Sektorowe Rady ds. kompetencji

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Konkurs, którego celem jest zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane podczas szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

 

Korzyści płynące ze skorzystania z konkursu:

 

 • Nawet 8.000 zł dofinansowania na uczestnika
 • Dofinansowanie również dla dużych przedsiębiorstw
 • Nawet do 80 % dofinansowania do szkolenia
 • Szkolenia z wielu sektorów

 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania, przygotowując dla Ciebie niezbędną dokumentację. Zajmiemy się również rozliczeniem Twojego projektu po odbytym szkoleniu. Dzięki temu:

 

 • Nie stracisz czasu na skomplikowane formalności
 • Zwiększysz swoje szanse na zdobycie dofinansowania
 • Będziesz miał gwarancję dobrze rozliczonego projektu
 • Zyskasz szkolenie i trenerów dopasowanych do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

8000

na uczestnika

maksymalna wysokość wsparcia

80%

maksymalnego dofinansowania do szkolenia

przedsiębiorstwo każdej wielkości

grupa docelowa

6 kroków do
dofinansowania

My jako firma szkoleniowa, bezpłatnie napiszemy i złożymy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie. Pozyskamy również środki na szkolenie i rozliczymy projekt po jego realizacji.

skontaktuj się z nami
1

Wypełnienie
formularza kontaktowego

Jeśli jesteś zainteresowany projektem, wypełnij proszę formularz na dole strony i czekaj na kontakt od nas. Na podstawie danych z formularza określimy wszelkie możliwości i limity dofinansowania dla Twojej firmy, i wrócimy z informacją zwrotną w ciągu 48h.

2

Diagnoza potrzeb
rozwojowych

W razie potrzeby, pomożemy Ci przygotować Diagnozę Potrzeb Rozwojowych dla Twojej firmy i określić luki kompetencyjne będące podstawą do wyboru usług rozwojowych. Diagnoza również podlega dofinansowaniu, więc nie musisz martwić się o dodatkowe koszty.

3

Wybór usług
rozwojowych, szkoleń

Dobierzemy usługi szkoleniowe (otwarte lub zamknięte) dopasowane do Twoich potrzeb, wynikające z opracowanej Diagnozy Potrzeb Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy indywidualną ofertę.

4

Wniosek i umowa
z operatorem

Pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty i podpowiemy w razie potrzeby, jak je wypełnić. Na czas trwania projektu będziesz miał opiekę jednego z naszych konsultantów, który będzie dla Ciebie wsparciem w wypełnieniu niezbędnych formalności.

5

Umowa o świadczeniach
usług

Po uzyskaniu zgody i podpisaniu umowy od Operatora pozostanie nam tylko dopełnienie formalności związanych z realizacją wybranych usług i zapis uczestników na wybrane szkolenia. W razie potrzeby, pomożemy Ci założyć konto w Bazie Usług Rozwojowych i zarejestrować uczestników.

6

Umowa o świadczeniach
usług

W ostatnim kroku przeprowadzimy usługi z dbałością o najwyższą jakość i realizację założonych celów oraz w razie potrzeby pomożemy Ci je rozliczyć.

Każda Rada ds. Kompetencji musi uwzględniać co najmniej następujące zadania:

 • Rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy
 • Współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych
 • Określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, w którym działa Rada
 • Przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy
 • Przekazywanie informacji o potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw
 • Opracowanie i aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze
 • Uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • Posiadają główną siedzibę na terenie Polski, potwierdzoną wpisem do CEiDG lub KRS;
 • Należą do sektora MŚP (mikro, małych i średnich firm);
 • Spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis (lub pomocy publicznej);
 • Zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia;
 • Posiadają diagnozę potrzeb rozwojowych, a w przypadku braku takiej diagnozy, deklarują gotowość do jej przygotowania (diagnoza również może być objęta dofinansowaniem).

Sektory oraz limity środków

Limit środków:

 • Koszty refundowane będą w ramach projektu realizowane będą w zakresie limitu na osobę do 7 953,60 zł na jednego pracownika.
 • Dofinansowanie może stanowić maksymalnie do 80% kosztu usługi szkoleniowej. Pozostałą część pokrywa wnioskodawca (przedsiębiorca) jako swój wkład własny.
 • Uczestnikami projektu może zostać od 12 do 15 osób

Limit środków:

 • Koszty refundowane w ramach projektu realizowane będą w zakresie limitu na osobę, w tym przypadku 2.010 zł na jednego pracownika.
 • Temat, z którego może zostać zorganizowane szkolenie: Zarządzanie w branży MICE
 • Uczestnikami projektu może zostać od 12 do 15 osób

Limit środków:

 • Koszty refundowane będą w ramach projektu realizowane będą w zakresie limitu na osobę w wysokości 6800 zł.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1- 10 lub 20 pracowników przedsiębiorstwa (w zależności od wspieranego celu projektu).

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 6526,90 zł.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 40-120 pracowników przedsiębiorstwa.

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 6 389,70 zł netto.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1-15 pracowników przedsiębiorstwa (poza jednym obszarem, w którym maksymalna liczba uczestników wynosi 3).

Limit środków:

 • Dofinansowania funkcjonują w ramach ustalonego limitu na osobę w kwocie 10 770 zł. Ustalono także limit liczby osób przeszkolonych w czasie trwania projektu: dla mikroprzedsiębiorstw – 5 osób, dla małych przedsiębiorstw 20 osób, dla średnich i dużych 50 osób.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1-8/20/50 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego celu.

Limit środków:

 • Dofinansowania ustalone są w limicie kwoty wsparcia na osobę w wysokości 6 656 zł.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 10/20-25/60 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego dedykowanego celu.

Limit środków:

 • Koszty refundowane będą w ramach projektu do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis (weryfikowane przedstawionymi dokumentami). Maksymalna wysokość dofinansowania na jednego przedsiębiorstwa/uczestnika projektu wynosi 6 812 zł netto.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 6-20 pracowników przedsiębiorstwa.

Limit środków:

 • W zależności od tych czynników, maksymalny koszt usługi szkoleniowej o jaki można wnioskować, wynosi od 3500 zł do 10800 zł. Warto zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie do 80% kosztu usługi szkoleniowej. Pozostałą część pokrywa wnioskodawca (przedsiębiorca) jako swój wkład własny.

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 8500 zł. Jednocześnie ustalone zostały także limity liczby osób przeszkolonym w ramach różnych typów przedsiębiorstw: dla mikroprzedsiębiorstw 5 osób, dla małych przedsiębiorstw 20 osób, dla średnich i dużych przedsiębiorstw 50 osób.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 9 709 zł (wraz z wkładem własnym). Maksymalna kwota dofinansowania na osobę wynosi 7 767,20 zł netto. W ramach tej kwoty jedna osoba może skorzystać z kilku usług rozwojowych w ramach sektora.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1-20 pracowników przedsiębiorstwa.

Limit środków:

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 40 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 32 000 zł);
 • dla małych przedsiębiorstw: 60 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 48 000 zł);
 • dla średnich przedsiębiorstw 160 000 zł wkładu własnego i refundacji (limit refundacji 128 000 zł).
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 8-12 pracowników przedsiębiorstwa.

Limit środków:

 • Dofinansowania ustalone są w limicie kwoty wsparcia na osobę w wysokości 8 500 zł. W projekcie ustalono także limit liczby osób biorących udział w projekcie, odpowiednio dla każdego z przedsiębiorstw: dla mikroprzedsiębiorstw 5 osób, dla małych przedsiębiorstw 20 osób oraz dla średnich i dużych przedsiębiorstw 50 osób.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1-8/20/50 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego dedykowanego celu.

Limit środków:

 • Dofinansowania ustalone są w limicie kwoty wsparcia na osobę w wysokości 6 698,30 zł.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 1/5/8-3/15 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i realizowanego dedykowanego celu.

Limit środków:

 • Projekt realizowany jest w limicie kwotowym na osobę wynoszącym 6581 zł, przy jednoczesnym braku limitu osób.
 • Dofinansowania funkcjonują w systemie zaliczkowo – refundacyjnym (wypłata przez operatora maksymalnie 59% zaliczki na poczet opłaty faktury za usługi rozwojowe i późniejsza refundacja min 30% pozostałej kwoty).
 • Uczestnikami projektu może zostać 10-15 do 15-20 pracowników przedsiębiorstwa, w zależności od realizowanego celu.