Zarządzanie lokalem gastronomicznym w okresie sezonowym lub kryzysowym

Uczestnik szkolenia rozwinie umiejętności adaptacji i zarządzania operacjami w okresach sezonowych lub w sytuacjach kryzysowych, i będzie mógł utrzymać płynność działalności. Nauczy się strategii redukcji kosztów w okresach mniejszej aktywności lub kryzysów. Będzie w stanie utrzymać wysoki standard obsługi klientów, nawet w trudnych okolicznościach.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie lokalem gastronomicznym w okresie sezonowym lub kryzysowym

Grupa docelowa : osoby pracujące w branży gastronomicznej. Grupa docelowa obejmuje przede wszystkim właścicieli i menedżerów różnego rodzaju lokali gastronomicznych, a także inne osoby odpowiedzialne za codzienne operacje i chcące doskonalić umiejętności zarządzania.

Idea szkolenia polega na przygotowaniu uczestników do efektywnego zarządzania restauracją lub innym lokalem gastronomicznym w okresach specjalnych, takich jak wzmożony ruch turystyczny np. w sezonie letnim lub świątecznym, a także w sytuacjach kryzysowych, takich jak epidemie, klęski żywiołowe czy trudne warunki atmosferyczne.

Szkolenie pomoże uczestnikom w opracowaniu planów działania, które pozwolą na efektywne zarządzanie operacjami w okresach specjalnych, przewidując zmienne warunki rynkowe. Uczestnicy poznają strategie redukcji kosztów oraz efektywnego wykorzystania zasobów w celu utrzymania płynności finansowej w nietypowych lub trudnych okresach. Szkolenie przygotowuje także do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, w tym rozwiązywania problemów i minimalizowania negatywnych skutków.

wyślij zapytanie

Zarządzanie lokalem gastronomicznym w okresie sezonowym lub kryzysowym – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona elastyczność operacyjna – Dzięki szkoleniu firma może dostosować swoje działania do zmieniających się warunków sezonowych lub kryzysowych, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie.
 • Optymalizacja kosztów – Szkolenie pomoże firmie lepiej kontrolować koszty w okresach trudniejszych warunków, co przyczynia się do zachowania rentowności.
 • Skrócenie czasu reakcji na zmiany – Dzięki zdobytym umiejętnościom firma jest w stanie szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe lub kryzysy.
 • Zwiększona efektywność pracy zespołu – Szkolenie pomaga pracownikom lepiej współpracować i komunikować się, co poprawia efektywność pracy w trudnych okresach.
 • Rozwinięcie umiejętności planowania – Pracownicy zyskują umiejętność planowania działań w oparciu o analizę sezonalnych lub kryzysowych trendów.
 • Zwiększona zdolność zarządzania zapasami – Szkolenie uczy lepiej zarządzać zapasami, co może zmniejszyć straty i marnotrawstwo.
 • Zwiększenie poczucia odpowiedzialności – Szkolenie pomaga pracownikom lepiej rozumieć znaczenie ich roli w trudnych okresach.

Korzyści dla organizacji

 • Wzmocnienie zdolności adaptacji – Zarówno firma, jak i pracownicy stają się bardziej elastyczni w radzeniu sobie z zmieniającymi warunkami.
 • Zwiększenie odporności na ryzyko – Firma staje się bardziej odporna na niespodziewane trudności dzięki zdobytym umiejętnościom i strategiom.
 • Poprawiona jakość obsługi klienta – Pracownicy, którzy przeszli to szkolenie, są lepiej przygotowani do obsługi klientów w różnych sytuacjach, co może zwiększyć lojalność klientów.
 • Zwiększenie zaufania klientów – Poprawa jakości obsługi i zdolności firmy do radzenia sobie z trudnościami buduje zaufanie klientów.
 • Zwiększenie lojalności klientów – Lepsza obsługa i dostosowanie się do potrzeb klientów zwiększa ich lojalność.
 • Rozwinięcie kultury organizacyjnej – Wspólne dążenie do doskonałości w trudnych okresach buduje silną kulturę organizacyjną.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Firma i pracownicy stają się bardziej konkurencyjni na rynku dzięki zdobytym umiejętnościom.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zawodowych – Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie nowych umiejętności, które mogą być przydatne w przyszłej karierze.
 • Zwiększenie pewności siebie – Pracownicy czują się pewniej w sytuacjach wymagających szybkiego działania, co przekłada się na ich ogólny rozwój.
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych – Pracownicy mogą lepiej komunikować się i współpracować z innymi członkami zespołu.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Umiejętność radzenia sobie w trudnych okresach może przekładać się na ogólną satysfakcję z pracy.
 • Możliwość awansu wewnętrznego – Pracownicy mogą być brani pod uwagę do awansu w firmie dzięki zdobytym umiejętnościom.
 • Poprawa radzenia sobie ze stresem – Pracownicy uczą się radzić sobie z presją i stresem, co ma pozytywny wpływ na ich zdrowie psychiczne.
 • Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia – Szkolenie pomaga pracownikom rozwijać umiejętność analizy sytuacji i podejmowania trafnych decyzji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Zrozumienie wyzwań związanych z sezonowością i sytuacjami kryzysowymi w branży gastronomicznej.
 • Rola efektywnego zarządzania operacjami w utrzymaniu stabilności biznesu.
 • Opracowanie planów działania dla różnych scenariuszy sezonowych lub kryzysowych.
 • Analiza danych historycznych i prognoz ruchu klientów.
 • Planowanie i rekrutacja dodatkowego personelu w okresach sezonowych.
 • Motywowanie zespołu do pracy w trudnych okolicznościach.
 • Przygotowanie elastycznego menu, które można dostosować do zmieniających się potrzeb klientów.
 • Zarządzanie dostawami i dostawcami w sytuacjach ograniczonych dostępem.
 • Strategie redukcji kosztów, jednocześnie utrzymując jakość usług.
 • Monitorowanie budżetu i przychodów w czasie sezonów lub kryzysów.
 • Doskonalenie umiejętności obsługi klienta w okresach wzmożonego ruchu.
 • Budowanie trwałych relacji z gośćmi i dbanie o ich satysfakcję.
 • Przygotowanie planu reagowania na nagłe sytuacje.
 • Komunikacja z zespołem, klientami i organami regulacyjnymi w czasie kryzysów.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

5

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.