Analiza i audyt obiektu gastronomicznego

Po przeprowadzeniu Analizy i audytu obiektu gastronomicznego, organizacja zyska głębsze zrozumienie swojego biznesu i jego aspektów operacyjnych, co pozwoli na lepsze podejmowanie strategicznych decyzji. Dzięki identyfikacji obszarów wymagających poprawy, firma będzie mogła zoptymalizować swoje działania, zwiększyć efektywność, oraz poprawić jakość obsługi klientów, co przyczyni się do wzrostu jej rentowności.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Analiza i audyt obiektu gastronomicznego

Grupa docelowa “Analiza i audyt obiektu gastronomicznego” obejmuje wszystkie lokale gastronomiczne, w tym restauracje, kawiarnie, bary, kantyny i inne podmioty działające w branży gastronomicznej. Szkolenie jest skierowane do właścicieli, menedżerów, szefów kuchni, personelu obsługi oraz innych profesjonalistów pracujących w tych lokalach.

Idea “Analiza i audyt obiektu gastronomicznego” polega na przeprowadzeniu kompleksowej analizy działalności gastronomicznej w celu oceny jej bieżącego stanu i identyfikacji obszarów wymagających doskonalenia. Poprzez szczegółową ocenę aspektów takich jak zarządzanie personelem, jakość obsługi klientów, kontrola kosztów, efektywność operacyjna i inne, uczestnicy mogą zidentyfikować konkretne obszary, które wymagają ulepszeń i zmian. Główną ideą jest doskonalenie działalności gastronomicznej poprzez systematyczną analizę i ocenę, co pozwala na podjęcie działań naprawczych i usprawniających w celu zwiększenia efektywności, jakości usług i konkurencyjności w branży.

Zleceniodawca otrzyma pisemne podsumowanie z wynikami audytu, które zawierać będzie wskazanie słabych stron. Dokument ten będzie stanowił silny fundament do podjęcia koniecznych zmian, zmierzających do podniesienia rentowności obiektu.

wyślij zapytanie

Analiza i audyt obiektu gastronomicznego – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zaufania: Poprawa jakości obsługi i doskonalenie działalności może budować większe zaufanie zarówno klientów, jak i pracowników do organizacji, co może przekładać się na długotrwałe relacje.
 • Innowacje: Proces audytu może zachęcać do kreatywnego myślenia i generowania nowych pomysłów, co może prowadzić do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w działalność gastronomiczną.
 • Podniesienie morale: Widząc pozytywne zmiany i efekty doskonalenia, pracownicy mogą doświadczać wyższego morale i satysfakcji z pracy.
 • Szansa na rozwijanie umiejętności miękkich: Proces audytu może obejmować rozmowy i szkolenia dotyczące umiejętności interpersonalnych, co może pomóc pracownikom w rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.
 • Dłuższa żywotność biznesu: Dzięki doskonaleniu operacji i dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych, organizacja może dłużej utrzymywać swoją obecność na rynku gastronomicznym, co przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie.
 • Zwiększona odpowiedzialność społeczna: Skupienie się na poprawie jakości i efektywności działalności gastronomicznej może wpłynąć na postrzeganie organizacji jako odpowiedzialnej społecznie, co może przyciągać klientów i pracowników o podobnych wartościach.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności operacyjnej: Dzięki analizie procesów i operacji organizacja może zidentyfikować obszary, w których można zwiększyć efektywność, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów.
 • Wzrost konkurencyjności: Poprawa jakości obsługi klientów oraz dostosowanie oferty do potrzeb rynku pozwala na zwiększenie konkurencyjności na rynku gastronomicznym.
 • Optymalizacja kosztów: Audyt może pomóc w identyfikacji nadmiernych kosztów i sposobów ich redukcji, co przyczynia się do zwiększenia rentowności działalności.
 • Lepsze zarządzanie personelem: Szkolenie w zakresie zarządzania personelem może pomóc organizacji w zwiększeniu zaangażowania pracowników oraz poprawieniu atmosfery pracy.
 • Zwiększenie lojalności klientów: Poprawa jakości obsługi i dostosowanie oferty do oczekiwań klientów może przyczynić się do zyskania i utrzymania lojalnych klientów.
 • Identyfikacja obszarów do poprawy: Analiza i audyt pozwalają na dokładne określenie obszarów, które wymagają poprawy, co ułatwia podejmowanie celowanych działań naprawczych.
 • Zwiększenie rentowności: Dzięki usprawnieniom i optymalizacji działalności, organizacja może zwiększyć swoją rentowność i osiągać lepsze wyniki finansowe.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku: Zaangażowanie w doskonalenie jakości usług gastronomicznych może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, co może przekładać się na większą popularność i zaufanie klientów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy: Udział w szkoleniach i audytach daje pracownikom możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, co może pomóc w rozwoju ich kariery w branży gastronomicznej.
 • Poprawa warunków pracy: Usprawnienia wynikające z analizy i audytu, takie jak optymalizacja procesów, mogą przekładać się na lepsze warunki pracy, co wpływa na zadowolenie pracowników.
 • Zwiększenie zaangażowania: Pracownicy, którzy widzą, że organizacja inwestuje w doskonalenie działalności, mogą być bardziej zaangażowani w swoje obowiązki i bardziej zmotywowani do pracy.
 • Podniesienie kompetencji: Szkolenia i audyty pozwalają pracownikom na doskonalenie swoich umiejętności, co może przekładać się na lepsze wykonywanie obowiązków zawodowych.
 • Długofalowa stabilność zatrudnienia: Poprawa efektywności i konkurencyjności organizacji może przyczynić się do długofalowej stabilności zatrudnienia pracowników, gdyż firma jest bardziej konkurencyjna na rynku.
 • Możliwość przekazywania opinii: Pracownicy mogą mieć szansę wyrażenia swoich opinii i pomysłów na poprawę działalności podczas audytu, co daje im poczucie, że są aktywnie zaangażowani w proces doskonalenia firmy.
 • Zwiększenie pewności siebie: Udział w procesie audytu i dostęp do szkoleń może zwiększyć pewność siebie pracowników, co może przekładać się na lepszą jakość wykonywanej pracy.
 • Współpraca i integracja: Pracownicy mogą lepiej współpracować i integrować się podczas procesu analizy i audytu, co wpływa na atmosferę pracy i relacje między pracownikami.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • sezonowość/regionalność,
 • kolejność dań,
 • wewnętrzna konkurencja dań,
 • alergeny,
 • dania dla wegetarian,
 • estetyka.
 • analiza receptur,
 • wewnętrzna konkurencja cenowa,
 • optymalizacja produktowa,
 • wskazanie nierentownych produktów/dań
 • transparentność w magazynach,
 • FIFO,
 • zabezpieczenie produktów,
 • wielkość zamówień,
 • straty na poziomie magazynowania,
 • wykorzystanie opcji programu gastronomicznego.
 • podejście do pracy,
 • odpowiedzialność,
 • szacunek do współpracowników,
 • dbałość o produkty,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • znajomość procedur i instrukcji,
 • znajomość karty menu,
 • programy motywacyjne.
 • relacje międzyludzkie,
 • zaangażowanie,
 • świadomość wspólnej odpowiedzialności.
 • logistyka produkcji,
 • czas w jakim wydawane są dania,
 • powtarzalność,
 • jakość,
 • estetyka.
 • atrakcyjność ofert,
 • kalkulacje,
 • częstotliwość zmian,
 • sezonowość,
 • kulinarne atrakcje dodatkowe.
 • optymalizacja kosztów pracowniczych,
 • umiejętność zarządzania czasem.
 • weryfikacja stworzonych dokumentów obiektu

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Inspekcja wizualna

Inspekcja obiektu gastronomicznego to podstawowa metoda, polegająca na dokładnym oglądaniu i ocenie jego wyglądu, stanu technicznego, czystości i ogólnego wyposażenia.

2

Rozmowy z personelem

Rozmowy z personelem lokalu, w tym pracownikami obsługi, kucharzami i menedżerami, pozwalają uzyskać informacje na temat funkcjonowania obiektu, zarządzania oraz ewentualnych problemów.

3

Obserwacja

Obserwacja działalności restauracji na żywo pozwala na ocenę procesów operacyjnych, obsługi klientów, jakości przygotowywanych potraw i ogólnego działania obiektu.

4

Analiza dokumentów

Przegląd dokumentacji, takiej jak menu, raporty finansowe, arkusze zamówień, i regulaminy, pozwala na ocenę procedur działalności oraz zapewnienie zgodności z przepisami i standardami.

5

Analiza kosztów

Badanie kosztów operacyjnych, takich jak koszty surowców, personelu i utrzymania obiektu, pozwala na identyfikację obszarów, w których można oszczędzać lub zoptymalizować wydatki.

6

Testy jakości potraw

Próby potraw pozwalają ocenić jakość dań pod względem smaku, prezentacji i zgodności z menu.

Trenerzy

Jarosław Walczyk

Polski szef kuchni, restaurator, prezes Fundacji Klubu Szefów Kuchni, doradca gastronomiczny dla branży HoReCa, współtwórca i konsultant receptur dla branży spożywczej. Szef kuchni i współwłaściciel restauracji Pink Lobster w Warszawie. Karierę zawodową na lądzie rozpoczął w sopockim Grand Hotelu, natomiast wieloletnią karierę zawodową na morzu zaczynał na statku rybackim na Alasce. W tym czasie jego mentorem był szef kuchni na transatlantyku „Stefan Batory” Grzegorz Jóźwiak. Pracował jako kucharz na statkach pasażerskich, a w latach 1996–2002 pełnił funkcję Executive Chef największego armatora linii promowych – Stena Line. Po 15 latach pracy na morzu objął stanowisko dyrektora gastronomii Hotelu Nadmorskiego w Gdyni. Po kolejnych czterech latach przeniósł się do Zamku Książ, a od 2008 roku pracował jako dyrektor gastronomii Hotelu Hotton w Gdyni. Był szefem kuchni w warszawskiej restauracji Strefa, która otrzymała dwa symbole sztućców Michelin Guide – Main Cities of Europe 2016 i 2017, a także nagrodę Hermesa Poradnika Restauratora 2015 w kategorii restauracja z renomą. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa prestiżowej fundacji Klubu Szefów Kuchni, której był współzałożycielem i fundatorem w roku 2008. Od 2017 roku jest szefem kuchni i współwłaścicielem warszawskiej fine diningowej restauracji Pink Lobster, która w 2019 roku znalazła się na liście „Poland 100 Best Restaurants 2019”. Laureat głównej nagrody konkursu „Poland 100 Best Restaurants Awards 2013” w kategorii „Kreowanie dawnych przepisów w nowej odsłonie”. Laureat głównej nagrody konkursu „Poland 100 Best Restaurants Awards 2014” w kategorii „Krzewienie Sztuki Kulinarnej, a także laureat nagrody Hermes 2015 „Poradnika Restauratora” i Osobowość Kulinarna „Poland 100 Best Restaurants 2016”.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.