Sektorowe Rady ds. kompetencji

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Konkurs, którego celem jest zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane podczas szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

 

Korzyści płynące ze skorzystania z konkursu:

 

 • Nawet 8.000 zł dofinansowania na uczestnika
 • Dofinansowanie również dla dużych przedsiębiorstw
 • Nawet do 80 % dofinansowania do szkolenia
 • Szkolenia z wielu sektorów

 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania, przygotowując dla Ciebie niezbędną dokumentację. Zajmiemy się również rozliczeniem Twojego projektu po odbytym szkoleniu. Dzięki temu:

 

 • Nie stracisz czasu na skomplikowane formalności
 • Zwiększysz swoje szanse na zdobycie dofinansowania
 • Będziesz miał gwarancję dobrze rozliczonego projektu
 • Zyskasz szkolenie i trenerów dopasowanych do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

8000

na uczestnika

maksymalna wysokość wsparcia

80%

maksymalnego dofinansowania do szkolenia

przedsiębiorstwo każdej wielkości

grupa docelowa

6 kroków do
dofinansowania

My jako firma szkoleniowa, bezpłatnie napiszemy i złożymy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie. Pozyskamy również środki na szkolenie i rozliczymy projekt po jego realizacji.

skontaktuj się z nami
1

Wypełnienie
formularza kontaktowego

Jeśli jesteś zainteresowany projektem, wypełnij proszę formularz na dole strony i czekaj na kontakt od nas. Na podstawie danych z formularza określimy wszelkie możliwości i limity dofinansowania dla Twojej firmy, i wrócimy z informacją zwrotną w ciągu 48h.

2

Diagnoza potrzeb
rozwojowych

W razie potrzeby, pomożemy Ci przygotować Diagnozę Potrzeb Rozwojowych dla Twojej firmy i określić luki kompetencyjne będące podstawą do wyboru usług rozwojowych. Diagnoza również podlega dofinansowaniu, więc nie musisz martwić się o dodatkowe koszty.

3

Wybór usług
rozwojowych, szkoleń

Dobierzemy usługi szkoleniowe (otwarte lub zamknięte) dopasowane do Twoich potrzeb, wynikające z opracowanej Diagnozy Potrzeb Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy indywidualną ofertę.

4

Wniosek i umowa
z operatorem

Pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty i podpowiemy w razie potrzeby, jak je wypełnić. Na czas trwania projektu będziesz miał opiekę jednego z naszych konsultantów, który będzie dla Ciebie wsparciem w wypełnieniu niezbędnych formalności.

5

Umowa o świadczeniach
usług

Po uzyskaniu zgody i podpisaniu umowy od Operatora pozostanie nam tylko dopełnienie formalności związanych z realizacją wybranych usług i zapis uczestników na wybrane szkolenia. W razie potrzeby, pomożemy Ci założyć konto w Bazie Usług Rozwojowych i zarejestrować uczestników.

6

Umowa o świadczeniach
usług

W ostatnim kroku przeprowadzimy usługi z dbałością o najwyższą jakość i realizację założonych celów oraz w razie potrzeby pomożemy Ci je rozliczyć.

Każda Rada ds. Kompetencji musi uwzględniać co najmniej następujące zadania:

 • Rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy
 • Współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych
 • Określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, w którym działa Rada
 • Przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy
 • Przekazywanie informacji o potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw
 • Opracowanie i aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze
 • Uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • Posiadają główną siedzibę na terenie Polski, potwierdzoną wpisem do CEiDG lub KRS;
 • Należą do sektora MŚP (mikro, małych i średnich firm);
 • Spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis (lub pomocy publicznej);
 • Zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia;
 • Posiadają diagnozę potrzeb rozwojowych, a w przypadku braku takiej diagnozy, deklarują gotowość do jej przygotowania (diagnoza również może być objęta dofinansowaniem).

Sektory oraz limity środków

Limit środków:

 • Koszty refundowane będą w ramach projektu realizowane będą w zakresie limitu na osobę do 7 953,60 zł na jednego pracownika.
 • Dofinansowanie może stanowić maksymalnie do 80% kosztu usługi szkoleniowej. Pozostałą część pokrywa wnioskodawca (przedsiębiorca) jako swój wkład własny.
 • Uczestnikami projektu może zostać od 12 do 15 osób

Limit środków:

 • Koszty refundowane w ramach projektu realizowane będą w zakresie limitu na osobę, w tym przypadku 2.010 zł na jednego pracownika.
 • Temat, z którego może zostać zorganizowane szkolenie: Zarządzanie w branży MICE
 • Uczestnikami projektu może zostać od 12 do 15 osób

Limit środków:

 • Koszty refundowane będą w ramach projektu realizowane będą w zakresie limitu na osobę w wysokości 6800 zł.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1- 10 lub 20 pracowników przedsiębiorstwa (w zależności od wspieranego celu projektu).

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 6526,90 zł.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 40-120 pracowników przedsiębiorstwa.

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 6 389,70 zł netto.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1-15 pracowników przedsiębiorstwa (poza jednym obszarem, w którym maksymalna liczba uczestników wynosi 3).

Limit środków:

 • Dofinansowania funkcjonują w ramach ustalonego limitu na osobę w kwocie 10 770 zł. Ustalono także limit liczby osób przeszkolonych w czasie trwania projektu: dla mikroprzedsiębiorstw – 5 osób, dla małych przedsiębiorstw 20 osób, dla średnich i dużych 50 osób.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1-8/20/50 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego celu.

Limit środków:

 • Dofinansowania ustalone są w limicie kwoty wsparcia na osobę w wysokości 6 656 zł.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 10/20-25/60 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego dedykowanego celu.

Limit środków:

 • Koszty refundowane będą w ramach projektu do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis (weryfikowane przedstawionymi dokumentami). Maksymalna wysokość dofinansowania na jednego przedsiębiorstwa/uczestnika projektu wynosi 6 812 zł netto.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 6-20 pracowników przedsiębiorstwa.

Limit środków:

 • W zależności od tych czynników, maksymalny koszt usługi szkoleniowej o jaki można wnioskować, wynosi od 3500 zł do 10800 zł. Warto zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie do 80% kosztu usługi szkoleniowej. Pozostałą część pokrywa wnioskodawca (przedsiębiorca) jako swój wkład własny.

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 8500 zł. Jednocześnie ustalone zostały także limity liczby osób przeszkolonym w ramach różnych typów przedsiębiorstw: dla mikroprzedsiębiorstw 5 osób, dla małych przedsiębiorstw 20 osób, dla średnich i dużych przedsiębiorstw 50 osób.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 9 709 zł (wraz z wkładem własnym). Maksymalna kwota dofinansowania na osobę wynosi 7 767,20 zł netto. W ramach tej kwoty jedna osoba może skorzystać z kilku usług rozwojowych w ramach sektora.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1-20 pracowników przedsiębiorstwa.

Limit środków:

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 40 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 32 000 zł);
 • dla małych przedsiębiorstw: 60 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 48 000 zł);
 • dla średnich przedsiębiorstw 160 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 128 000 zł).
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 8-12 pracowników przedsiębiorstwa.

Limit środków:

 • Dofinansowania ustalone są w limicie kwoty wsparcia na osobę w wysokości 8 500 zł. W projekcie ustalono także limit liczby osób biorących udział w projekcie, odpowiednio dla każdego z przedsiębiorstw: dla mikroprzedsiębiorstw 5 osób, dla małych przedsiębiorstw 20 osób oraz dla średnich i dużych przedsiębiorstw 50 osób.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1-8/20/50 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego dedykowanego celu.

Limit środków:

 • Dofinansowania ustalone są w limicie kwoty wsparcia na osobę w wysokości 6 698,30 zł.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1/5/8-3/15 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego dedykowanego celu.

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 6581 zł, przy jednoczesnym braku limitu osób.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 10-15 do 15-20 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od realizowanego celu.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.