Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa to proces analizy, który ma na celu zidentyfikowanie obszarów, w których firma musi się rozwijać, aby osiągnąć swoje cele biznesowe. Diagnoza ta obejmuje badanie kluczowych procesów biznesowych, zasobów przedsiębiorstwa, otoczenia rynkowego, konkurencji, satysfakcji klientów i pracowników. Celem diagnozy jest uzyskanie wiedzy na temat mocnych i słabych stron firmy, jej możliwości i zagrożeń, aby opracować plan rozwoju, który będzie skuteczny w osiągnięciu celów biznesowych. Diagnoza potrzeb rozwojowych jest ważna, ponieważ pozwala przedsiębiorstwu na dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz na rozwijanie swoich zasobów i procesów, aby sprostać wyzwaniom biznesowym.

25mln

tyle środków pozyskaliśmy dla naszych klientów

90%

skuteczności

1500

klientów złożyło z nami wniosek

Kroki, które mogą pomóc w przeprowadzeniu skutecznej diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

 • Analiza strategiczna – należy ocenić, czy cele i strategia firmy są aktualne i adekwatne do zmieniającego się otoczenia rynkowego. W tym celu warto przeprowadzić analizę SWOT, aby zidentyfikować mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia.
 • Analiza procesów biznesowych – należy ocenić procesy, które są kluczowe dla osiągnięcia celów biznesowych. Warto zidentyfikować procesy, które wymagają usprawnień lub zmian.
 • Analiza zasobów – należy ocenić, czy firma ma wystarczające zasoby, takie jak ludzie, technologie, finanse i infrastrukturę, aby realizować swoje cele biznesowe. Warto również ocenić, czy zasoby te są wykorzystywane w sposób efektywny.
 • Analiza rynku i konkurencji – należy ocenić otoczenie rynkowe, w którym działa firma, i zidentyfikować konkurencję oraz trendy rynkowe, które mogą mieć wpływ na przyszły rozwój firmy.
 • Analiza satysfakcji klientów – warto zbadać, jak postrzegają klienci firmę i jej produkty lub usługi, aby zidentyfikować obszary, w których można poprawić ich satysfakcję.
 • Analiza pracowników – warto przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników, aby zidentyfikować obszary, w których firma może poprawić swoje praktyki zarządzania personelem i motywować pracowników do lepszej pracy.

Dlaczego przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa jest takie ważne?

 • Umożliwia zidentyfikowanie obszarów wymagających rozwoju – analiza potrzeb rozwojowych pozwala na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron firmy, co pozwala na opracowanie planu rozwoju, który skupia się na obszarach wymagających poprawy.
 • Poprawia wydajność firmy – dzięki analizie procesów biznesowych i zasobów, firma może zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić usprawnienia, co prowadzi do zwiększenia wydajności firmy.
 • Umożliwia dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia – analiza otoczenia rynkowego pozwala na zidentyfikowanie trendów, konkurencji oraz innych czynników wpływających na przyszły rozwój firmy, co umożliwia jej dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia.
 • Poprawia zadowolenie klientów i pracowników – badanie satysfakcji klientów i pracowników pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy, co prowadzi do poprawy jakości produktów lub usług oraz atmosfery pracy w firmie.
 • Umożliwia skuteczne planowanie – analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem skutecznego planowania, ponieważ pozwala na opracowanie planu rozwoju, który jest dostosowany do potrzeb i celów firmy.
 • Umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów – analiza zasobów przedsiębiorstwa pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których zasoby są niewłaściwie wykorzystywane lub niewystarczające, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i ich efektywne wykorzystanie.
 • Pomaga w podejmowaniu decyzji – analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa dostarcza informacji, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji, takich jak wybór nowych obszarów biznesowych, inwestycji czy restrukturyzacji firmy.
 • Poprawia konkurencyjność firmy – dzięki analizie potrzeb rozwojowych, firma może poprawić swoje procesy, usługi lub produkty, co prowadzi do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.
 • Umożliwia mierzenie postępów – opracowanie planu rozwoju na podstawie analizy potrzeb rozwojowych pozwala na określenie celów i działań, które należy podjąć, aby je osiągnąć. Następnie, dzięki regularnym pomiarom postępów, firma może sprawdzać, czy jej działania przynoszą oczekiwane rezultaty.

Etapy diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

wyślij zapytanie
1

Planowanie

W tym etapie określa się cele diagnozy, wybiera się metodologie oraz dobiera zespół, który będzie przeprowadzał diagnozę. W tym etapie powinno się również przeprowadzić wstępną analizę danych i informacji na temat przedsiębiorstwa.

2

Przeprowadzenie diagnozy

W tym etapie przeprowadza się badania i analizy, które pozwalają na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, potrzeb rozwojowych, trendów rynkowych, satysfakcji klientów i pracowników oraz efektywności procesów biznesowych. Do przeprowadzenia diagnozy można wykorzystać różne techniki badawcze, takie jak ankiety, wywiady, analizy dokumentów i danych finansowych.

3

Analiza wyników

W tym etapie dokonuje się analizy zebranych danych i informacji oraz identyfikuje się obszary, w których firma musi się rozwijać, aby osiągnąć swoje cele biznesowe. Na tym etapie powinno się również zidentyfikować przyczyny problemów oraz określić priorytety rozwoju.

4

Opracowanie planu rozwoju

Na podstawie analizy wyników diagnozy, opracowuje się plan rozwoju, który będzie uwzględniał cele, działania, odpowiedzialnych za ich realizację, terminy oraz środki niezbędne do ich osiągnięcia.

5

Wdrożenie planu

W tym etapie realizuje się działania zgodnie z opracowanym planem rozwoju. Ważne jest, aby regularnie monitorować postępy i mierzyć wyniki w celu dostosowania działań, jeśli zajdzie taka potrzeba.

6

Monitorowanie i ocena postępów

W tym etapie sprawdza się, czy plan rozwoju przynosi pożądane rezultaty. Dzięki regularnym pomiarom postępów, można dokonać zmian w planie, aby osiągnąć lepsze wyniki.

Nasi trenerzy

Nasi trenerzy to zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów w swoich dziedzinach. Stawiamy na trenerów praktyków, którzy podczas szkoleń potrafią zainteresować oraz zaangażować wszystkich uczestników, tak aby wynieśli maksymalnie dużą dawkę wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Każdy z naszych trenerów ma długoletnie oraz bogate doświadczenie w dziedzinach, w których szkoli. Przy realizowaniu projektu szkoleniowego odpowiednio dobieramy trenera do potrzeb oraz profilu działalności naszego klienta.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Kto może skorzystać
z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać firmy:

 • które chcą rozwijać kompetencje menadżerskie pracowników i skutecznie realizować strategię firmy
 • nie mają określonego kierunku działania
 • chcą spojrzeć na swoje przedsiębiorstwo z nowej perspektywy

Kto może zostać
uczestnikiem?

Uczestnikami mogą zostać:

 • menadżerowie
 • osoby przewidziane do awansu na stanowiska menadżerskie lub kierownicze
 • właściciele firm

Diagnoza powinna obejmować następujące elementy:

 • Pozwalająca na określenie głównych wyzwań i problemów strategicznych i rozwojowych przedsiębiorstwa oraz dokonanie oceny jego poziomu rozwoju.
 • Sformułowana strategia zawierająca cele strategiczne przedsiębiorstwa oraz kierunkowe działania strategiczne (inicjatywy), ze szczególnym naciskiem na cele rozwojowe.
 • Określenie celów rozwoju kadry w podziale na obszary kompetencyjne, w przypadku przygotowywania analizy w ramach projektu – zgodnie z opisem kompetencji menedżerskich. Każdy cel rozwojowy powinien być opisany językiem efektów uczenia się.
 • Zdefiniowanie działań służących osiągnięciu celów rozwojowych. Istotne jest, aby osoby przeznaczone do objęcia działaniami rozwojowymi znały i akceptowały strategię przedsiębiorstwa oraz ich indywidualne cele rozwojowe.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.