Agnieszka Kowalska

Specjalizacja:

Audytorka i trenerka z zakresu bezpieczeństwa łańcucha dostaw, prawa celnego i WSK.

 

Ilość zrealizowanych dni szkoleniowych i lata doświadczenia:

W ramach zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw przeprowadziła liczne szkolenia pracowników firm produkcyjnych, mające na celu podniesienie świadomości procesów celnych w przedsiębiorstwie.

 

Wiedza i kompetencje:

Ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Zarządzanie logistyczne na Politechnice Rzeszowskiej. Posiada Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie rzeczy oraz wpis na Listę agentów celnych.

 

Realizowane projekty: 

Współpracuje z firmami produkcyjnymi. Pomaga eksporterom i importerom stawać się zaufanym partnerem w handlu zagranicznym.

 

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia:

Zawodowo pomaga firmom produkcyjnym i logistycznym w znalezieniu sposobów na oszczędzanie, między innymi poprzez uzyskanie pozwoleń na stosowanie specjalnych procedur celnych, procedury uproszczonej oraz statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO – Authorised Economic Operator).

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw celnych w firmach produkcyjnych, które daje jej możliwość praktycznego stosowania przepisów prawa celnego w całym łańcuchu dostaw. Interesuje się logistyką, a w szczególności dystrybucją, transportem międzynarodowym oraz unijnym prawem celnym i podatkowym.

Jednym z największych osiągnięć jest obserwowanie przez nią pozytywnego wpływu jej szkoleń na rozwój firm. Pomogła wielu organizacjom podnieść świadomość celną oraz usprawnić ich procedury celne, co zaowocowało zwiększeniem efektywności i obniżeniem kosztów. Jest pasjonatką tego, co robi i angażuje się w zapewnienie najwyższego poziomu usług dla swoich klientów.