Dofinansowania

Dofinansowania

Zdobywamy dofinansowanie na każdy program znajdujący się  w naszej ofercie. Pomagamy w całym procesie. Od wyboru najlepiej dopasowanego szkolenia, przez wypełnienie dokumentów, aż po złożenie wniosku. Pozyskujemy środki dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Podmiotowy System
Finansowania

W łatwy i szybki sposób zdobądź nawet do 100 000 zł dofinasowania na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych! Możesz przeszkolić swoich pracowników z wielu tematów (wykluczając jedynie szkolenie BHP). Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, kierujące na usługi rozwojowe swoich pracowników.

Akademia
Menadżera MŚP

Projekt przewiduje nawet 150 000 zł dofinansowania na przedsiębiorstwo. Dzięki niemu masz możliwość przeszkolenia swojej kadry zarządzającej – zarówno doświadczonych jak i początkujący menadżerów oraz osób aspirujących na stanowiska kierownicze. Z programu mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy.

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

Z tego programu możesz uzyskać nawet 100 000 zł dla swojego przedsiębiorstwa, w celu dostosowywania kwalifikacji swoich pracowników do zmieniających się realiów gospodarki, a w konsekwencji do uniknięcia zwolnień i długotrwałego bezrobocia. Program daje możliwość 100% dofinansowania szkolenia i uzyskania środków finansowych jeszcze przed jego rozpoczęciem, dzięki czemu nie musisz mrozić swoich pieniędzy! Z programu mogą skorzystać przedsiębiorstwa każdej wielkości.

Sektorowe Rady
ds. Kompetencji

Zdobądź z nami nawet 8.000 zł dofinansowania na pracownika! A także do 80 % dofinansowania do szkolenia. To program, którego celem jest zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane podczas szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorstwa każdej wielkości.

Akademia Menadżera
MMŚP – kompetencje
w zakresie cyfryzacji

Wyślij do nas zapytanie i zyskaj 150 000 zł dla swojego przedsiębiorstwa, by podnieś kompetencję swojej kadry zarządzającej z zakresu cyfryzacji! Program jest dedykowany również dla osób, które są brane pod uwagę do awansu na stanowisko menedżerskie lub kierownicze. Z programu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

System Wczesnego
Ostrzegania

Masz okresowe trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej? Zgłoś się do nas i zyskaj wsparcie w wysokości 18.500 zł, które możesz wykorzystać na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. To doskonały sposób na to, aby skutecznie zaradzić problemom Twojego przedsiębiorstwa! Z programu mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy