Kwalifikacje

Kwalifikacje

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, wprowadziliśmy kursy przygotowujące do zdobycia kwalifikacji zgodnych z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji oraz specjalistyczne kwalifikacje branżowe. Każda kwalifikacja, którą oferujemy,  jest formalnie potwierdzana przez upoważnione instytucje. Oznacza to, że po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat który jest uznanym dowodem posiadanych umiejętności i wiedzy.

ZSK – Zarządzanie konfliktami w organizacji

Kwalifikacja ta  jest skierowana do osób, które chcą specjalizować się w identyfikowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu konfliktów w ramach różnych struktur organizacyjnych. Osoby posiadające tę kwalifikację są przygotowane do tworzenia i wdrażania programów zarządzania konfliktami, diagnozowania organizacji pod kątem potencjalnych źródeł konfliktów oraz proponowania skutecznych metod ich rozwiązywania.  Koszt to 2000 zł

ZSK – Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Kwalifikacja ta skierowana jest głównie do osób pracujących w działach obsługi klienta, handlowców, pracowników działów eksportu, osób nadzorujących procesy obsługi klienta, przedsiębiorców zarządzających relacjami z klientami, pracowników działów marketingu oraz działów zamówień publicznych. Osoby posiadające ten certyfikat mogą znaleźć zatrudnienie w różnych branżach, które korzystają z systemów CRM, takich jak sprzedaż, eksport, marketing, e-commerce, opieka zdrowotna czy administracja. Koszt to 1000 zł