Zarządzanie ryzykiem i przygotowanie do nagłych sytuacji w lokalu gastronomicznym

Uczestnik szkolenia zyska kluczową wiedzę i umiejętności niezbędne do identyfikacji, minimalizacji oraz zarządzania ryzykiem. Będzie lepiej przygotowany do reagowania w nagłych sytuacjach. Dowie się, jak tworzyć plany działania i procedury bezpieczeństwa. Będzie rozumiał i wdrażał przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz regulacje związane z branżą gastronomiczną.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie ryzykiem i przygotowanie do nagłych sytuacji w lokalu gastronomicznym

Grupa docelowa: osoby pracujące w branży gastronomicznej. Szkolenie jest skierowane do właścicieli lokali gastronomicznych i osób, które zamierzają uruchomić działalność w branży gastronomicznej. Do grupy docelowej należą osoby odpowiedzialne za codzienne zarządzanie restauracją, kawiarnią lub innym lokalem gastronomicznym. Ze szkolenia mogą skorzystać także inni pracownicy lokali, np. personel obsługi klienta i pracownicy kuchni.

Idea szkolenia polega na przekazaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do identyfikacji, oceny, minimalizacji oraz efektywnego zarządzania różnorodnym ryzykiem związanym z prowadzeniem lokalu gastronomicznego.

Uczestnicy dowiedzą się, jakie zagrożenia mogą wystąpić w lokalu gastronomicznym, takie jak pożary, awarie techniczne, sytuacje kryzysowe czy zagrożenia zdrowotne. Zdobędą praktyczne umiejętności reagowania w nagłych sytuacjach. Szkolenie pomoże w opracowaniu planów działania i procedur bezpieczeństwa, aby minimalizować wystąpienie ryzyka oraz skutecznie reagować w przypadku awarii czy sytuacji kryzysowych. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności działania oraz przestrzeganie przepisów w branży gastronomicznej.

wyślij zapytanie

Zarządzanie ryzykiem i przygotowanie do nagłych sytuacji w lokalu gastronomicznym – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększone bezpieczeństwo ogólne – Szkolenie przyczynia się do ogólnego zwiększenia bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i personelu.
 • Lepsza gotowość do reakcji na nagłe sytuacje – Zarówno firma, jak i pracownicy są lepiej przygotowani do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.
 • Poprawa efektywności operacyjnej – Szkolenie może pomóc w opracowaniu planów awaryjnych, które umożliwiają szybszą reakcję na sytuacje kryzysowe i minimalizację strat.
 • Zgodność z przepisami – Szkolenie pomaga zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w gastronomii.
 • Poprawa wizerunku firmy – Dzieki profesjonalnemu podejściu do tematu bezpieczeństwa i właściwemu reagowaniu na sytuacje kryyzsowe firma rozwija lepszy wizerunku i reputację.
 • Zwiększenie zaufania klientów – Dbałość o bezpieczeństwo i gotowość do reakcji na sytuacje awaryjne zwiększa zaufanie klientów.
 • Redukcja ryzyka strat finansowych – Firma może unikać kosztownych strat dzięki lepszemu zarządzaniu ryzykiem.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej – Rzeczowe i odpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa i reagowania na problemy wpływa w praktyce na rozwinięcie kultury organizacyjnej i wyznaczenie standardów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększone bezpieczeństwo klientów – Szkolenie pozwala na lepsze przygotowanie do obsługi sytuacji awaryjnych, co może pomóc w uniknięciu wypadków i zagrożeń dla klientów.
 • Zwiększenie efektywności działania firmy – Lepsza gotowość do radzenia sobie z kryzysami może przyczynić się do zwiększenia ogólnej efektywności firmy.
 • Obniżenie kosztów ubezpieczeń – Skuteczne zarządzanie ryzykiem może prowadzić do obniżenia kosztów ubezpieczeń, co przekłada się na oszczędności dla firmy.
 • Ochrona reputacji – Dobre zarządzanie ryzykiem i szybka reakcja na nagłe sytuacje może przyczynić się do zachowania pozytywnej opinii o firmie.
 • Wzrost lojalności klientów – Klienci docenią firmę, która dba o ich bezpieczeństwo, co może prowadzić do wzrostu lojalności i częstszych wizyt.
 • Lepsza kontrola nad ryzykiem finansowym – Dobre zarządzanie ryzykiem może pomóc w uniknięciu kosztownych sytuacji kryzysowych i strat finansowych.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Firma, która jest przygotowana na różne sytuacje awaryjne, może stanowić bardziej atrakcyjną opcję dla klientów w porównaniu do konkurencji.
 • Rozwój personelu – Szkolenie może pomóc w rozwijaniu umiejętności pracowników i zwiększeniu ich zaangażowania.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększone poczucie bezpieczeństwa – Pracownicy będą się czuli bardziej pewnie, wiedząc, że są dobrze przygotowani do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.
 • Rozwijanie umiejętności kryzysowych – Szkolenie pozwala pracownikom rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Wzrost zaufania do firmy – Pracownicy będą bardziej pewni, że firma dba o ich bezpieczeństwo, co może wpłynąć na ich lojalność.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych – Szkolenie może pomóc w zrozumieniu lepiej procesów zarządzania ryzykiem, co może być przydatne w karierze zawodowej.
 • Zwiększenie pewności siebie – Pracownicy będą bardziej pewni siebie w sytuacjach kryzysowych, co może poprawić ich ogólną wydajność.
 • Zarządzanie stresem – Szkolenie może pomóc pracownikom w lepszym radzeniu sobie ze stresem i presją w nagłych sytuacjach.
 • Lepsza współpraca z zespołem – Wspólne szkolenie może zwiększyć umiejętność współpracy w zespole w trudnych momentach.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Pracownicy będą bardziej zadowoleni z pracy, wiedząc, że firma dba o ich bezpieczeństwo i rozwój.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Definicja ryzyka w branży gastronomicznej.
 • Znaczenie zarządzania ryzykiem dla biznesu.
 • Przykłady ryzyk typowych dla lokali gastronomicznych.
 • Rola zarządzania ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa.
 • Analiza zagrożeń i ich źródeł.
 • Rozpoznawanie czynników ryzyka związanego z obszarem kuchennym, obsługą klienta i innymi działami.
 • Ustalanie potencjalnych skutków ryzyka.
 • Wprowadzanie procedur i standardów bezpieczeństwa.
 • Szkolenie personelu z zakresu higieny, pierwszej pomocy i ewakuacji.
 • Regularne przeglądy sprzętu i instalacji.
 • Zarządzanie stanem magazynu i dostawami.
 • Tworzenie planów zarządzania kryzysowego.
 • Organizacja ćwiczeń i szkoleń na wypadek awarii.
 • Wyposażenie w narzędzia i sprzęt awaryjny.
 • Tworzenie listy kontaktów i procedur powiadomienia służb ratunkowych.
 • Procedury ewakuacji klientów i personelu.
 • Postępowanie w przypadku pożaru, awarii technicznych, choroby klienta itp.
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych.
 • Monitorowanie sytuacji i dostosowywanie działań.
 • Przepisy dotyczące higieny żywnościowej i bezpieczeństwa.
 • Wymagania dotyczące ewakuacji i przeciwpożarowe.
 • Inspekcje i audyty.
 • Kary i konsekwencje braku zgodności.
 • Analiza wyników ćwiczeń i sytuacji awaryjnych.
 • Modyfikacja planów zarządzania kryzysowego.
 • Regularne przeglądy i aktualizacje procedur bezpieczeństwa.
 • Kultura ciągłego doskonalenia.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.