby zespół nie wchodził w niepotrzebne i jałowe konflikty pomiędzy pracownikami.

Moduł drugi – po teorii czas na praktykę

W drugim module pracownicy sklepu dowiedzieli się jak przekuć poznaną wiedzę, w praktykę. Sama wiedza teoretyczna jest bardzo istotna, jednakże brak przełożenia jej na konkretne działania, sprawia, że taka wiedza pozostaje tylko teorią. To właśnie dlatego w module drugim szkolenia „Akademia Fachowego Sprzedawcy” pracownicy poznali praktyczne metody zastosowania wiedzy teoretycznej.

W pierwszej kolejności odbyło się mierzenie umiejętności twardych oraz miękkich kompetencji poszczególnych członków zespołu. Mierzenie odbywało się na podstawie praktycznych ćwiczeń opartych o doświadczenie w sprzedaży w sklepie. W ramach praktycznych ćwiczeń wykonano także analizę obecnej sytuacji w zespole, uwzględniając sytuacje pandemiczną i problemy w realizowaniu kluczowych zadań.

Zespołowi została także przedstawiona wiedza z zakresu szybkiego i efektywnego wprowadzenia nowego pracownika, przy czym podkreślona została wspólna odpowiedzialność za wdrożenie nowych osób. W celu jeszcze lepszego zarządzania zespołem, uczestnicy szkolenia zostają poddani anonimowemu testowi, który określi ich typ osobowości według metody „Kolorów”.

Podczas wdrażania teorii w praktykę, uczestnicy zostali zaznajomieni ze sposobami rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji  w zespole. Był to bardzo istotny etap szkolenia, który uświadomił uczestnikom, jak ważna jest jedność zespołu podczas pracy w sklepie.

Moduł trzeci, czyli utrzymywanie wysokich standardów obsługi klienta

Zajęcia w module trzecim rozpoczęły się od przypomnienia wiedzy z dwóch poprzednich modułów. Głównym zagadnieniem podczas tego dnia szkolenia, było stosowanie najlepszych praktyk związanych ze standardem obsługi klienta. W pierwszej kolejności kursanci dowiedzieli się o efektywnej interakcji z klientem przy wykorzystaniu języka korzyści. Warto zaznaczyć, że podczas szkolenia przedstawiany był też wpływ mowy ciała na interakcję z klientem. Omawiane było dlaczego zamknięta postawa, skąpa gestykulacja oraz brak swobody, może klienta skutecznie zniechęcić zamiast zachęcić do zakupu.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się także, w jaki sposób uwypuklać najlepszy serwis sklepu podczas codziennej pracy, co jest szczególnie ważne. Prezentowanie własnego sklepu to podstawa udanego pozyskiwania nowych klientów, dlatego w trakcie szkolenia wyjaśniono, w jaki sposób budować przewagę konkurencyjną w oczach klienta, w odniesieniu do innych marketów w mieście  działających w tej samej branży.

Sprzedaż, to nie zawsze pozytywnie nastawieni klienci, dlatego szkolenie zawierało sporą dawkę wiedzy na temat współpracy z wymagającym klientem. Szczegółowo omówione były także aspekty rozwiązywania problemów, takich jak reklamacje czy pretensje. Na koniec dnia szkoleniowego, uczestnicy poznali zasadę 2K, czyli Koncentracja plus Konsekwencja i metodę ABC, oraz wdrożyli ten metody w praktyce.

Moduł czwarty – zwiększenie sprzedaży

Zwieńczeniem całego szkolenia był moduł czwarty, podczas którego omawiano techniki i metody zwiększenia sprzedaży w sklepie. Metodologia STEPS w praktyce, czyli strategia działania sprzedażowo-promocyjnego pozwoliła na zapoznanie się ze sposobami zwiększania sprzedaży. Praktyczne ćwiczenia w grupie, pokazały jak ważne jest dostosowanie metodologii, do konkretnych sytuacji i klientów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także wielu informacji na temat kluczowych punktów wzrostu sprzedaży oraz maksymalizacji akcji promocyjnej. Informacje te przedstawiane były oparciu o tak zwane 4P, czyli Product, Place, Price, Promotion. W trakcie modułu czwartego uwaga kursantów skierowana była na niwelowaniu strat, maksymalizacji zysków oraz budowaniu świadomości istnienia firmy.

Podsumowanie

Szkolenie „Akademia Fachowego Sprzedawcy” pozwoliło pracownikom firmy Evora Sp. z o.o poznać najważniejsze zagadnienia teoretyczne z zakresu doskonalenia technik sprzedaży. Co więcej, praktyczna część w każdym z VI modułów dała gotowe rozwiązania problemów. Rozwiązania te z pewnością zaistnieją w codziennej pracy sklepowych sprzedawców.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą naszej firmy – zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj również: