Włodzimierz Charchuła

Specjalizacja:

Zarządzanie produkcją, analiza i projektowanie modeli biznesowych

 

Ilość zrealizowanych dni szkoleniowych i lata doświadczenia:

Setki godzin szkoleniowych i wiele lat doświadczenia trenerskiego.

 

Wiedza i kompetencje:

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i praktycznym wdrażaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak: controling, strategiczna karta wyników, szczupłe zarządzanie, modele biznesowe, zarządzaniu  w oparciu o ograniczenia, ISO-9001, zarządzanie projektami. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Studiów menedżerskich  Die Akademie fűr Fűhrungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg  i Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Jakością” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jak i szeregu specjalistycznych szkoleń i kursów.

 

 

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia:

Pełnił funkcje Prezesa, członka zarządu, dyrektora, członka rady nadzorczej  w spółkach prawa handlowego w różnych firmach i branżach.  Obecnie jest niezależnym doradcą i konsultantem w zakresie zarządzania. 

Był ekspertem Komisji Oceny Projektów RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w dziedzinie-dokapitalizowanie (fundusze poręczeniowe, transfer technologii i innowacji. Od 2010 jest Wiceprezesem Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w Katowicach. W latach 1998-2002 był Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Controllingu.