Higiena i bezpieczeństwo żywności w lokalu gastronomicznym

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności niezbędne do zachowania właściwych standardów higieny i bezpieczeństwa żywności w lokalu gastronomicznym. Pozna obowiązujące przepisy i standardy sanitarne. Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia nabędzie umiejętności, które pozwolą na zapobieganie kontaminacji żywności i utrzymanie jej jakości.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Higiena i bezpieczeństwo żywności w lokalu gastronomicznym

Grupa docelowa to pracownicy branży gastronomicznej, których praca związana jest bezpośrednio lub pośrednio z przygotowywaniem, serwowaniem lub zarządzaniem żywnością.

Do grupy docelowej należą szefowie kuchni i personel kuchni: kucharze, pomocnicy kucharzy i inni pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie potraw. Szkolenie jest skierowane także do właścicieli restauracji – to oni ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa żywności. Do grupy docelowej należy także personel obsługi: kelnerzy, barmani i inne osoby, które mają do czynienia z potrawami i napojami. Szkolenie może być również przydatne dla innych pracowników, którzy mają kontakt z żywnością.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, umiejętności i świadomości niezbędnych do zapewnienia właściwych standardów higieny i bezpieczeństwa żywności w restauracjach, kawiarniach, barach i innych lokalach gastronomicznych.

Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z kontaminacją żywności i zapobiegania przypadkom zatruć pokarmowych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie obowiązują przepisy i standardy sanitarne dotyczące przygotowywania, przechowywania i serwowania żywności oraz jak ich skutecznie przestrzegać. Dowiedzą się, jak identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem związanym z żywnością, co pomoże unikać potencjalnych problemów.

Szkolenie promuje kulturę higieny wśród personelu i zachęca do przestrzegania najwyższych standardów zarówno na etapie przygotowywania, jak i serwowania żywności.

wyślij zapytanie

Higiena i bezpieczeństwo żywności w lokalu gastronomicznym – korzyści ze szkolenia

 • Zmniejszenie ryzyka chorób przenoszonych przez żywność: Szkolenie pomaga zapobiegać zatruciom pokarmowym i innym chorobom przenoszonym przez żywność, co może zmniejszyć ryzyko reputacyjne i prawne dla firmy.
 • Zgodność z przepisami i normami: Szkolenie pomoże firmie spełniać obowiązujące przepisy i normy dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności.
 • Redukcja marnowania żywności: Lepsza wiedza na temat higieny i bezpieczeństwa żywności może pomóc w minimalizacji strat związanych z utratą produktów spożywczych.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Szkolenie może poprawić procesy kuchni i obsługi, co przekłada się na większą efektywność i wydajność pracy.
 • Większe zaufanie dostawców: Dostawcy mogą mieć większe zaufanie do firmy, która ściśle przestrzega standardów higieny i bezpieczeństwa żywności.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa klientom: Wiedza zdobyta podczas szkolenia przyczyni się do zdrowych i bezpiecznych doświadczeń gastronomicznych dla klientów.
 • Zrozumienie ryzyka: Szkolenie pomaga pracownikom zrozumieć ryzyko związane z nieprawidłową obsługą żywności i podejście do niej z odpowiednią ostrożnością.
 • Zachowanie renomy: Wspólne starania w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności pomagają w utrzymaniu renomy firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa wizerunku i reputacji: Dbałość o higienę i bezpieczeństwo żywności buduje pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów, co może przyciągać nowych klientów i zwiększać lojalność.
 • Zmniejszenie ryzyka utraty klientów: Zapobieganie zatruciom pokarmowym może zapobiec utracie klientów i negatywnym recenzjom.
 • Unikanie kosztów prawnych: Zarówno firma, jak i pracownicy unikają potencjalnych kosztów związanych z roszczeniami klientów lub grzywnami za naruszenia przepisów.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Dobre praktyki higieny i bezpieczeństwa żywności mogą wyróżnić firmę na konkurencyjnym rynku gastronomicznym.
 • Lepsza współpraca: Wspólne zrozumienie i przestrzeganie norm higieny i bezpieczeństwa żywności może poprawić współpracę w zespole.
 • Bezpieczne miejsce pracy: Pracownicy mogą korzystać z bezpiecznego środowiska pracy.
 • Dłuższa trwałość firmy: Dbałość o higienę i bezpieczeństwo żywności może przyczynić się do długiego istnienia firmy na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Bezpieczna praca: Pracownicy mogą pracować w bezpiecznym środowisku, co wpływa na ich zdrowie i dobre samopoczucie.
 • Rozwinięcie umiejętności: Pracownicy zdobywają umiejętności z zakresu przygotowywania, przechowywania i obsługi żywności zgodnie z zasadami higieny, co może być przydatne w ich karierze.
 • Poczucie odpowiedzialności: Szkolenie pomaga pracownikom zrozumieć, jak ich zachowanie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo klientów, co zwiększa poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Znajomość procedur awaryjnych: Pracownicy dowiadują się, jak postępować w przypadku awarii, zanieczyszczeń żywności lub innych sytuacji kryzysowych.
 • Motywacja do nauki: Dostęp do szkoleń może zmotywować pracowników do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.
 • Zwiększona satysfakcja zawodowa: Pracownicy mogą czuć się bardziej pewnie i zadowoleni, widząc, że przyczyniają się do zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Higieniczne postępowanie z żywnością.
 • Zagrożenia związane z kontaminacją żywności.
 • Znaczenie przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Najważniejsze przepisy dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności.
 • Zasady przechowywania surowców i gotowych potraw.
 • Temperatura przechowywania i kontrola dat ważności.
 • Przepisy dotyczące ubioru i zachowania pracowników.
 • Higieniczne praktyki przygotowywania potraw.
 • Kontrola źródeł kontaminacji
  • Identyfikacja potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.
  • Metody zapobiegania kontaminacji krzyżowej.
 • HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)
  • Wprowadzenie do systemu HACCP w branży gastronomicznej.
  • Analiza ryzyka i kontrola krytycznych punktów.
 • Skuteczne metody czyszczenia i dezynfekcji sprzętu i powierzchni.
 • Zasady bezpiecznego przygotowywania potraw.
 • Kontrola jakości podczas serwowania żywności.
 • Planowanie i dokumentacja czynności higienicznych

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

4

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.