AI w hotelu

Uczestnik szkolenia zyska wszechstronne zrozumienie technologii AI i jej zastosowań w branży hotelarskiej. Pozna praktyczne metody wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które przyczynią się do podniesienia jakości obsługi gości oraz efektywności operacyjnej. Będzie w stanie dostosować strategie AI do specyficznych potrzeb swojego hotelu, osiągając tym samym konkurencyjną przewagę.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: AI w hotelu

Grupa docelowa szkolenia “AI w hotelu” obejmuje różne role związane z branżą hotelarską, uwzględniając pracowników hotelu, recepcjonistów, menadżerów oraz właścicieli hoteli. Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczyć wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w różnych obszarach działalności hotelu. Grupa docelowa może obejmować:

 • Pracowników hotelowych: Osoby zatrudnione na różnych stanowiskach w hotelu, takie jak kelnerzy, sprzątaczki, portierzy itp. Szkolenie pomoże im zrozumieć, jak sztuczna inteligencja może wspierać i usprawniać codzienne zadania oraz poprawić jakość obsługi klienta.
 • Recepcjonistów: Osoby odpowiedzialne za obsługę gości i zarządzanie rezerwacjami. Szkolenie dostarczy im wiedzy na temat zastosowania sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów rezerwacyjnych, obsłudze klienta za pomocą chatbotów, personalizacji doświadczenia gości itp.
 • Menadżerów hotelowych: Osoby na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialne za zarządzanie hotelem. Szkolenie umożliwi im zrozumienie potencjału sztucznej inteligencji w zarządzaniu rezerwacjami, personalizacji usług, optymalizacji procesów operacyjnych i podejmowania lepszych decyzji strategicznych.
 • Właścicieli hoteli: Osoby posiadające lub zarządzające hotelami. Szkolenie dostarczy im wiedzy i perspektywy na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych aspektach działalności hotelowej, aby mogli zidentyfikować i wykorzystać możliwości poprawy efektywności, konkurencyjności i satysfakcji gości.

Idea szkolenia “AI w hotelu” polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w branży hotelarskiej. Szkolenie ma na celu pokazanie praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji w różnych obszarach działalności hotelu oraz rozwinięcie umiejętności uczestników w wykorzystaniu tych technologii.

wyślij zapytanie

AI w hotelu – korzyści ze szkolenia

 • Innowacyjność i postęp: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w branży hotelarskiej przyczynia się do tworzenia innowacyjnego otoczenia biznesowego. Szkolenie umożliwia wprowadzenie nowoczesnych technologii i sposobów pracy, co prowadzi do postępu organizacji i sektora hotelarskiego jako całości.
 • Dostosowanie do oczekiwań klientów: Współczesni klienci oczekują coraz bardziej spersonalizowanych, zautomatyzowanych i wygodnych usług. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala organizacjom hotelarskim spełniać te oczekiwania, dostarczając usługi, które są lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb gości.
 • Efektywność ekonomiczna: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w hotelarstwie może przyczynić się do poprawy efektywności ekonomicznej. Optymalizacja procesów, automatyzacja rutynowych czynności i analiza danych pozwalają na bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów i redukcję kosztów operacyjnych.
 • Poprawa jakości usług: Sztuczna inteligencja może wspierać pracowników w świadczeniu usług na wyższym poziomie. Automatyzacja procesów, personalizacja ofert i szybki dostęp do informacji umożliwiają dostarczanie lepszej jakości usług hotelowych, co przekłada się na zadowolenie gości i reputację organizacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności branży: Wprowadzenie sztucznej inteligencji do hotelarstwa przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności branży. Organizacje, które skutecznie wykorzystują AI, mogą wyróżnić się na tle konkurencji, przyciągając większą liczbę gości i budując silniejszą pozycję na rynku.
 • Lepsze wykorzystanie danych: Szereg danych generowanych w branży hotelarskiej może być cenny dla organizacji. Sztuczna inteligencja pozwala na bardziej skuteczną analizę i wykorzystanie tych danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych, identyfikowania trendów rynkowych i dostosowywania strategii.
 • Zrównoważony rozwój: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w hotelarstwie może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju sektora. Optymalizacja procesów operacyjnych, minimalizacja marnotrawstwa zasobów i redukcja wpływu na środowisko są możliwe dzięki zastosowaniu AI, przyczyniając się do zrównoważonej działalności organizacji

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w różnych obszarach działalności hotelu, takich jak obsługa gości, zarządzanie rezerwacjami i procesy operacyjne, przyczyni się do zwiększenia efektywności operacyjnej. Automatyzacja rutynowych zadań, optymalizacja procesów i wykorzystanie danych za pomocą AI pozwolą organizacji na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.
 • Poprawa doświadczenia klienta: Wykorzystanie sztucznej inteligencji umożliwi personalizację usług hotelowych i dostosowanie ich do indywidualnych preferencji gości. Dzięki analizie danych i zastosowaniu narzędzi AI, organizacja będzie w stanie lepiej zrozumieć i zaspokoić potrzeby klientów, co przyczyni się do zwiększenia satysfakcji i lojalności gości.
 • Skuteczne zarządzanie rezerwacjami i cenami: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu rezerwacjami pozwoli organizacji na lepsze prognozowanie popytu, dynamiczne dostosowywanie cen i optymalne zarządzanie dostępnością pokoi. To przyczyni się do zwiększenia przychodów i zysków.
 • Optymalizacja procesów operacyjnych: Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do automatyzacji procesów operacyjnych w hotelu, takich jak zarządzanie zapasami, planowanie personelu i monitorowanie bezpieczeństwa. Automatyzacja tych procesów przyczyni się do oszczędności czasu, redukcji kosztów i poprawy jakości.
 • Lepsze wykorzystanie danych: Analiza danych za pomocą narzędzi AI pozwoli organizacji na lepsze zrozumienie preferencji klientów, trendów rynkowych i wykrywanie ukrytych wzorców. To z kolei umożliwi podejmowanie bardziej trafnych decyzji strategicznych i dostosowanie strategii działania do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Konkurencyjność na rynku: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w hotelarstwie pozwoli organizacji na zwiększenie konkurencyjności na rynku. Innowacyjne podejście i wykorzystanie AI w obsłudze gości, personalizacji usług i zarządzaniu operacjami przyciągnie uwagę klientów i pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i skuteczny przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów. Kiedy organizacja wykorzystuje AI do poprawy obsługi klienta, personalizacji usług i zwiększenia bezpieczeństwa, goście czują się lepiej obsłużeni i bardziej zadowoleni.
 • Innowacyjność i wizerunek marki: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w hotelarstwie wyróżnia organizację jako innowacyjną i nowoczesną. To przyczynia się do pozytywnego wizerunku marki, przyciągania uwagi mediów i budowania reputacji jako lidera w branży hotelarskiej.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Szkolenie umożliwi pracownikom zdobycie nowych umiejętności związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w branży hotelarskiej. Będą mogli nauczyć się obsługi narzędzi AI, analizy danych, zarządzania procesami automatycznymi i innych umiejętności, które są cenne na rynku pracy.
 • Zwiększenie wartości zawodowej: Posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z sztuczną inteligencją sprawi, że pracownicy staną się bardziej atrakcyjni dla pracodawców. Będą mogli angażować się w projekty i zadania związane z AI, co może przyczynić się do awansu zawodowego i rozwoju kariery.
 • Wspieranie pracy i efektywności: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w hotelarstwie może wspierać pracowników w wykonywaniu ich codziennych zadań. Automatyzacja rutynowych czynności i wsparcie w obsłudze gości za pomocą chatbotów i asystentów wirtualnych pozwoli pracownikom skupić się na bardziej złożonych i wartościowych zadaniach, co z kolei może zwiększyć ich efektywność.
 • Doskonalenie obsługi gości: Szkolenie pomoże pracownikom zrozumieć, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do poprawy obsługi gości. Dzięki narzędziom AI, takim jak chatboty czy personalizacja usług, pracownicy będą mogli dostarczać bardziej spersonalizowane i zadowalające doświadczenia gościom, co może wpływać na ich satysfakcję i lojalność.
 • Tworzenie nowych możliwości pracy: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w hotelarstwie może otworzyć nowe możliwości pracy dla pracowników. Pracownicy mogą być zaangażowani w implementację i monitorowanie systemów AI, analizę danych czy rozwój narzędzi i aplikacji związanych z AI. To stwarza szanse na nowe role i odpowiedzialności, które są innowacyjne i dynamiczne.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Dostęp do szkolenia i możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej pracy może przyczynić się do wzrostu satysfakcji pracowników. Będą mogli eksplorować nowe technologie, rozwijać się zawodowo i uczestniczyć w innowacyjnych projektach, co może wpływać pozytywnie na ich zaangażowanie i motywację.
 • Zwiększenie elastyczności i adaptacyjności: Pracownicy, którzy zdobędą wiedzę na temat sztucznej inteligencji, będą bardziej elastyczni i adaptacyjni wobec zmian w branży hotelarskiej. Będą lepiej przygotowani na wprowadzanie nowych technologii i wykorzystywanie narzędzi AI w swojej pracy, co jest istotne w dynamicznym otoczeniu biznesowym.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Definicja i podstawy sztucznej inteligencji
 • Rola sztucznej inteligencji w branży hotelarskiej
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w obszarach takich jak obsługa klienta, zarządzanie rezerwacjami, personalizacja usług itp.
 • Etyczne i prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji w hotelarstwie
 • Chatboty i wirtualni asystenci w obsłudze klienta
 • Sztuczna inteligencja w automatycznym rezerwowaniu pokoi i sprawdzaniu dostępności
 • Case studies: zastosowanie AI w obsłudze klienta w hotelu
 • Algorytmy prognozowania popytu i optymalizacji cen
 • Systemy rekomendacyjne i personalizacja ofert dla klientów
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w dynamicznym zarządzaniu cenami i ofertami
 • Case studies: zastosowanie AI w zarządzaniu rezerwacjami i cenami w hotelu
 • Wykorzystanie danych i analiza za pomocą AI w celu lepszego zrozumienia preferencji i potrzeb klientów
 • Indywidualizacja oferty i personalizacja doświadczenia gości
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w rekomendacji atrakcji turystycznych, restauracji i innych usług w okolicy hotelu
 • Case studies: zastosowanie AI w personalizacji usług hotelowych
 • Robotyka procesów automatycznych w obszarach takich jak sprzątanie pokoi, obsługa bagażu itp.
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu zapasami i dostawami w hotelu
 • Wykorzystanie AI w planowaniu harmonogramów personelu i optymalizacji zasobów
 • Case studies: zastosowanie AI w automatyzacji procesów operacyjnych w hotelu
 • Systemy monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • Analiza danych w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zarządzania ryzykiem w hotelarstwie
 • Etyczne i prawne aspekty związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie hotelowym
 • Case studies: zastosowanie AI w zapewnieniu bezpieczeństwa w hotelu

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii