Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Projekt stworzony w celu dostosowywania kwalifikacji pracowników do zmieniających się realiów gospodarki, a w konsekwencji do uniknięcia zwolnień i długotrwałego bezrobocia.

 

Korzyści płynące ze skorzystania z programu :

 

 • Do zdobycia nawet 100 000 zł na przedsiębiorstwo
 • Dofinasowanie na szkolenia również dla dużych firm
 • Możliwość uzyskania środków finansowych jeszcze przed szkoleniem, dzięki czemu nie trzeba mrozić swoich pieniędzy
 • Nawet do 100% wartości dofinasowania na szkolenie

 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania, przygotowując dla Ciebie niezbędną dokumentację. Zajmiemy się również rozliczeniem Twojego projektu po odbytym szkoleniu. Dzięki temu:

 

 • Nie stracisz czasu na skomplikowane formalności
 • Zwiększysz swoje szanse na zdobycie dofinansowania
 • Będziesz miał gwarancję dobrze rozliczonego projektu
 • Zyskasz szkolenie i trenerów dopasowanych do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

100tys

na przedsiębiorstwo

maksymalna wysokość wsparcia

100%

maksymalnego dofinansowania do szkolenia

przedsiębiorstwo każdej wielkości

grupa docelowa

6 kroków do
dofinansowania

My jako firma szkoleniowa, bezpłatnie napiszemy i złożymy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie. Pozyskamy również środki na szkolenie i rozliczymy projekt po jego realizacji.

skontaktuj się z nami
1

Wypełnienie
formularza kontaktowego

Jeśli jesteś zainteresowany projektem, wypełnij proszę formularz na dole strony i czekaj na kontakt od nas. Na podstawie danych z formularza określimy wszelkie możliwości i limity dofinansowania dla Twojej firmy, i wrócimy z informacją zwrotną w ciągu 48h.

2

Diagnoza potrzeb
rozwojowych

W razie potrzeby, pomożemy Ci przygotować Diagnozę Potrzeb Rozwojowych dla Twojej firmy i określić luki kompetencyjne będące podstawą do wyboru usług rozwojowych. Diagnoza również podlega dofinansowaniu, więc nie musisz martwić się o dodatkowe koszty.

3

Wybór usług
rozwojowych, szkoleń

Dobierzemy usługi szkoleniowe (otwarte lub zamknięte) dopasowane do Twoich potrzeb, wynikające z opracowanej Diagnozy Potrzeb Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy indywidualną ofertę.

4

Wniosek i umowa
z operatorem

Pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty i podpowiemy w razie potrzeby, jak je wypełnić. Na czas trwania projektu będziesz miał opiekę jednego z naszych konsultantów, który będzie dla Ciebie wsparciem w wypełnieniu niezbędnych formalności.

5

Umowa o świadczeniach
usług

Po uzyskaniu zgody i podpisaniu umowy od Operatora pozostanie nam tylko dopełnienie formalności związanych z realizacją wybranych usług i zapis uczestników na wybrane szkolenia. W razie potrzeby, pomożemy Ci założyć konto w Bazie Usług Rozwojowych i zarejestrować uczestników.

6

Szkolenia i rozliczanie
usług

W ostatnim kroku przeprowadzimy usługi z dbałością o najwyższą jakość i realizację założonych celów oraz w razie potrzeby pomożemy Ci je rozliczyć.

Co roku KFS ustala nowe priorytety, które wytyczają rodzaje szkoleń, na które mogą być przeznaczone środki. W roku 2023 są to:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego
  skierowane do pracodawców
  zatrudniających cudzoziemców.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w
  związku z zastosowaniem w firmach
  nowych procesów, technologii i
  narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w
  zidentyfikowanych w danym powiecie
  lub województwie zawodach
  deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla
  nowozatrudnionych osób (lub osób,
  którym zmieniono zakres obowiązków)
  powyżej 50 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób
  powracających na rynek pracy po
  przerwie związanej ze sprawowaniem
  opieki nad dzieckiem oraz osób
  będących członkami rodzin
  wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób
  poniżej 30 roku życia w zakresie
  umiejętności cyfrowych oraz
  umiejętności związanych z branżą
  energetyczną i gospodarką odpadami.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego
  pracowników Centrów Integracji
  Społecznej, Klubów Integracji
  Społecznej, Warsztatów Terapii
  Zajęciowej, Zakładów Aktywności
  Zawodowej, członków lub pracowników
  spółdzielni socjalnych oraz
  pracowników zatrudnionych w
  podmiotach posiadających status
  przedsiębiorstwa społecznego
  wskazanych na liście/rejestrze
  przedsiębiorstw społecznych
  prowadzonym przez MRiPS.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób
  z orzeczonym stopniem
  niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w
  obszarach/branżach kluczowych dla
  rozwoju powiatu/województwa
  wskazanych w dokumentach
  strategicznych/planach rozwoju.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego
  instruktorów praktycznej nauki zawodu
  bądź osób mających zamiar podjęcia się
  tego zajęcia, opiekunów praktyk
  zawodowych i opiekunów stażu
  uczniowskiego oraz szkoleń branżowych
  dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób,
  które mogą udokumentować
  wykonywanie przez co najmniej 15 lat
  prac w szczególnych warunkach lub o
  szczególnym charakterze, a którym nie
  przysługuje prawo do emerytury
  pomostowej.