Profesjonalna recepcja w oparciu o marketing internetowy i marketing relacyjny

Uczestnik rozwinie kompetencje niezbędne w obszarze obsługi klienta i marketingu. Zyska praktyczne umiejętności w wykorzystywaniu strategii marketingowych online do poprawy obsługi klienta. Nauczy się skutecznie korzystać z narzędzi internetowych i mediów społecznościowych w celu lepszego dotarcia do klientów oraz budowania lojalności.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Profesjonalna recepcja w oparciu o marketing internetowy i marketing relacyjny

Grupa docelowa szkolenia to osoby pracujące lub planujące pracę w obszarze obsługi klienta, recepcji lub zarządzania relacjami z klientami. Szkolenie jest skierowane głównie do recepcjonistów, asystentów obsługi klienta lub pracowników działów obsługi gości. Ze szkolenia skorzystają także przedsiębiorcy i właściciele małych firm, a także osoby zainteresowane rozwijaniem umiejętności z zakresu marketingu internetowego i budowania trwałych relacji z klientami.

Idea szkolenia polega na wyposażeniu uczestników w praktyczne narzędzia i wiedzę, które umożliwią im skuteczną obsługę klientów przy wykorzystaniu nowoczesnych strategii marketingowych oraz zdolności budowania trwałych relacji. Poprzez połączenie technik marketingu internetowego, takich jak e-mail marketing i media społecznościowe, z umiejętnościami budowania relacji opartymi na zaufaniu i komunikacji, szkolenie ma na celu zwiększenie jakości obsługi klienta oraz lojalności klientów.

Uczestnicy poznają zasady obsługi klienta oraz kwestie organizacji pracy recepcji, w tym gospodarowania stanowiska pracy i rozdzielania obowiązków między pracownikami. Zgłębią temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientami. Dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe do dotarcia do klientów, a jednocześnie jak budować trwałe i pozytywne relacje, które przyczynią się do wzrostu firmy.

wyślij zapytanie

Profesjonalna recepcja w oparciu o marketing internetowy i marketing relacyjny – korzyści ze szkolenia

Doskonalsza obsługa klienta: Szkolenie umożliwi firmie poprawę jakości obsługi klienta poprzez skuteczne wykorzystanie strategii marketingowych i relacyjnych. Lepsza komunikacja i zrozumienie potrzeb klientów mogą prowadzić do pozytywnych interakcji oraz zwiększenia lojalności.

Efektywniejsze kampanie marketingowe: Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu marketingu przyczynia się do skuteczniejszych i bardziej ukierunkowanych kampanii reklamowych.

Lepsza widoczność online: Szkolenie może pomóc firmie w zrozumieniu strategii marketingu internetowego, co przyczynia się do poprawy widoczności w sieci, co jest kluczowe dla zdobywania nowych klientów.

Wzrost konwersji: Zrozumienie technik marketingowych może pomóc w konwersji potencjalnych klientów na rzeczywistych klientów, co ma pozytywny wpływ na sprzedaż i przychody.

Wzmocnienie wizerunku: Skuteczne wykorzystanie narzędzi marketingowych online może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w środowisku online, co ma wpływ na ogólną reputację marki.

Korzyści dla organizacji

Wzrost efektywności: Zarówno firma, jak i pracownicy, skorzystają z lepszej obsługi klienta oraz skuteczniejszych narzędzi marketingowych, co może prowadzić do większego sukcesu biznesowego.

Zwiększenie sprzedaży: Wykorzystanie technik marketingowych internetowych pozwoli firmie dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów. To może prowadzić do zwiększenia sprzedaży i generowania większych dochodów.

Zwiększenie zaangażowania: Rozwijanie umiejętności i uczestnictwo w rozwoju firmy mogą wpłynąć na większe zaangażowanie pracowników w swoją pracę i cel firmy.

Skuteczniejsze relacje z klientami: Wprowadzenie elementów marketingu relacyjnego do recepcji pozwala firmie na budowanie silniejszych i bardziej zaangażowanych relacji z klientami.

Zwiększona lojalność klientów: Wykorzystanie marketingu relacyjnego pozwala na tworzenie długotrwałych relacji z klientami, co skutkuje większą lojalnością i powtarzającymi się transakcjami.

Zwiększona świadomość marki: Poprawa działań marketingowych przyczynia się do zwiększenia świadomości marki wśród potencjalnych klientów, co wpływa na postrzeganie firmy jako wiarygodnego dostawcy usług.

Innowacje i adaptacja: Wiedza zdobyta ze szkolenia może skłonić firmę do wprowadzenia innowacji w obszarze obsługi klienta, co pozwala na dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku.

Długoterminowy rozwój: Szkolenie przyczyni się do budowy solidnych fundamentów dla długoterminowego rozwoju firmy i kariery zawodowej pracowników.

Korzyści dla pracowników

Rozwój umiejętności: Uczestnictwo w szkoleniu pozwala pracownikom rozwijać umiejętności w obszarze obsługi klienta, komunikacji oraz korzystania z narzędzi marketingowych.

Rozszerzenie kompetencji: Szkolenie rozwija umiejętności zarówno w obszarze obsługi klienta, jak i marketingu, co przekłada się na bardziej wszechstronne umiejętności pracowników. Może też otworzyć pracownikom oczy na nowe metody i podejścia w obszarze zarówno marketingu, jak i obsługi klienta.

Większa skuteczność: Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu marketingu internetowego i budowania relacji, pracownicy będą mogli skuteczniej obsługiwać klientów, co przyczyni się do zwiększenia ich zaufania i satysfakcji.

Rozwój zawodowy: Posiadanie umiejętności z obszaru marketingu internetowego i relacji z klientami może uczynić pracowników bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, dając im przewagę w poszukiwaniu możliwości rozwinięcia kariery.

Lepsza komunikacja: Elementy marketingu relacyjnego uczą pracowników skuteczniejszej komunikacji, co ma pozytywny wpływ na interakcje z klientami.

Zwiększona pewność siebie: Nabywanie wiedzy i umiejętności przekłada się na większą pewność siebie w wykonywaniu zadań związanych z obsługą klientów.

Kreatywność i problem-solving: Szkolenie może inspirować pracowników do kreatywnego myślenia i lepszego rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach.

Motywacja i zaangażowanie: Rozwój umiejętności może przyczynić się do większego zaangażowania pracowników, którzy widzą, że ich praca ma realny wpływ na sukces firmy.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Organizacja pracy na stanowisku RECEPCJA.
 • Zasady witania / żegnania Gościa.
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej / przyjmowanie rezerwacji.
 • Dobre praktyki w kontakcie e-mailowym z potencjalnym Gościem hotelowym.
 • Umiejętne zagospodarowanie stanowiska pracy i podział obowiązków między poszczególnych pracowników.
 • Ustalenie zakresu obowiązków na zmianie dziennej i na zmianie nocnej.

Scenki/ ćwiczenia z analizą błędów ( korekta).

 

 • Standardy i różnice w sposobie prowadzenia rozmowy.
 • Jak słuchać aby Gość czuł się rozumiany?
 • Badanie i przewidywanie potrzeb Gościa w oparciu o znajomość oferty hotelowej, standardów pokoi, różnic między nimi, oraz ćwiczenie umiejętności dopasowania oferty do oczekiwań Gości.
 • Odpowiedzialność  finansowa recepcjonisty (prawidłowe wystawianie rachunków i faktur, umiejętne naliczanie rabatów, odpowiedzialność za gotówkę w kasie, dbałość o serwis przy rozliczaniu Gościa).

 

 • Co wpływa na ocenę Gości?
 • Znajomość mocnych i słabych stron hotelu – bez tego ani rusz…

 

 • Oczekiwania i wymagania  Gości w hotelarstwie.
 • Geneza sytuacji trudnych – dlaczego takie sytuacje mają miejsce ?
 • Postawy Gości hotelowych. Jakie sztuczki stosuje Gość ?
 • Obiekcje, zastrzeżenia oraz krytyka ze strony Gości – jak sobie poradzić?
 • Jak rozpatrywać reklamacje?
 • Reklamacja jako okazja do budowania głębszych relacji z Gościem.
 • Funkcjonalność i przejrzystość strony.
 • Czego nie mamy, bo tak zdecydowaliśmy, a co można wprowadzić?
 • Do jakiego segmentu klientów kierowana jest nasza oferta?
 • Nie wszystko dla wszystkich – analiza korzyści płynących z systemów rezerwacyjnych na przykładzie Profitroom i Hotelgram, Yield Planet.
 • Kanały dystrybucji  na przykładach: Booking.pl, HRS, Expedia,  PolishTravel Quo Vadis.
 • Sprzedaż sal konferencyjnych – jak dotrzeć do klientów eventowych?
 • Budowanie reputacji w mediach społecznościowych.
 • Jak budować lojalną społeczność.
 • Content is King! – zarządzanie treścią.

Przykłady hoteli, które zamieszczają treści najlepszej jakości, angażujące uczestników na Facebooku i Instagramie.

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną / RODO.
 2. Budowanie bazy danych adresowych naszych Gości.
 3. Budowanie newslettera:
 • Zawartość newslettera.
 • Częstotliwość wysyłki.
 • Jak pozyskać nowych Klientów oraz jak dbać o to, aby stali Goście zostali ambasadorami naszej marki?

 

Sposoby pozyskania informacji zwrotnej od Gościa:

 • rozmawiaj
 • pytaj
 • notuj
 • przekazuj
 • ulepszaj

Wrażenia z pobytu – czyli jak wpłynąć na opinię Gościa w internecie?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

4

Ćwiczenia grupowe

Poprzez interakcję, współpracę i refleksję, uczestnicy mają okazję rozwijać umiejętności interpersonalne i zdobywać praktyczne doświadczenie, które może być bezpośrednio stosowane w miejscu pracy.

5

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

6

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Anna Możdżyńska

Jako trenerka pracuje od 2015 r. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera na WSB Poznań. Posiada 18-letni staż pracy w branży hotelarskiej, 22 lata pracy jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, współwłaścicielka kawiarni w Kołobrzegu 2014-2016. Jest licencjonowanym pilotem wycieczek oraz przewodnikiem turystyczny od 1998r. Certyfikowana trenerka VCC- Treiner in Tour Organizer. W 2019 r. ukończyła szkolenie dla trenerów biznesu „ Kreatywne metody szkoleniowe”. Ukończyła szkolenie z zakresu sprzedaży usług w CENTRUM SPRZEDAŻY Monika Bartkowiak. Od 2020 r współpracuje jako trener i wykładowca z Politechniką Koszalińską – Wydział Ekonomiczny ( kierunek: Turystyka i Rekreacja).

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.