Savoir vivre w biznesie – recepcja hotelowa

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i uprzejmego obsługiwania gości oraz klientów, co przyczyni się do podniesienia standardów obsługi w firmie. Szkolenie pomoże uczestnikowi zrozumieć zasady etykiety biznesowej, co umożliwi mu skuteczne budowanie pozytywnego wizerunku firmy i nawiązywanie pozytywnych relacji z klientami.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Savoir vivre w biznesie – recepcja hotelowa

Grupa docelowa szkolenia to pracownicy działu recepcji w hotelach oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem umiejętności dotyczących właściwego zachowania się, profesjonalnej obsługi klientów oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy hotelarskiej poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u i etykiety biznesowej.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu savoir-vivre’u i etykiety biznesowej, aby umożliwić im skuteczne reprezentowanie hotelu oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi gościom. Szkolenie koncentruje się na naukę właściwych zachowań, komunikacji oraz sposobów obsługi w różnych sytuacjach, w celu podniesienia standardów obsługi klienta i budowania długotrwałych relacji biznesowych.

wyślij zapytanie

Savoir vivre w biznesie – recepcja hotelowa – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost atmosfery współpracy: Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom z zakresu savoir-vivre’u, pracownicy będą bardziej świadomi znaczenia wzajemnego szacunku i uprzejmości. To może prowadzić do lepszej atmosfery w miejscu pracy oraz zwiększonej gotowości do współpracy i wsparcia kolegów z zespołu.
 • Budowanie spójnego wizerunku hotelu: Kiedy wszyscy pracownicy stosują wspólne zasady savoir-vivre’u i etykiety biznesowej, hotel prezentuje spójny i profesjonalny wizerunek na zewnątrz. To może wpłynąć na większe zaufanie gości i partnerów biznesowych.
 • Tworzenie kultury korporacyjnej: Wspólne uczestnictwo w szkoleniu może przyczynić się do kształtowania pozytywnej kultury korporacyjnej, opartej na wartościach takich jak szacunek, uprzejmość i profesjonalizm.
 • Zwiększenie świadomości społecznej: Dzięki zastosowaniu zasad savoir-vivre’u w codziennych sytuacjach, uczestnicy mogą przyczynić się do propagowania pozytywnych norm zachowania w społeczności, co może przynieść korzyści dla relacji międzyludzkich nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym.
 • Inspiracja do rozwoju osobistego: Szkolenie może skłonić uczestników do dalszej nauki i doskonalenia swoich umiejętności, co może się przełożyć na rozwój osobisty i zawodowy poza miejscem pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa wizerunku: Uczestnicy szkolenia nauczą się profesjonalnych zachowań i odpowiedniej komunikacji, co przełoży się na pozytywny wizerunek hotelu. Goście będą mieli pozytywne wrażenia z interakcji z recepcjonistami, co może przyczynić się do budowy solidnej reputacji hotelu jako miejsca, które dba o detale i wysoki standard obsługi.
 • Wyższa jakość obsługi: Dzięki zdobyciu umiejętności savoir-vivre’u i etykiety biznesowej, recepcjoniści będą w stanie lepiej sprostać oczekiwaniom gości. Skuteczne przyjmowanie rezerwacji, uprzejma obsługa w trakcie pobytu oraz profesjonalna reakcja na wszelkie zapytania lub problemy klientów przyczynią się do zwiększenia poziomu satysfakcji klientów.
 • Większa lojalność klientów: Pozytywne doświadczenia gości w hotelu, wynikające z uprzejmego i profesjonalnego podejścia recepcjonistów, mogą skłonić ich do powrotu w przyszłości. Zadowoleni klienci częściej będą wybierać ten hotel podczas kolejnych podróży, co wpłynie na wzrost lojalności i generowanie stałych przychodów.
 • Pozytywne opinie i rekomendacje: Zadowoleni goście są bardziej skłonni udzielać pozytywnych opinii na platformach recenzji oraz polecać hotel swoim znajomym i rodzinie. To z kolei może przyciągnąć nowych klientów, którzy zaufają rekomendacjom innych osób.
 • Lepsze relacje biznesowe: Umiejętność stosowania zasad savoir-vivre’u w kontaktach biznesowych może pomóc w budowaniu pozytywnych relacji z gośćmi, partnerami handlowymi oraz współpracownikami. Profesjonalne zachowanie się recepcjonistek może wpłynąć na postrzeganie hotelu jako rzetelnego i wiarygodnego partnera w interesach.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Wiedza na temat właściwych zachowań i etykiety biznesowej przyczyni się do płynniejszego przebiegu interakcji z gośćmi, co może skrócić czas obsługi i zwiększyć efektywność pracy recepcjonistek.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Dostarczenie pracownikom narzędzi do poprawy jakości obsługi oraz podniesienia ich kompetencji może wpłynąć na ich większe zaangażowanie w pracę. Zadowolenie z nabytych umiejętności może przyczynić się do pozytywnej atmosfery w zespole.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie kompetencji: Pracownicy zyskają nowe umiejętności z zakresu savoir-vivre’u i etykiety biznesowej, co pozwoli im efektywniej obsługiwać klientów oraz budować pozytywne relacje biznesowe. To może przyczynić się do ich profesjonalnego rozwoju.
 • Większa pewność siebie: Poznanie zasad i norm zachowania w różnych sytuacjach biznesowych przyczyni się do zwiększenia pewności siebie pracowników, co przełoży się na bardziej komfortowe interakcje z gośćmi i klientami.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Szkolenie pomoże uczestnikom w doskonaleniu umiejętności komunikacji, empatii oraz rozwiązywania konfliktów, co ma znaczenie nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym.
 • Podniesienie wartości na rynku pracy: Zdobycie wiedzy z zakresu savoir-vivre’u i etykiety biznesowej może uczynić pracowników bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, zwłaszcza w branżach związanych z obsługą klienta czy reprezentacją firmy.
 • Łatwiejsza nawigacja w sytuacjach trudnych: Uczestnicy będą lepiej przygotowani do radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami czy trudnymi gośćmi, dzięki czemu łatwiej będą mogli utrzymać profesjonalny poziom obsługi.
 • Długofalowe relacje biznesowe: Umiejętność stosowania zasad savoir-vivre’u może pomóc pracownikom w budowaniu trwałych relacji z gośćmi, partnerami biznesowymi oraz współpracownikami.
 • Satysfakcja z pracy: Efektywne stosowanie zasad etykiety i savoir-vivre’u może przyczynić się do większej satysfakcji z wykonywanej pracy, ponieważ pracownicy będą mieli świadomość, że przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy i zapewniania wysokiej jakości obsługi.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Ubiór służbowy jako niewerbalny komunikat budujący wizerunek profesjonalistki.
 • Dzwoniące telefony podczas rozmowy z Klientem lub w trakcie witania/żegnania Klienta. Jak nie popełnić gafy?
 • Umiejętność serwowania napojów i przekąsek podczas narad, zebrań czy spotkań szefa z klientami zewnętrznymi firmy.
 • Precedencja w biznesie, czyli porządek pierwszeństwa
  • przepuszczanie w drzwiach
  • zachowanie w windzie
 • Bariery komunikacyjne ( szum komunikacyjny, multitasking, słownictwo branżowe i inne bariery). Jak profesjonalnie poprosić o powtórzenie nazwiska klienta lub nazwy firmy- gdy nie możemy ich odnaleźć w systemie?
 • Troska względem Klienta i przywiązywanie wagi do detali- jako gwarancja sukcesu i wyróżnik na tle konkurencji w branży.
 • Siła pierwszego wrażenia w kontaktach z Gościem i partnerami biznesowymi
 • Rozmowy telefoniczne – najważniejsze zasady, najczęstsze  błędy popełniane przez telefon, automatyczna sekretarka, poczta głosowa
 • Mowa ciała – faux pas w komunikacji niewerbalnej, gesty uczciwości, jak być wiarygodnym
 • Intonacja – faux pas w intonacji
 • Aktywne słuchanie
 • Etykieta w komunikacji elektronicznej ( poczta e-mailowa )
 • Trudny klient czy trudna sytuacja? Jak postępować z klientem: agresywnym, roszczeniowym, niezdecydowanym, natarczywym?
 • Badanie satysfakcji Klienta z jakości oferowanych usług. Kiedy, jak  i po co to robimy?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Prezentacje multimedialne

Wykorzystanie materiałów wizualnych, slajdów oraz prezentacji multimedialnych pomaga w przekazywaniu informacji dotyczących zasad etykiety biznesowej oraz sposobów efektywnej komunikacji.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków związanych z pierwszym wrażeniem, rozmowami telefonicznymi czy komunikacją niewerbalną pozwala uczestnikom na praktyczne zrozumienie zasad oraz refleksję nad możliwymi scenariuszami zachowań.

3

Ćwiczenia praktyczne

Praktyczne zadania, takie jak ćwiczenia związane z intonacją głosu, gestykulacją czy wysyłaniem profesjonalnych e-maili, umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności w bezpośrednich działaniach.

4

Interaktywne dyskusje

Otwarte dyskusje grupowe pozwalają na wymianę doświadczeń, pomysłów i przemyśleń dotyczących wyzwań komunikacyjnych oraz etykiety biznesowej.

5

Symulacje rozmów telefonicznych

Uczestnicy mogą symulować rozmowy telefoniczne, w tym obsługę klienta przez telefon, by ćwiczyć odpowiednie zachowanie, ton mowy i umiejętności rozwiązywania problemów.

6

Gry planszowe i interaktywne

Zastosowanie gier edukacyjnych może dostarczyć angażującej i interaktywnej formy nauki, pozwalając jednocześnie na ćwiczenie różnych aspektów komunikacji i etykiety.

Anna Możdżyńska

Jako trenerka pracuje od 2015 r. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera na WSB Poznań. Posiada 18-letni staż pracy w branży hotelarskiej, 22 lata pracy jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, współwłaścicielka kawiarni w Kołobrzegu 2014-2016. Jest licencjonowanym pilotem wycieczek oraz przewodnikiem turystyczny od 1998r. Certyfikowana trenerka VCC- Treiner in Tour Organizer. W 2019 r. ukończyła szkolenie dla trenerów biznesu „ Kreatywne metody szkoleniowe”. Ukończyła szkolenie z zakresu sprzedaży usług w CENTRUM SPRZEDAŻY Monika Bartkowiak. Od 2020 r współpracuje jako trener i wykładowca z Politechniką Koszalińską – Wydział Ekonomiczny ( kierunek: Turystyka i Rekreacja).

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.