Zarządzanie finansami i budżetowanie w restauracji

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznego zarządzania finansami i planowania budżetu. Pozna narzędzia i metody do kontrolowania budżetu, analizowania wyników finansowych i podejmowania strategicznych decyzji w restauracji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie finansami i budżetowanie w restauracji

Grupa docelowa szkolenia: osoby pracujące lub planujące pracować w branży gastronomicznej, zwłaszcza te, które są odpowiedzialne za zarządzanie finansami i budżetowanie w restauracji lub innym lokalu gastronomicznym.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli restauracji oraz osób, które planują otworzyć własną restaurację. Do grupy docelowej należą menedżerowie restauracji i osoby odpowiedzialne za stronę operacyjną lokalu gastronomicznego, które muszą zarządzać budżetem, kontrolować wydatki i analizować wyniki finansowe. Ze szkolenia skorzystają także osoby pracujące na innych stanowiskach w restauracji, które chcą zrozumieć, jak ich działania wpływają na wyniki finansowe firmy.

 

Idea szkolenia to dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwalają na skuteczne zarządzanie finansami w restauracji, zwiększenie opłacalności działalności oraz osiągnięcie sukcesu w branży gastronomicznej.

Uczestnicy rozwiną umiejętność świadomego zarządzania finansami, co obejmuje kontrolę wydatków, monitorowanie przychodów i optymalizację zysków. Szkolenie obejmuje analizę wyników finansowych i wyciągania wniosków mających wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Pomoże uczestnikom rozpoznawać i minimalizować ryzyko związanego z finansami restauracji. Celem szkolenia jest zwiększanie opłacalności działalności gastronomicznej poprzez kontrolowanie wydatków, optymalizację procesów i zwiększenie efektywności operacyjnej.

wyślij zapytanie

Zarządzanie finansami i budżetowanie w restauracji – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa rentowności: Poprawa umiejętności zarządzania finansami pomaga zidentyfikować obszary, w których można zmniejszyć koszty i zwiększyć zyski, co przekłada się na wyższą rentowność firmy.
 • Lepsza kontrola kosztów: Dzięki szkoleniu firma może bardziej skutecznie monitorować i kontrolować swoje wydatki, co pomaga w utrzymaniu zdrowego budżetu.
 • Optymalizacja menu: Analiza finansowa może pomóc w identyfikacji niewystarczająco dochodowych dań lub produktów, co pozwala dostosować ofertę i zwiększyć marże.
 • Zwiększenie zdolności do podejmowania decyzji: Szkolenie pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie wpływu decyzji biznesowych na finanse firmy, co ułatwia podejmowanie trafnych wyborów.
 • Poprawa płynności finansowej: Lepsze zarządzanie finansami może pomóc w uniknięciu trudności z płynnością finansową, co jest kluczowe dla stabilności firmy.
 • Większa zdolność do pozyskiwania finansowania: Firma z lepiej zarządzanymi finansami może być atrakcyjniejsza dla inwestorów i banków, co ułatwia pozyskiwanie potrzebnych środków.
 • Wzrost zaufania klientów: Firmy, które efektywnie zarządzają finansami, budują zaufanie klientów, co może prowadzić do większej lojalności i większej liczby powracających gości.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Lepsze zarządzanie finansami pozwala firmie być bardziej konkurencyjną na rynku, co może przyciągnąć nowych klientów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność operacyjna: Firma będzie czerpać korzyści z lepszej kontroli finansowej i optymalizacji procesów.
 • Poprawa komunikacji: Szkolenie może poprawić komunikację między różnymi poziomami zarządzania w firmie.
 • Wzrost zaufania: Zarówno klienci, jak i pracownicy mogą bardziej ufać firmie, która dobrze zarządza finansami.
 • Wzrost stabilności: Lepsze zarządzanie finansami przyczynia się do długoterminowej stabilności firmy, co jest korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron.
 • Zwiększona konkurencyjność: Poprawa konkurencyjności firmy korzysta zarówno pracownikom, jak i samemu przedsiębiorstwu.
 • Większa kontrola nad ryzykiem: osoby zarządzające będą lepiej rozumieć i kontrolować ryzyko związane z działalnością restauracji.
 • Dłuższa trwałość firmy: Korzystne zarządzanie finansami może przyczynić się do dłuższego istnienia firmy na rynku.
 • Rozwój lokalnej społeczności: Stabilna i dobrze prosperująca firma może przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy i dostarczanie usług.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności: Pracownicy zdobywają nowe umiejętności zarządzania finansami, które mogą być przydatne nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym.
 • Zrozumienie wpływu: Pracownicy lepiej rozumieją, jak ich codzienna praca wpływa na wyniki finansowe firmy, co może zwiększyć poczucie zaangażowania.
 • Motywacja do efektywności: Świadomość znaczenia kontroli kosztów i efektywnego wykorzystania zasobów może motywować pracowników do bardziej efektywnej pracy.
 • Umiejętność planowania: Pracownicy mogą wykorzystać zdobyte na szkoleniu umiejętności do lepszego zarządzania swoimi finansami osobistymi.
 • Rozwój zawodowy: Szkolenie może przyczynić się do rozwoju zawodowego pracowników, co może otwierać przed nimi nowe możliwości kariery.
 • Podniesienie kompetencji: Zrozumienie finansów może poprawić kompetencje analityczne pracowników, co może być przydatne w różnych dziedzinach pracy.
 • Działanie jako zespół: Szkolenie może wzmocnić zespół, ponieważ pracownicy zdobywają wspólną wiedzę i umiejętności.
 • Długoterminowe zaangażowanie: Pracownicy mogą bardziej identyfikować się z firmą i pozostawać w niej dłużej, widząc korzyści wynikające z inwestycji w rozwijanie ich umiejętności.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do roli finansów w restauracji.
  • Kluczowe wskaźniki finansowe w branży gastronomicznej.
 • Rola budżetowania w planowaniu finansowym
  • Dlaczego budżetowanie jest ważne dla restauracji.
  • Tworzenie i zarządzanie budżetem restauracji.
 • Kontrola wydatków operacyjnych
  • Jak identyfikować i kontrolować wydatki operacyjne w restauracji.
  • Strategie optymalizacji kosztów.
 • Zarządzanie kosztami surowców i personelu
  • Skuteczna kontrola kosztów surowców i wynagrodzeń personelu.
  • Techniki kalkulacji kosztów jednostkowych.
 • Analiza wyników finansowych
  • Interpretacja sprawozdań finansowych restauracji.
  • Rozumienie wskaźników rentowności.
 • Budżet vs. rzeczywistość
  • Porównywanie faktycznych wyników z założeniami budżetowymi.
  • Korekty i dostosowania budżetu.
 • Planowanie inwestycji i finansowanie
  • Jak planować inwestycje w restauracji.
  • Źródła finansowania i analiza opłacalności inwestycji.
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Rozpoznawanie i minimalizowanie ryzyka finansowego w restauracji.
  • Strategie zabezpieczania się przed nieprzewidywalnymi kosztami.
 • Narzędzia do zarządzania finansami
  • Praktyczne wykorzystanie oprogramowania i narzędzi do zarządzania finansami w restauracji.
 • Kontrola budżetu i strategie na przyszłość
  • Kontrola budżetu w czasie rzeczywistym.
  • Tworzenie strategii finansowej na przyszłość.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

3

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

4

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.