Marek Cieślak

Specjalizacja:

Specjalizuje się w dziale owoce warzywa. Ukierunkowany na zarządzanie, realizację celów sprzedażowych, maksymalizację obrotów poprzez odpowiednią ekspozycję, jakość oferowanych produktów,  szerokość gamy asortymentowej, wygląd stoisk. Kładzie duży nacisk na optymalizację pracy oraz na minimalizację strat, zamówienia, analizę sprzedaży, produkt, czas, opakowanie, obsługa.

 

Wiedza i kompetencje:

Posiada 16 letnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu handlowym sklepami spożywczymi o powierzchniach od 200-1000m2. Jako trener przeszkolił praktycznie  i teoretycznie setki sprzedawców w sieci Eko. Przygotował  materiał i przeszkolił cały personel z sieci 35 sklepów Inter-Kram. Prowadził szkolenia grupowe i indywidualne. Sukcesy szkoleniowe: zwiększenie obrotów handlowych sieci Eko, minimalizacja strat działu owoce warzywa.

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia:

Swoją karierę rozpoczął jako pracownik sklepu spożywczego w firmie Eko. Po półrocznej pracy w sklepie doceniony za wyniki awansował do działu szkoleń. Prowadził  sklepy spożywcze szkoląc teoretycznie i praktycznie nowych kierowników przychodzących do firmy. Wspomagał kierowników w prowadzeniu sklepów „ trudnych” mających problemy z zamówieniami, jakością działów świeżych, organizacją pracy załogi. Niejednokrotnie sam prowadził sklepy trudne jako kierownik. Był kierownikiem projektu owoce warzywa wprowadzającego Magazyn Centralny Owoce Warzywa na 250 sklepów sieci Eko. Uczestniczył w otwieraniu nowych placówek sieci Eko w zakresie przygotowania , ułożenia , zamówienia odpowiedniej ilości towaru na dział owoce warzywa. Przygotowywał oraz wdrażał materiały szkoleniowe w zakresie owoców i warzyw. Uczestniczył w szkoleniach pracowników bezpośrednio w placówkach sieci Eko. Szkolił pracowników kadry zarządzającej siecią Eko w zakresie owoców i warzyw. Prowadzi również sklepy przez okres 2,5 roku jako Kierownik regionu odpowiadając za grupę 12 sklepów. Osiągając bardzo wysokie wyniki sprzedażowe, przy zachowaniu minimalizacji strat na działach świeżych oraz sklepie. Obecnie jest niezależnym trenerem-doradcą, specjalizującym się w szkoleniach i doradztwie z zakresu zarządzania stoiskiem owoce warzywa, obsługą klienta. Sukcesywnie podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych sympozjach, kursach, szkoleniach.