Anna Połedniok

Specjalizacja:

Zarządzanie, sprzedaż, wsparcie w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich, efektywność osobista (umiejętności miękkie).

 

Ilość zrealizowanych dni szkoleniowych i lata doświadczenia:

21 letnie doświadczenie zawodowe w tym: 16 letnie doświadczenie menedżerskie. Ilość godzin szkoleniowych – ponad 1500 godzin oraz ilość godzin doradczych – ponad 2300.

 

Wiedza i kompetencje:

Z wykształcenia ekonomista – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz międzynarodowych studiów Executive MBA na Nottingham Trent University i Uniwersytecie w Poznaniu oraz kilku kierunków studiów podyplomowych między innymi: Psychologia w Zarządzaniu, Zarządzanie Projektami, Audyt i Zarządzanie. Doradca biznesowy. Licencjonowany Trener Transforming Communication w Polsce i zagranicą. Coach, Coach Sprzedaży, Team Coach, Mediator, Trener TUS (Trener Umiejętności Społecznych), Praktyk NLP.

 

Realizowane projekty:

Firm z branży telekomunikacyjnych, Urzędów Miast, Firm z sektora MSP (około 160 firm), Rodzin (Rodzice z dziećmi) oraz nauczycieli i wychowawców.

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia:

Przez ostatnie 20 lat czynny Menedżer i przedsiębiorca. Zna i rozumie potrzeby rynku oraz wdraża skuteczne działania w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, sprzedaży oraz rozwoju menedżerów i pracowników. Wspiera szczególnie sektor MŚP w zakresie poprawy efektywności oraz konkurencyjności Firm na rynku. Współpracowała z około 160 Firmami w wielu obszarach doradczych i szkoleniowych z jednoczesnym pozyskanie wsparcia w zakresie funduszy europejskich. Z sukcesem tworzyła Roczne Szkoły Coachingu Menedżerskiego dla kadry Menedżerskiej oraz kilka edycji Akademii Rozwoju Menedżerów. Przygotowuje diagnozy, analizy, biznes plany niezbędne do rozwoju Firm i pracowników. Oprócz standardowych szkoleń i zajęć warsztatowych prowadzi zajęcia ze sportowcami jako Coach i Doradca. Jest również współtwórcą Marki „Synergia” warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców a także Autorem Projektu „Świadomy rodzic, Szczęśliwe Dziecko” i Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny.