Dofinansowanie dla branży HoReCa – Krajowy Plan Odbudowy

Dofinansowanie dla branży HoReCa – Krajowy Plan Odbudowy

Zyskaj dofinansowanie dla branży HoReCa z programem Krajowy Plan Odbudowy! Nabór zostanie uruchomiony prawdopodobnie już w marcu 2024 r.!

 

Program skupia się na stymulowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie innowacji i zwiększenie odporności sektorów najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19, takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w tych branżach. Dofinansowanie dla branży HoReCa z programu Krajowego obejmuje zwiększenie odporności MŚP, unowocześnienie lub dywersyfikację ich działalności, co ma przyczynić się do budowania odporności na przyszłe kryzysy i rozwój przedsiębiorczości. Szczegółowe warunki wsparcia, które zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2024 roku, obejmują m.in. możliwość uzyskania dofinansowania do 90% kwalifikowalnych kosztów, z maksymalną kwotą 600 tys. zł i maksymalną dotacją 540 tys. zł.

 

Korzyści płynące ze skorzystania z programu :

 

 • Do zdobycia nawet do 540 tys. zł wsparcia 
 • Dofinasowanie dla branży HoReCa na szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostały dotknięte skutkami pandemii Covid19
 • Nawet do 90% wartości dofinasowania na szkolenia


Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania, przygotowując dla Ciebie niezbędną dokumentację. Zajmiemy się również rozliczeniem
 Twojego projektu po odbytym szkoleniu. Dzięki temu:

 

 • Nie stracisz czasu na skomplikowane formalności
 • Zwiększysz swoje szanse na zdobycie dofinansowania
 • Będziesz miał gwarancję dobrze rozliczonego projektu
 • Zyskasz szkolenie i trenerów dopasowanych do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

540tys

na przedsiębiorstwo

maksymalna kwota wsparcia

90%

maksymalnego dofinansowania na szkolenia

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

grupa docelowa

Dofinansowanie dla branży HoReCa - Krajowy Plan Odbudowy

Kogo obejmuje dofinansowanie dla branży HoReCa z Krajowego Planu Odbudowy?

Projekt Krajowy Plan Odbudowy jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej oraz kulturalnej, które zostały najbardziej dotknięte przez pandemię COVID-19.

 

Krajowy Plan Odbudowy jest dostępny dla przedsiębiorstw, które spełniają określone kryteria finansowe i działalnościowe, takie jak:

 

 • zarejestrowanie spadku obrotów o co najmniej 20% w latach 2020 lub 2021
 • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z odpowiednimi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w jednej z wymienionych branż.

 

Wśród kodów PKD znajdują się:

 

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

 

Projekt ma na celu wsparcie tych przedsiębiorstw, które rzeczywiście doświadczyły znaczących trudności finansowych w wyniku pandemii i potrzebują pomocy w unowocześnieniu, dywersyfikacji lub rozwijaniu swojej działalności, aby zwiększyć ich odporność na przyszłe kryzysy.

Na co można przeznaczyć środki z programu Krajowy Plan Odbudowy?

Uzyskane dofinansowanie dla branży HoReCa w ramach projektu Krajowy Plan Odbudowy (KPO) można przeznaczyć na różnorodne cele związane z rozwojem i modernizacją działalności przedsiębiorstw. Do głównych kategorii wydatków kwalifikowanych należą:

 

 • Podnoszenie kwalifikacji: szkolenia, kursy i inne formy edukacji dla pracowników, mające na celu rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
 • Roboty budowlane: inwestycje w infrastrukturę, rozbudowę, remonty czy modernizacje obiektów związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
 • Budowa nowych linii produkcyjnych: rozwój i wdrożenie nowych procesów produkcyjnych, które mogą zwiększyć efektywność lub wprowadzić nowe produkty na rynek.
 • Zakup maszyn i urządzeń: inwestycje w nowe technologie, maszyny i urządzenia, które umożliwią wprowadzenie nowych produktów lub usług, lub zwiększą efektywność operacyjną.
 • Inwestycje związane z zieloną transformacją: działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, redukcję emisji oraz inne inicjatywy proekologiczne.
 • Działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych: digitalizacja procesów, wdrożenie nowych rozwiązań IT, e-commerce, cyfryzacja usług czy produkty cyfrowe.

FAQ - Dofinansowanie dla branży HoReCa

Celem dofinansowania jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki oraz kultury, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19. Dofinansowanie ma na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności tych przedsiębiorstw.

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, turystyki i kultury.

Podział regionalny wsparcia prezentuje się następująco:

 • Region 1: województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 • Region 2: województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Region 3: województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Region 4: województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Region 5: województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Dla każdego regionu w konkursie zostanie wybrany jeden Operator działający w skali regionu.

Wsparcie można przeznaczyć na:

 • Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń,
 • Inwestycje związane z zieloną transformacją oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników, szkolenia, przekwalifikowanie,
 • Usługi rozwojowe dla MŚP, w tym opracowanie studium wykonalności, modeli biznesowych, procedur technicznych.

W ramach wsparcia można otrzymać dofinansowanie do 90% kwalifikowalnych kosztów, z maksymalną kwotą 600 tys. zł i maksymalną dotacją 540 tys. zł na przedsiębiorstwo.

 

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce “Dofinansowanie dla branży HoReCa” oraz pod numerem telefonu wskazanym w zakładce “kontakt”.

6 kroków do
dofinansowania

W przypadku, gdy zrealizujesz z nami szkolenia z tego programu,  bezpłatnie napiszemy i złożymy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie. Rozliczymy również projekt po jego realizacji.

skontaktuj się z nami
1

Wypełnienie
formularza kontaktowego

Jeśli jesteś zainteresowany projektem, wypełnij proszę formularz na dole strony i czekaj na kontakt od nas. Na podstawie danych z formularza określimy wszelkie możliwości i limity dofinansowania dla Twojej firmy, i wrócimy z informacją zwrotną w ciągu 48h.

2

Diagnoza potrzeb
rozwojowych

W razie potrzeby, pomożemy Ci przygotować Diagnozę Potrzeb Rozwojowych dla Twojej firmy i określić luki kompetencyjne będące podstawą do wyboru usług rozwojowych. Diagnoza również podlega dofinansowaniu, więc nie musisz martwić się o dodatkowe koszty.

3

Wybór usług
rozwojowych, szkoleń

Dobierzemy usługi szkoleniowe (otwarte lub zamknięte) dopasowane do Twoich potrzeb, wynikające z opracowanej Diagnozy Potrzeb Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy indywidualną ofertę.

4

Wniosek i umowa
z operatorem

Pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty i podpowiemy w razie potrzeby, jak je wypełnić. Na czas trwania projektu będziesz miał opiekę jednego z naszych konsultantów, który będzie dla Ciebie wsparciem w wypełnieniu niezbędnych formalności.

5

Umowa o świadczeniach
usług

Po uzyskaniu zgody i podpisaniu umowy od Operatora pozostanie nam tylko dopełnienie formalności związanych z realizacją wybranych usług i zapis uczestników na wybrane szkolenia. W razie potrzeby, pomożemy Ci założyć konto w Bazie Usług Rozwojowych i zarejestrować uczestników.

6

Szkolenia i rozliczanie
usług

W ostatnim kroku przeprowadzimy usługi z dbałością o najwyższą jakość i realizację założonych celów oraz w razie potrzeby pomożemy Ci je rozliczyć.

Opinie i referencje

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.