Informacje formalne

POLITYKA COOKIES

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu, za pomocą którego użytkownik łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerom, urządzeniom, ani zapisanym na nich plikom. Cookies są pożyteczne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.

 

Czy i jak wykorzystujemy cookies?

Nasze serwisy korzystają z cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać urządzenie użytkownika w trakcie ponownej wizyty. Cookies używane są między innymi do zapisu preferencji ustawionych przez użytkownika. Za pozwoleniem użytkownika, nasze serwisy i sieci reklamowe z nami współpracujące, umieszczają cookies na komputerach odwiedzających nasze serwisy. Pozwalają one nam poznać upodobania i oceny użytkowników, pomagając jednocześnie stale ulepszać nasze serwisy. Cookies nie rozpoznają jednak użytkownika (np. po imieniu i nazwisku), tylko ustawienia i zachowania anonimowego użytkownika, który korzystał z danego serwisu na wybranym urządzeniu. Cookies są również używane po to, by ograniczyć wyświetlanie reklam, którymi najprawdopodobniej użytkownik nie będzie zainteresowany.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 RODO

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne do działania usługi – umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu,
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań oraz ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy,
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

 

Jak długo przechowywane są dane w plikach cookies?

W ramach naszych serwisów mogą być używane dwa rodzaje cookies –sesyjne oraz stałe. Te pierwsze to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Czy używamy cookies podmiotów trzecich?

Tak. Użytkownik korzystający z naszych serwisów może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących z Warto Szkolić podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

Jak usunąć cookies?

Cookies przechowujące hasła, loginy i inne preferencje mogą być wyłączone i włączane w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli użytkownik chce zmienić ustawienia dla tej czy innych stron internetowych, może to zrobić za pomocą zmiany ustawień, zgodnie z instrukcją przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wiele cookies pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to jak będą się wyświetlać nasze serwisy, jak będą działały określone funkcjonalności, etc.

 

Najważniejsze informacje o cookies:

Zgoda na cookies nie oznacza, że dane użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych i sprzedażowych.

Cookies nie zbierają danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody, wypełniając formularz wyświetlany na wybranej stronie, wraz z udzielenie niezależnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cookies nie są niebezpieczne dla użytkownika, ani urządzenia użytkownika.

Cookies nie pozwalają innym na oglądanie danych, jakie użytkownik zapisuje na dysku swojego urządzenia.

Dotychczas cookies funkcjonowały na tej samej zasadzie, co teraz. Jedyna zmiana polega na tym, że obecnie na serwisy nałożono obowiązek informowania o wykorzystywaniu cookies użytkowników.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Warto Szkolić Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Armii Poznań 36, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO., pod numerem 0000587912, NIP: 7842496436, REGON: 363077464 („Administrator”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych to: rodo@wartoszkolic.pl 

Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z zamiarem przetwarzania ich w celach marketingu bezpośredniego, pod warunkiem pozyskania uprzednio zgody, w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora. Obecnie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej osoby, której dane dotyczą, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia celu, dla którego dane zostały zebrane lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w zależności, co nastąpi pierwsze.

Sprzeciw

W związku z zamiarem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administrator wskazuje, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator nie będzie przetwarzał danych, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zakres danych osobowych

W celach wskazanych powyżej Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  • imię,
  • nazwisko,
  • firma,
  • adres poczty elektronicznej,
  • NIP,
  • numer telefonu,

a także inne dane, jak: adres strony www.

Źródła pozyskania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z marketingiem bezpośrednim gromadzone są przez Administratora z powszechnie dostępnych źródeł, tj. z publicznych rejestrów i ewidencji: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz stron internetowych, portali branżowych itp.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z udziałem których Administrator realizuje powyższe cele przetwarzania danych osobowych:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem w związku ze świadczeniem przez nich usług, tj. podmiotowi obsługującemu infrastrukturę IT systemów informatycznych Administratora, firmy windykacyjne, kancelaria prawna;
 • organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia;
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
 7. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym momencie może Pani/Pan skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień zgłaszając odpowiednie żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@wartoszkolic.pl oraz w drodze korespondencji listowej na adres siedziby Administratora.

Jeśli uważa Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zostały naruszone zasady ochrony danych osobowych, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Kontakt z Administratorem

Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia w związku z realizacją przez Panią/Pana praw, o których mowa powyżej, można kierować do Administratora:

 • pisząc na adres e-mail: rodo@wartoszkolic.pl
 • wysyłając list na adres: ul. Armii Poznań 36, 62-200 Gniezno

Polityka prywatności serwisu www.wartoszkolic.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Warto Szkolić Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Armii Poznań 36, KRS: 0000587912 NIP: 784 249 64 36, REGON: 363077464

Podstawa

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

9. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

REGULAMIN REKLAMACJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i ma na celu
wspieranie jakości usług edukacyjnych poprzez ochronę praw klienta jak i instytucji
szkoleniowych.

§2 ORGANIZATOR SZKOLEŃ

Organizatorem szkoleń jest:

Warto Szkolić Sp. z o.o z siedzibą Gniezno 62-200, ul. Armii Poznań 36, NIP: 784 249 64 36 Regon:
363077464

2. Powyższe adres jest równocześnie adresem korespondencyjnym. Adres e-mail
to biuro@wartoszkolic.pl

3. Firma Warto Szkolić organizuje zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte, wykonując
usługi szkoleniowe z należytą starannością w zakresie i terminach szczegółowo opisanych
w przedstawionej i zaakceptowanej ofercie szkolenia.

§3 ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
a) zostaną spełnione założone cele szkolenia
b) zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (jeśli za organizację szkolenia
odpowiadała firma szkoleniowa Warto Szkolić
c) prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień
szkoleniowych,
d) prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką
kształcenia osób dorosłych,
e) w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny szkolenia,
f) firma dołoży wszelkich starań, aby dopasować szkolenie do potrzeb klienta, szczególnie w
przypadku realizacji szkolenia zamkniętego.
g) firma spełni warunki formalne udziału w szkoleniu oraz zawartej umowy, w tym wyda
materiały szkoleniowe i certyfikaty uczestnikom.

2. Instytucja szkoleniowa Warto Szkolić ma prawo oczekiwać, że:
a) uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces szkolenia, oraz będą brali udział w
ćwiczeniach i zadaniach szkoleniowych, a także dostosują się do wspólnie ustalonych w
czasie szkolenia zasad („kontrakt szkoleniowy”).
b) uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
c) uczestnicy wypełnią ankiety badania potrzeb w sposób umożliwiający dopasowanie
programu szkolenia, a w przypadku szkolenia zamkniętego, klient udostępni wszystkie
niezbędne informacje umożliwiające opracowanie programu szkolenia zgodnego z
potrzebami.
d) w razie zgłoszenia potencjalnie trudnych sytuacji lub zastrzeżeń dotyczących realizacji
szkolenia (np. warunków na sali szkoleniowej zapewnionej przez Klienta, która może
utrudnić realizację szkolenia) przez trenera lub firmę szkoleniową Warto Szkolić w formie notatki przed szkoleniem, klient ustosunkuje się do rekomendacji przed szkoleniem, w celu uniknięcia trudnych sytuacji podczas szkolenia, lub też na drodze pisemnej poinformuje o podtrzymaniu swoich ustaleń, co wyklucza późniejszą reklamację.
e) uczestnicy przybędą na czas na szkolenie oraz będą brali udział w całości szkolenia, oraz podpiszą się na liście obecności, co zostanie potwierdzone certyfikatem, w przypadku uczestniczenia w 80% czasu szkolenia.
f) zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
g) w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy
unijnych uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.

3. Obowiązki firmy szkoleniowej:
a) Firma szkoleniowa Warto Szkolić zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług
szkoleniowych z należytą starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą lub umową szkoleniową.
b) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych firma szkoleniowa Warto Szkolić podejme
natychmiastowe działania, zgodnie z ustalonymi procedurami.

§4 REKLAMACJE

1. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona
zrealizowana zgodnie z ofertą szkolenia otwartego lub umową szkolenia zamkniętego.

2. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres:

Warto Szkolić Sp.zo.o.
, 62-200 Gniezno, ul. Armii Poznań 36 za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty
elektronicznej na adres: biuro@wartoszkolic.pl lub doręczona osobiście do biura firmy.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika,
b) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje,
c) przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji),
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
e) oczekiwania wobec firmy szkoleniowej Warto Szkolić

4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia
zakończenia szkolenia.

5. Organizator szkolenia (Warto Szkolić) zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 4.4. niniejszej procedury.

6. Organizator szkolenia (Warto Szkolić) ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

7. Organizator szkolenia (Warto Szkolić) ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

8. Organizator szkolenia (Warto Szkolić) zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

§5 REKOMPENSATA

W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma szkoleniowa Warto Szkolić zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:

1. Powtórzenie szkolenia w innym terminie,
2. Realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie,
3. Zniżka 20% na kolejne szkolenie
4. Otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

§6 KODEKS CYWILNY

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.