Aneta Dreksler

Specjalizacja:

Rozwój odporności psychicznej, wypalenie zawodowe. Szkolenia oparte o badanie Stylów Myślenia i Działania FRIS® Badania diagnostyczne: Badanie Stylów Myślenia i Działania FRIS®, diagnoza odporności psychicznej za pomocą badania MTQ48, badanie predyspozycji zawodowych w oparciu o test iP121

 

Ilość zrealizowanych dni szkoleniowych i lata doświadczenia:

Posiada ponad 1500 godzin przepracowanych na sali szkoleniowej oraz ponad 1200 godzin pracy indywidualnej jako doradczyni zawodowa i coach.

 

Wiedza i kompetencje:

Certyfikowany Coach PCC ICF, certyfikowany trener FRIS®, trenerka rozwoju zawodowego, facylitator metody job crafting, coach odporności psychicznej w oparciu o narzędzie
diagnostyczne MTQ48, certyfikowany konsultant systemu diagnostycznego Insightful Profiler (iP121)

 

Realizowane projekty: 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Kancelaria Prezydenta, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Politechnika Warszawska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miejski w Gdańsku, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Fundacja Aktywizacja

 

 

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia:

Ma 16 lat doświadczenia zawodowego (w tym 12 lat stażu jako trener). W trakcie tego okresu pracowała w środowisku biznesowym, gdzie jako specjalista od marketingu i PR-u miała wpływ na wdrażanie zmian wizerunkowych firmy. Doświadczyła specyfiki pracy w międzynarodowej firmie, agencjach marketingowych i PR, firmie rodzinnej oraz fundacjach, a obecnie pracuje w Biurze Karier Politechniki Warszawskiej, gdzie od 2021 roku prowadzi dla studentów, pracowników oraz absolwentów PW diagnozę Stylu Myślenia i Działania FRIS® indywidualnie oraz warsztaty oparte o metodologię FRIS®. Jej misją jest wspieranie zarówno firm w stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu pracowników, jak i wspieranie pracowników w budowaniu satysfakcji i poczucia sensu pracy. Uczy zdrowego, zrównoważonego podejścia do niej, co przekłada się na wymierne korzyści dla organizacji. Pracuje zarówno z Klientami indywidualnymi jak i organizacjami