Dofinansowania

Dofinansowania

Zdobywamy dofinansowanie na każdy program znajdujący się  w naszej ofercie. Pomagamy w całym procesie. Od wyboru najlepiej dopasowanego szkolenia, przez wypełnienie dokumentów, aż po złożenie wniosku. Pozyskujemy środki dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Podmiotowy System
Finansowania

To program dzięki któremu można w łatwy i szybki sposób pozyskać środki na usługi, które zamieszczone są w Bazie Usług Rozwojowych.

czytaj więcej

Akademia
Menadżera MŚP

Projekt dzięki któremu możesz przeszkolić swoją kadrę zarządzającą. Z projektu skorzystać mogą zarówno doświadczeni jak i początkujący menadżerowie oraz osoby aspirujące na stanowiska kierownicze.

czytaj więcej

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

Projekt stworzony w celu dostosowywania kwalifikacji pracowników do zmieniających się realiów gospodarki, a w konsekwencji do uniknięcia zwolnień i długotrwałego bezrobocia.

czytaj więcej

Sektorowe Rady
ds. Kompetencji

Konkurs, którego celem jest zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane podczas szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

czytaj więcej

Akademia Menadżera
MMŚP – kompetencje
w zakresie cyfryzacji

Program dedykowany jest dla kadry zarządzającej oraz osób, które są brane pod uwagę do awansu na stanowisko menedżerskie lub kierownicze. Jego celem jest podniesienie kompetencji z zakresu cyfryzacji.

czytaj więcej

System Wczesnego
Ostrzegania

Program skierowany do przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest doskonałym sposobem na to, aby skutecznie zaradzić problemom przedsiębiorstwa, takim jak spadek obrotów, czy strata pracowników.

czytaj więcej