Nasz zespół

Cała nasza kadra wierzy w sens i efektywność rozwoju przedsiębiorstw. Pragniemy, aby usługi rozwojowe na najwyższym poziomie były dostępne dla każdej firmy. Dlatego w poszczególnych działach wspieramy klientów na różnych etapach współpracy szkoleniowej.

Marcin Grzelak
prezes zarządu

Dział
obsługi klienta

Odpowiada za nawiązanie kontaktu z klientem oraz pozyskiwanie nowych klientów. Pracownicy tego działu obsługują klienta na etapie rozpoczynania współpracy.

Marzena Jaworska
koordynator działu obsługi klienta biznesowego
Klaudia Jandy
doradca klienta biznesowego
Patrycja Sanok
specjalista ds. kluczowych klientów
Oliwia Składanowska
doradca klienta kluczowego
Anita Kwapich
kierownik działu wsparcia sprzedaży
Patrycja Skolasińska
specjalista działu wsparcia sprzedaży
Aneta Jankowska
młodszy doradca klienta
Dorota Barancewicz
młodszy doradca klienta
Adrianna Dolata
młodszy doradca klienta

Dział
dofinansowań

Odpowiada za sporządzanie wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych oraz kompletowanie wymaganych załączników. Dodatkowo stale monitoruje aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowań. Obsługuje pozyskiwanie środków na szkolenia do momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

Monika Lewandowska
kierownik działu dofinansowań i koordynacji naborów
Adrian Błaszak
specjalista ds. dofinansowań
Natalia Osowska
specjalista ds. pozyskiwania dofinansowań i koordynacji naborów

Dział
realizacji projektów

Odpowiada za koordynację projektów szkoleniowych oraz prawidłowe rozliczanie pozyskanych środków. Do jego obowiązków należy także obsługa Bazy Usług Rozwojowych.

Dagmara Alwin
kierownik działu realizacji projektów
Agata Stanisławska
z-ca kierownika działu realizacji projektów

Dział
administracyjno-finansowy

Odpowiada za rozliczanie kosztów usług oraz przygotowanie i koordynacji umów.

Aleksandra Kazimierczak
koordynator finansowo-administracyjny

Dział
marketingu

Odpowiada za rozpoznawalność firmy i jej usług na rynku, a także identyfikowanie i kształtowanie potrzeb klientów, w oparciu o nowoczesne metody marketingowe.

Magdalena Wawrzyniak
specjalista ds. marketingu
Paulina Michalska
specjalista ds. marketingu