Jarosław Wiatrowski

Specjalizacja:

Ekspert w zakresie szkoleń sił sprzedaży. Twórca i doświadczony trener prowadzący  autorskie moduły szkoleniowe dla handlowców oraz kadry zarządzającej sprzedażą i obsługą klienta. Specjalista w dziedzinie komunikacji biznesowej i handlowej nastawionej na maksymalizację efektywności.

 

Ilość zrealizowanych dni szkoleniowych i lata doświadczenia:

Posiada 3000 godzin szkoleniowych oraz warsztatowych i 1000 godzin coachingowych.

 

Wiedza i kompetencje:

Właściciel firmy szkoleniowej OPEN Biznes Edu (od 2012 r.) specjalizującej się w szkoleniach z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą, kontaktów z klientem, coachingu, prezentacji publicznej i negocjacji oraz doradztwie w wyżej wyszczególnionym zakresie. Posiada liczne certyfikaty i odbyte kursy m.in: Bussines Plan Basic, Advanced; Techniki sprzedaży (poziom podstawowy i zawansowany); Przywództwo Sytuacyjne I i II; Asertywność i Negocjacje; Time Management; Typologia Klienta; Partnerska Postawa Handlowa; Prezentacja Grupowa i Metodyka Pracy z Grupą; Coaching i Coaching poziom zawansowany; Psychologia szefa; Warsztatowe metody prowadzenia szkoleń; Sztuka Wystąpień Publicznych. Wykładowca na wydziale Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Kielcach (1991-1995).

 

 

 

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia:

Pracował jako specjalista do spraw szkoleń i promocji w CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU organizacji konsultingowej finansowanej ze środków europejskich, prowadził zajęcia ze studentami na Wydziale Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, w Szkole Zarządzania i Marketingu w Kielcach oraz Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Przez wiele lat pracował również w dziale szkoleń amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Pfizer International Corporation i Pfizer Polska Sp. z o.o. gdzie kształcił się jako coach i trener. Równocześnie budował i prowadził szkolenia dla przedstawicieli handlowych oraz kadry kierowniczej pionu sprzedaży. Zajmował się głównie technikami sprzedaży, prezentacji i wywierania wpływu w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.

Zebrane doświadczenia i nabyte umiejętności są podstawą działania firmy OPEN Biznes Edu nastawionej na klienta instytucjonalnego bazującego na sprzedaży towarów i usług zarówno w handlu tradycyjnym jak też telefonicznym. Większość obsługiwanych firm pochodzi z sektora spożywczego, budowlanego i przemysłowego, ale są wśród nich także instytucje finansowe  i samorządowe (Miejski Urząd Pracy).