Katarzyna Ujek

Specjalizacja:

Specjalizuje się w szkoleniach z odporności psychicznej, zarządzania stresem i emocjami, inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zarządzania konfliktem.

 

Ilość zrealizowanych dni szkoleniowych i lata doświadczenia:

Posiada ponad 10-letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Zrealizowała ponad 1300 dni szkoleniowych i ponad 800 godzin coachingu.

 

Wiedza i kompetencje:

Z wykształcenia jest socjologiem z uprawnieniami mediatora sądowego, absolwentką psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS, dyplomowanym trenerem biznesu, coachem ACC ICF, konsultantem metody MTQ48 – naukowego narzędzia badającego odporność psychiczną, praktykiem Racjonalnej Terapii Zachowań, facylitatorem job craftingu- nowoczesnej metody na wzmacnianie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników, aktualnie w trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt.

 

Realizowane projekty: 

Impel, 3M, Polkomtel Sp. z o.o., KGHM, OLX, Getin Bank S.A,  HP, Credit Suisse, Luxon,  Calendaria, JSW-Jastrzębska Spółka Węglowa, Phytopharm Klęka S.A, Medus, Beeline Poland Sp. z o.o, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Elektrotim, Inwestpark, Gremes

 

 

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia:

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach sprzedażowych, menadżerskich i trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych.