Ryszard Bielewicz

Specjalizacja:

Ochrona danych osobowych i powiązań bezpieczeństwa danych z usługami elektronicznymi oraz dostępem do informacji publicznej, a w związku z występującą pandemią, także z pracą zdalną i hybrydową. Działania managerskie w zakresie procesu rekrutacji.

 

Ilość zrealizowanych dni szkoleniowych i lata doświadczenia:

Ochroną danych osobowych zajmuje się od roku 2016. W tym czasie przygotował i przeprowadził ponad 400 godzin szkoleń z zakresu bezpieczeństwa danych.

 

Wiedza i kompetencje:

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada certyfikaty audytora wewnętrznego: Systemu Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z Normą PN ISO/IEC 27001:2015, Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą PN EN ISO 9001:2009 i Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001; ISO 14001: PN N 18001.

 

Realizowane projekty:

Realizował projekty szkoleniowe dla podmiotów prywatnych i publicznych

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia:

Pełnił funkcję managera i dyrektora ds. marketingu, w jednej z największych w Łodzi, prywatnej klinice medycznej zatrudniającej ponad 150 pracowników, gdzie odpowiadał m.in. za bezpieczeństwo danych osobowych, procesy rekrutacyjne. Brał czynny udział w uzyskaniu przez Klinikę certyfikatu ISO (bezpieczeństwo danych, wzorcowe procedury działań). Od roku 2014 prowadzi własną firmę zajmującą się bezpieczeństwem danych osobowych.