Sławomir Jakóbczak

Specjalizacja:

Szkolenia w zakresie Komputerowego wspomagania projektowania – AutoCAD. Szkolenia z zakresu: obsługi programów DTP – Adobe InDesign, Scribus, obsługi programów do tworzenia grafiki wektorowej – Corel DRAW, Adobe Illustrator, Inkscape, obróbki grafiki rastrowe – Adobe Photoshop, GIMP, pakietu biurowego Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Access, obsługi komputera z systemem Microsoft Windows.

 

Ilość zrealizowanych dni szkoleniowych i lata doświadczenia:

Od 1999 r. realizuje projekty szkoleniowe w formie warsztatowej i ćwiczeniowej na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych a także na szkoleniach komercyjnych i unijnych.

 

Wiedza i kompetencje:

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – ukończył studia jednolite magisterskie ze specjalnością Zastosowanie informatyki.

 

 

 

Realizowane projekty:

Stale współpracuje Z CKU przy Politechnice Świętokrzyskiej jako certyfikowany instruktor (Autodesk Certified Instructor – Silver). Dotychczas prowadził szkolenia, również cyklicznie, dla następujących firm i instytucji: Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Politechnice Świętokrzyskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, Lechaa Consulting sp. z o.o., College Medyczny – Centrum Edukacji w Kielcach, Imperium Szkoleniowe Warszawa, SEKA S.A.