Nasz zespół

Cała nasza kadra wierzy w sens i efektywność rozwoju przedsiębiorstw. Pragniemy, aby usługi rozwojowe na najwyższym poziomie były dostępne dla każdej firmy. Dlatego w poszczególnych działach wspieramy klientów na różnych etapach współpracy szkoleniowej.

Marcin Grzelak
Prezes Zarządu

Dział
Obsługi Klienta

Odpowiada za nawiązanie kontaktu z klientem oraz pozyskiwanie nowych klientów. Pracownicy tego działu obsługują klienta na etapie rozpoczynania współpracy.

Anita Kwapich
Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży

Weronika Nowakowska
Specjalista Działu Wsparcia Sprzedaży

⠀⠀

Dorota Barancewicz
Doradca Klienta
Adrianna Dolata
Doradca Klienta
Joanna Łaś
Doradca Klienta

⠀⠀⠀

Marzena Jaworska
Specjalista ds. Klientów Biznesowych
Klaudia Jandy
Specjalista ds. Klientów Biznesowych

⠀⠀⠀⠀

Patrycja Sanok
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
Aneta Jankowska
Specjalista ds. Kluczowych Klientów

Dział
Dofinansowań

Odpowiada za sporządzanie wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych oraz kompletowanie wymaganych załączników. Dodatkowo stale monitoruje aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowań. Obsługuje pozyskiwanie środków na szkolenia do momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

Monika Lewandowska
Kierownik Działu Dofinansowań i Koordynacji Naborów

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Oliwia Składanowska
Specjalista ds. Dofinansowań
Sandra Borucka
Młodszy Specjalista ds. Dofinansowań

Dział
Realizacji Projektów

Odpowiada za koordynację projektów szkoleniowych oraz prawidłowe rozliczanie pozyskanych środków. Do jego obowiązków należy także obsługa Bazy Usług Rozwojowych.

Dagmara Alwin
Kierownik Działu Realizacji Projektów
Agata Stanisławska
Z-ca Kierownika Działu Realizacji Projektów

Dział
Administracyjno-Finansowy

Odpowiada za rozliczanie kosztów usług oraz przygotowanie i koordynacji umów.

Aleksandra Kazimierczak
Koordynator Finansowo-Administracyjny

Dział
Marketingu

Odpowiada za rozpoznawalność firmy i jej usług na rynku, a także identyfikowanie i kształtowanie potrzeb klientów, w oparciu o nowoczesne metody marketingowe.

Paulina Michalska
Specjalista ds. Marketingu