Przeprowadzanie rozmów oceniających

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne narzędzia do prowadzenia rozmów oceniających. Nauczy się efektywnie identyfikować mocne strony i obszary do poprawy u pracowników. Udoskonali umiejętności słuchania i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Pozna techniki motywowania pracowników do rozwoju i osiągania celów. Zapewniamy interaktywne ćwiczenia i case study, które ułatwią stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Przeprowadzanie rozmów oceniających

Grupa docelowa szkolenia obejmuje menedżerów, liderów zespołów oraz specjalistów HR odpowiedzialnych za ocenianie pracowników w firmach różnych branż i rozmiarów. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu rozmów oceniających, niezależnie od poziomu doświadczenia w tym obszarze. Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksowe narzędzia i techniki, które pozwolą im skutecznie oceniać pracowników, tworzyć plany rozwoju i stymulować osiąganie celów biznesowych.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów oceniających, w tym zbierania i analizowania informacji zwrotnych, rozwijania pracowników i motywowania do osiągania celów. Zapewniamy wiedzę teoretyczną i praktyczne ćwiczenia, aby uczestnicy byli gotowi na realne sytuacje w pracy.

wyślij zapytanie

Przeprowadzanie rozmów oceniających – korzyści ze szkolenia

 • Lepsza komunikacja wewnątrz organizacji: Szkolenie przyczyni się do poprawy jakości komunikacji między pracownikami a liderami, co stworzy bardziej zaufaną atmosferę wewnątrz organizacji.
 • Wspólna kultura rozwoju: Skuteczne rozmowy oceniające i wsparcie w rozwoju pracowników przyczynią się do wytworzenia kultury organizacyjnej, w której rozwijanie umiejętności i potencjału staje się priorytetem.
 • Zwiększenie efektywności organizacji: Poprawa wydajności i skuteczności pracy pracowników wpłynie na ogólną efektywność organizacji i osiągnięcie wyznaczonych celów biznesowych.
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników: Pozytywna atmosfera wokół oceniania i wspieranie rozwoju pozytywnie wpłyną na zadowolenie pracowników z ich miejsca pracy, co przyczyni się do poprawy retencji talentów.

Korzyści dla organizacji

 • Doskonalsza selekcja i rozwój talentów: Dzięki szkoleniu, organizacja będzie lepiej oceniać i identyfikować najbardziej wartościowych pracowników, co umożliwi skuteczniejszy rozwój potencjału wewnętrznego i minimalizację kosztów związanych z rekrutacją zewnętrzną.
 • Wyższa efektywność zespołów: Uczestnicy nauczą się dopasowywać cele indywidualne do celów organizacyjnych, co przyczyni się do skuteczniejszego działania zespołów oraz zwiększy ich współpracę i harmonię.
 • Poprawa kultury informacji zwrotnej: Stworzenie pozytywnej atmosfery wokół oceniania pomoże zwiększyć otwartość pracowników na otrzymywanie informacji zwrotnej, co w konsekwencji wpłynie na lepszą komunikację i rozwój pracowników.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Indywidualne plany rozwoju i motywacyjna informacja zwrotna przyczynią się do większego zaangażowania pracowników w osiąganie celów organizacji, co wpłynie na wzrost produktywności i lojalności wobec firmy.
 • Optymalizacja efektywności organizacji: Skuteczne rozmowy oceniające umożliwią wykrycie potencjalnych obszarów do poprawy w procesach i strukturach organizacyjnych, co pozwoli na lepszą adaptację do zmieniającego się rynku i osiągnięcie wyższej efektywności działania.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kariery i umiejętności: Szkolenie pozwoli pracownikom identyfikować obszary do doskonalenia i tworzyć spersonalizowane plany rozwoju, co przyczyni się do rozwoju ich kariery zawodowej.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania: Pozytywna informacja zwrotna i motywacyjne wsparcie ze strony liderów zespołów pozwolą pracownikom lepiej zrozumieć swoje wartości oraz przyczynią się do większego zaangażowania i chęci osiągania sukcesów.
 • Poprawa umiejętności miękkich: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na doskonalenie kompetencji interpersonalnych, takich jak umiejętność słuchania, komunikacji i budowania pozytywnych relacji.
 • Wzrost samoświadomości: Dzięki szkoleniu pracownicy zyskają lepsze zrozumienie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, co przyczyni się do lepszego zarządzania swoją karierą i osiągnięcia sukcesu.
 • Zwiększenie pewności siebie: Umiejętność skutecznego radzenia sobie w rozmowach oceniających pozwoli pracownikom na zwiększenie pewności siebie i spokojnego podejścia do procesu oceny.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Znaczenie rozmów oceniających dla rozwoju organizacji i pracowników.
 • Rola oceny w motywowaniu i zwiększaniu zaangażowania pracowników.
 • Kluczowe zasady i etapy skutecznych rozmów oceniających.
 • Wyjaśnienie różnych rodzajów ocen i ich znaczenie dla celów organizacyjnych.
 • Praktyczne ćwiczenia w przygotowaniu do pierwszej rozmowy oceniającej.
 • Techniki aktywnego słuchania i zadawania skutecznych pytań.
 • Opanowanie sztuki doceniania i identyfikowania mocnych stron pracowników.
 • Rozpoznawanie obszarów do poprawy i formułowanie konstruktywnej krytyki.
 • Wypracowanie spersonalizowanego podejścia do różnych typów pracowników.
 • Studium przypadków w zbieraniu różnorodnych i wartościowych informacji zwrotnych.
 • Wykorzystanie teorii motywacji w rozmowach oceniających.
 • Wspieranie pracowników w określaniu własnych celów i ambicji zawodowych.
 • Praktyczne metody aktywizowania pracowników do kontynuowania rozwoju.
 • Znaczenie uznania i nagradzania za osiągnięcia w rozwoju.
 • Warsztat motywacyjny – stworzenie planów motywacyjnych dla różnych sytuacji.
 • Techniki i zasady skutecznego przekazywania informacji zwrotnej.
 • Radzenie sobie z oporem i negatywnymi reakcjami pracowników.
 • Opanowanie sztuki formułowania jasnych i zrozumiałych komunikatów.
 • Ćwiczenia w praktycznym udzielaniu różnorodnych typów informacji zwrotnej.
 • Symulacje rozmów oceniających z wykorzystaniem konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Identyfikowanie potencjalnych sytuacji konfliktowych w rozmowach oceniających.
 • Techniki zarządzania emocjami w trudnych rozmowach.
 • Rozwiązywanie sporów i znalezienie kompromisów podczas oceniania pracowników.
 • Utrzymanie profesjonalizmu w sytuacjach napięcia i presji.
 • Studium przypadków z rozwiązywania konfliktów w praktyce.
 • Analiza wyników ocen i identyfikacja kluczowych obszarów do rozwoju.
 • Planowanie rozwoju pracowników zgodnie z celami organizacyjnymi.
 • Tworzenie spersonalizowanych ścieżek kariery i rozwoju kompetencji.
 • Monitorowanie postępów i ocena osiągnięć w trakcie wdrażania planów rozwoju.
 • Ćwiczenia w zapewnianiu wsparcia i monitorowaniu postępów pracowników.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Szkolenie rozpocznie się od wykładów, w których uczestnicy zdobędą teoretyczne podstawy związane z rozmowami oceniającymi, teoriami motywacji oraz konstruktywnym udzielaniem informacji zwrotnej.

2

Studia Przypadków

Uczestnicy będą analizować rzeczywiste sytuacje związane z rozmowami oceniającymi, dzięki czemu będą mogli praktycznie zastosować zdobytą wiedzę i rozwijać umiejętności diagnozy oraz rozwiązywania problemów.

3

Symulacje

Przećwiczenie rozmów oceniających w symulacjach pozwoli uczestnikom na oswojenie się z różnymi scenariuszami i sytuacjami, pomagając w budowaniu pewności siebie i skuteczności w praktyce.

4

Warsztaty

Interaktywne warsztaty w grupach pozwolą uczestnikom na praktyczne doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów i udzielania informacji zwrotnej poprzez ćwiczenia i feedback od trenera i kolegów.

5

Dyskusje

Uczestnicy będą zachęcani do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach, dzięki czemu mogą wymieniać się doświadczeniami, refleksjami oraz spostrzeżeniami na temat rozmów oceniających.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.