Monika Piątek

Specjalizacja:

Zatrudnianie i rekrutacja cudzoziemców, weryfikacja dokumentów legalizujących pobyt i pracę.

 

Ilość zrealizowanych dni szkoleniowych i lata doświadczenia:

7 lat doświadczenia, około 100 przeprowadzonych szkoleń

 

Wiedza i kompetencje:

Ekspertka zatrudniania cudzoziemców, praktyk z 10 letnim doświadczeniem w branży HR. Z wykształcenia jest filologiem ukraińskim. Zna i posługuje się językiem ukraińskim co w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Jest tłumaczem języka ukraińskiego. Obecnie jest studentką studiów MBA w zakresie zarządzania i marketingu.

 

Realizowane projekty: 

Współpracowała z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski i Ukrainy oraz Ambasady Ukrainy. Na co dzień pracuję ze Strażą Graniczną, Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędnikami Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich, szkolenia wewnętrzne dla Biedronki.

 

 

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia:

Od 10 lat działa na rynku pracy w branży HR, a dokładnie zajmuje się tematyką zatrudniania cudzoziemców. Swoją karierę zawodową zaczynała na stażu w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Tam poznała tajniki pracy z dokumentami cudzoziemców tak, aby ich pobyt i praca na terytorium RP były legalne. Dziś jest ekspertką w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. Współpracuje z przedsiębiorcami z różnych branż. Dzięki wiedzy, którą nabyła przez 10 lat jestem praktykiem, który wspiera pracodawców w dziedzinie HR. Swoje doświadczenie zdobyła we współpracy z przedsiębiorcami z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz w pracy na stanowisku koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców w Jeronimo Martins Polska S.A. Przez te wszystkie lata jest odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji do zatrudnienia obcokrajowca u danego przedsiębiorcy.